Ierland. Turkse arbeiders van GAMA staken voor niet betaalde lonen

Op een bijzonder moedige en indrukwekkende wijze gaan 400 arbeiders van GAMA in staking op verschillende bouwwerven in Dublin. Er waren ook acties in Tynagh, in het district Galway in het westen van Ierland op dinsdag.

Michael Murphy, Socialist Party (CWI), DublinMeer info via de Ierse televisie.


Op de Ierse televisie krijgt de campagne rond GAMA heel wat aandacht. Via volgende links kan je een aantal fragmenten hiervan zien:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /


Op maandag 4 april gingen de Turkse arbeiders in Dublin in staking nadat een deel van hun loon niet werd betaald maar zerd achtergehouden op geheime rekeningen bij de Finansbank in Nederland. Het bouwbedrijf GAMA hield wellicht tot 30 miljoen euro lonen achter op rekeningen op naam van de arbeiders. Dat geld is slechts een deel van de onbetaalde lonen die verschuldigd zijn. De meest arbeiders kregen slechts een loon van 2,30 euro per uur en werken 80 tot 90 uur per week.

Buitenlandse arbeiders worden bijzonder sterk uitgebuit en zijn erg kwetsbaar. De beslissing van de arbeiders bij GAMA is dan ook erg moedig. Hun reactie is een mooi voorbeeld voor andere uitgebuite arbeiders in Ierland en elders in Europa.


De arbeiders betoogden door Dublin en hielden een massale bijeenkomst in Liberty Hall waar ze werden toegesproken door leden van de Turkish Workers’ Action Group, Erie Fleming van SIPTU (de vakbond van de arbeiders) en door het socialistische parlementslid Joe Higgins.


Deze arbeiders overleven in slaventoestanden. Ze zijn volledig afhankelijk van hun werkgever voor voedsel en huisvesting. Ze hebben wekenlang geen loon gekregen en zijn woedend op dit ogenblik. 12 arbeiders hebben zich vorige zaterdag vastgekend aan hun bouwwerf in Tynagh, County Galway, en in Dublin moet gezocht worden naar alternatieve accomodatie voor tijdens het sociaal conflict. Dit is een illustratie van de verschrikkelijke situatie waarin de arbeiders zich bevinden en het klimaat van angst en intimidatie dat opgelegd wordt door de directie van GAMA.


De arbeiders eisen:


> De onmiddellijke vrijgave van alle informatie over de rekeningen van alle arbeiders bij Finansbank in Nederland. Vertegenwoordigers van die bank moeten naar Ierland komen om info te verstrekken.


> Finansbank moet uitleg verschaffen over de mogelijkheden van de arbeiders voor toegang tot hun rekeningen en onmiddellijk tegemoet komen aan vragen om het geld over te plaatsen naar andere rekeningen.


> De arbeiders moeten een volledig overzicht krijgen van de uren dat ze gewerkt hebben sinds het begin van hun tewerkstelling.


> Er moet een gedetailleerd overzicht komen van alle lonen van de arbeiders en welk aandeel daarvan werd gestort op geheime rekeningen bij Finansbank.


> Het volledige loon overeenkomstig de afspraken met de vakbonden moet worden uitbetaald en alle achterstallige lonen moeten onmiddellijk worden betaald.


> Er mogen geen sancties komen tegen de arbeiders en er mag enkel overleg zijn in aanwezigheid van een vakbondsafgevaardigde.


> Geen enkele arbeider mag teruggestuurd worden naar Turkije of een ander land, tenzij ze dat zelf wensen.


> Onmiddellijke doorvoering van een maximum van 48 uren werken per week en lonen overeenkomstig de normen.


> Loonbrieven voor alle arbeiders met daarop alle details over de samenstelling van het loon.


Toon je solidariteit met de GAMA arbeiders en stuur protestbrieven naar:


Managing Director Hakan Karaalioglu


Gama Construction Ireland Ltd


Northwood Park


Santry, Dublin D9


Republic of Ireland


Fax: 00 35 31 862 9698


Stuur een kopie naar:


Michael Martin


Minister for Enterprise, Trade and Employment


Department of Enterprise Trade and Employment


23 Kildare Street, Dublin 2


Republic of Ireland


Fax: 00 353 1 631 2815


e mail: micheal_martin@entemp.ie


Solidariteitsberichten kunnen verstuurd worden via Joe Higgins: joe.higgins@oireachtas.irlgov.ie


Vrijdag zijn er kleine protestacties aan verschillende Turkse ambassades waaronder die in Brussel. Afspraak: Montoyerstraat 4, 1040 Brussel. Metro: Kunst-Wet, Avenue des Arts, derde straat aan de linkerkant. > kaart via mappy.be

Delen: Printen: