Home / Jongeren / Zomerpamflet ALS en ROSA: Blame the system, not its victims!

Zomerpamflet ALS en ROSA: Blame the system, not its victims!

Stop oorlog, armoede en uitbuiting! SOLIDARITEIT: Jobs, huisvesting en onderwijs voor iedereen!

De tragische dood van de tweejarige Mawda, op de vlucht geboren en gestorven, was geen ongelukkig toeval maar een direct gevolg van het brutale (anti-)asielbeleid dat van vluchtelingen loslopend wild maakt.

In de VS laat Trump vluchtende kinderen scheiden van hun ouders en opsluiten in kooien. Hier pleit Francken voor het ‘omzeilen’ van artikel 3 van de Europese verklaring van de mensenrechten dat foltering verbiedt.

Zondebokken zoeken

Vluchtelingen zouden gevaarlijke profiteurs zijn die onze sociale zekerheid onbetaalbaar maken. De waarheid is dat de regering zelf een asociaal afbraakbeleid voert. We mogen ons niet laten verdelen! De financiering van onderwijs, gezondheidszorg en openbare diensten staat onder druk door belastingcadeaus voor grote bedrijven en rijken, niet door vluchtelingen.

Kapitalisme is de crisis

Het harde asielbeleid verandert ook niets aan de redenen waarom mensen vluchten. Integendeel. 2017 was een triest recordjaar met wereldwijd 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Het is het rechtse beleid, ten dienste van de winsten van multinationals, van de vrije markt en het kapitalisme, dat hele gemeenschappen ontwricht, oorlogen start, klimaatverandering veroorzaakt en vluchtelingen creëert. Gewone werkenden en jongeren hebben niets te winnen bij die politiek ten voordele van de allerrijksten.

For a socialist world

De Actief Linkse Studenten komen op voor een wereld zonder oorlog, uitbuiting en ellende, met een toekomst voor iedereen. De wereldwijde rijkdom was nog nooit zo groot. Een handvol rijken hebben genoeg miljarden om armoede verschillende keren uit de wereld te helpen. Het kapitalisme verhindert daarentegen elke vorm van democratische herverdeling. Enkel door ons te organiseren en op te komen voor een wereld waar de behoeften van mens en natuur centraal staan – een democratische socialistische maatschappij – kunnen we voor iedereen een menswaardige toekomst scheppen.

 

Doe mee met het verzet! Kom op straat en doe mee met onze campagnes tegen racisme, seksisme en LGBTQI+fobie. Voor een herinvestering in onderwijs en openbare diensten, degelijke en goedbetaalde jobs,… (meer info in onze voorstellingsbrochure, te verkrijgen aan vrije bijdrage)

Sluit aan bij de Actief Linkse Studenten: word uitgenodigd voor meetings, acties en betogingen én ontvang een proefabonnement op maandblad de Linkse Socialist (lidgeld voor 1 jaar = €5)

From #MeToo to #FightBack

In België zegt 98% van de vrouwen het slachtoffer te zijn geweest van pesterijen.

Stop de commercialisering van vrouwenlichamen! Reclame, porno … Overal dienen vrouwenlichamen als objecten. Dit promoot geweld en verkrachtingscultuur, want een object, dat gebruik je naar goeddunken. We moeten opkomen tegen de alomtegenwoordige cultuur van verkrachting. We hebben het recht om ons te kleden zoals we willen: onze kleren zijn geen “ja”!

Vrouwen verdienen gemiddeld 20% minder dan mannen. Voor echte emancipatie is financiële onafhankelijkheid nodig!

Lage lonen, flex-jobs, deeltijds werk: steeds meer werknemers, vrouwelijke in het bijzonder, zijn arm. Strijden voor vrouwenrechten betekent strijden voor fatsoenlijke banen met goede lonen en pensioenen.

In gezinnen met kinderen verrichten vrouwen verrichten meestal 2/3 van de huishoudelijke taken. Tegen de dubbele dagtaak van vrouwen moeten we massaal investeren in openbare en sociale diensten!

Kinderopvang, hulp aan een ziek familielid, hulp aan een bejaarde, maar ook winkelen, schoonmaken … Bij gebrek aan openbare diensten vallen huishoudelijke taken terug op de gezinnen, meestal de vrouw … Besparingen op openbare diensten treffen vrouwen dus dubbel. We hebben meer investeringen nodig in toegankelijke en gratis openbare diensten van goede kwaliteit

82% van het in 2017 geproduceerde vermogen werd geabsorbeerd door 1% van de bevolking. Voor een socialistisch feminisme!

Als we seksisme willen bestrijden, zullen we iets moeten doen aan de materiële voorwaarden (financiële onafhankelijkheid, openbare diensten, …) waardoor vrouwen als tweederangsburgers en objecten beschouwd worden. De strijd tegen seksisme gaat hand in hand met de strijd tegen racisme en LGBTQI+-fobie. Discriminatie zal blijven bestaan zolang er ongelijkheid is. Er is genoeg rijkdom om een einde te maken aan armoede en ongelijkheid. Daarom strijden wij voor een alternatief op het kapitalisme.

 

Met ROSA kan je:

  • Meehelpen met de organisatie van 28 september – Dag voor het recht op abortus – Die dag strijden we voor het recht van vrouwen om zonder angst voor financiële problemen, te beslissen of en wanneer zij kinderen willen. De overwinning voor het recht op abortus in Ierland bewijst dat strijd loont!
  • Van 8 maart een dag van strijd maken. De Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw moet opnieuw een dag van strijd worden. Mobiliseer mee naar een betoging om in jouw stad tegen seksisme én tegen de besparingen. In 2018 kwamen brachten we over verschillende steden 2500 mensen op straat. In Spanje kwamen bij de feministische staking op 8 maart 6 miljoen mensen op straat.
  • Een ROSA-comité bouwen op je school, je campus, in je buurt … om te sensibiliseren over seksisme en om via campagnes dingen te veranderen. Ook op kleine schaal is een overwinning mogelijk, zoals het bespreekbaar maken van seksisme op een school, via bijvoorbeeld een petitie en of een actie op school.

Wil je een ROSA-comité opbouwen? Wil je lid worden van ROSA (€5)? Contacteer ons! 0484 36 77 01 (Aisha) of contact@campagneROSA.be

 

=> PDF van ons zomerpamflet