Noord-Ierland: moord vuurt woede onder lokale bevolking aan

Duizenden Noord-Ieren namen de voorbije twee weken deel aan protestacties in katholieke arbeiderswijken van Belfast. De acties waren niet gericht tegen de Britse staat of tegen loyalistische aanvallen (de loyalisten zijn de aanhangers van de eenheid van Noord-Ierland met Groot-Brittannië). De acties waren tegen de republikeinse beweging (de republikleinen zijn aanhanger van eenheid tussen Noord en Zuid-Ierland) zelf gericht.

De actievoerders beschuldigen het IRA ervan de moordenaars van Robert Mc Cartney de hand boven het hoofd te houden. McCartney kwam van Short Strand, een katholieke arbeidersbuurt in het voornamelijk protestantse Oost Belfast. Op 30 januari werd McCartney omsingeld en met een mes doodgestoken aan een café in het stadscentrum. Onder de aanvallers zou zich naar verluidt een hooggeplaatste IRA-officier bevonden hebben, naast verschillende andere IRA-leden.

Het incident begon als een caféruzie maar na de moord werd het café volledig opgekuist en geen enkele van de naar schatting 70 aanwezigen durfde te getuigen bij de politie. De familie van McCartney durfde zich wel publiek uitspreken en eist dat de daders veroordeeld worden. Ze beschuldigen het IRA ervan de moordenaars te beschermen en organiseerden daaorm protestacties.

Als uitdrukking van de enorme druk op de republikeinse beweging vanuit katholieke arbeidersbuurten, heeft het IRA een verklaring afgelegd waarin het de moordenaars oproept om de verantwoordelijkheid voor hun actie op te nemen. Gerry Adams en andere leiders van Sinn Fein hebben de moord veroordeeld. Vorige week werden drie IRA-leden uitgesloten, waaronder een hooggeplaatste figuur uit Belfast.

De familie van de vermoorde man eist echter dat alle 12 betrokkenen aangepakt worden omwille van hun aandeel in de moord. Het socialistisch parlementslid Joe Higgins sprak in het Zuid-Ierse parlement zijn steun uit aan de protestacties van de wijkbewoners in Belfast. Hij sprak zich ook uit tegen de hypocriete rol van de Britse en Ierse regeringen, die geen echte interesse hebben in de belangen van de arbeidersgemeenschappen om te leven in een "atmosfeer waar democratische, menselijke en politieke rechten gerespecteerd en gagarandeerd worden."

De moord op Robert McCartney en de pogingen tot doofpotoperatie door het IRA in Belfast, hebben geleid tot een enorme woede. Deze moord was opvallend door de stijl waarmee de moordenaars het café "forensisch" opkuisten, de bewakingsvido vernietigden en alle aanwezigen bedreigden om geen getuigenissen af te leggen omltrent de moord.

Geen enkele getuige is al naar buiten gekomen. Ze voelen zich allen te sterk geïntimideerd om informatie naar voor te brengen, ook is het algemeen geweten wie achter de moord zat. Sinn Fein en het IRA staan onder druk vanuit de katholieke arbeidersbuurten, in het bijzonder in Short Strand waar de McCartneys wonen. Met het oog op de verkiezingen van mei, is dit een tegenvaller voor Sinn Fein.

De familie van McCartney heeft zich moedig opgesteld en de steun van de wijkbewoners gemobiliseerd. Op 28 februari was er een ontmoeting tussen de familie en vertegenwoordigers van de Socialist Party, waaronder Joe Higgins. Er werd gediscussieerd over de noodzaak om te mobiliseren in zowel katholieke als protestantse buurten om in te gaan tegen de controle van paramilitaire groupuscules. De Socialist Party neemt in mei deel aan de lokale verkiezingen en heeft een kandidaat in de buurt van Short Strand. Onze tegenstand tegen de paramilitairen zal een centraal onderdeel van de campagne zijn.

Socialistisch parlementslid steun de familie van McCartney

Op 23 februari sprak het socialistische parlementslid Joe Higgins in de Dail (het Ierse parlement) in het vragenuurtje waar vragen kunnen gesteld worden aan de Taoiseach (de premier). Higgins eiste gerechtigheid voor de familie na de moord op Robert McCartney.

"Ik roep de wijkbewoners op om, in samenspraak met de McCartney familie, een eigen onafhankelijke massabijeenkomst te organiseren, om bescherming te bieden aan getuigen van deze beestachtige moord en om de wijk te mobiliseren om uit de greep van intimidatie te komen en de moordenaars uit haar midden te weren door hen voor de rechtbank te brengen en te laten veroordelen.

"ik roep de echte macht in Noord-Ierland, de arbeidersklasse, op om onafhankelijk te mobiliseren over sectaire grenzen heen om zo gerechtigheid te brengen voor Robert McCartney en zijn familie. Dit zal ook de basis vormen voor een alternatieve samenleving waar de echte behoeften centraal staan in plaats van een onderwerping aan sectaire monsters."

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist