Protestactie aan Boechoutse gemeenteraad

Einde juli werden met groot politioneel machtsvertoon 23 arrestaties verricht op het Sfinxfestival te Boechout. Naar jaarlijkse traditie voerden militanten van Blokbuster campagne tegen racisme, door te discussiëren met festivalgangers en het verspreiden van pamfletten en stickers. Deze democratische manier van actie voeren werd beantwoord door een enorme politierepressie, in samenspraak met burgemeester Mariën (Liberaal Appel). Blokbuster protesteert tegen deze illegale praktijken, en gaat vastberaden in het offensief.

Persbericht van Blokbuster

Verschillende dagen op rij werden onze leden geconfronteerd met repressieve maatregelen: tientallen agenten met overvalwagens werden ingezet om ons de vrijheid van meningsuiting en drukpers te ontnemen. Ons campagnemateriaal werd in beslag genomen. Arbeiders en studenten (waaronder twee minderjarigen) werden opgepakt en opgesloten tot in de late uren. Een van onze fotografen werd zelfs gedwongen zijn foto’s te wissen.

Volgens commissaris en burgemeester werd hun ingrijpen onder andere gerechtvaardigd omdat we de openbare orde zouden verstoren. Voor het verspreiden van pamfletten en stickers op de openbare weg is er zogezegd schriftelijke toelating nodig. Zelden ondervinden we moeilijkheden met onze manier van campagne voeren, integendeel. Van de vele mensen die we aanspreken over onze ideeën krijgen we heel wat positieve reacties en sympathie. Dat werd ook duidelijk tijdens ons campagne voeren aan Sfinks.

Blijkbaar hebben commissaris en burgemeester geen boodschap aan vrijheid van meningsuiting en drukpers, verworven rechten die vastgelegd zijn in de grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Hun verbod op het verspreiden van pamfletten op de openbare weg gaat ook in tegen het arrest van de Raad van State van 11 september 1998. Hun praktijken zouden niet misstaan in sommige dictatoriale staten…

Laten wij deze repressie ongemoeid, dan bestaat er het gevaar dat in de toekomst de situatie verder escaleert en dat we volledig monddood worden gemaakt. Zo ondervond een recente campagne van Blokbuster in Mechelen soortgelijke problemen: een verantwoordelijke van de Federale Politie (die eveneens betrokken was bij de arrestaties in Boechout) provoceerde enkele actievoerders aan het Maanrock festival om deze te kunnen arresteren. Na twee uur werden deze vrijgelaten omdat men begreep dat hun arrestatie iedere wettelijke basis miste.

Naar aanleiding van deze incidenten kreeg onze solidariteitsoproep heel wat positieve respons. We laten dit niet zomaar voorbijgaan: zo hebben we klacht ingediend bij comité P tegen dit ongeoorloofd politieoptreden. We zijn dan ook vastberaden om ons protest tegen dit onrecht verder te zetten, en plannen verdere acties. Op donderdag 1 september zal door een tiental militanten tussen 20u00 en 21u00 aan de gemeenteraad in Boechout actie gevoerd worden met spandoek en megafoon. We nodigen iedereen die belang hecht aan het beschermen van democratische rechten en vrijheden uit om deze protestactie bij te wonen.


Lees meer:

 • [29/07/2005] Staat van beleg in Boechout? Anti-racisten 6 uur lang illegaal opgepakt.
 • [31/07/2005] Boechoutse Burgemeester Liberaal Appel laat opnieuw 15 Blokbusters oppakken!!
 • [31/07/2005] Boechout: oproep tot solidariteit
 • [31/07/2005] 15-jarige 7 uur vastgehouden in Boechout terwijl politie geen reden kan geven aan moeder
 • [31/07/2005] Boechout: opnieuw 7 willekeurige arrestaties
 • [31/07/2005] Burgemeester Mariën slaat de bal mis
 • [31/07/2005] 23 arbeiders en studenten werden het slachtoffer van de repressieve politiek in Boechout
 • [31/07/2005] Foto’s die de politie van Boechout wou verbieden (1)
 • [31/07/2005] Foto’s die de politie van Boechout wou verbieden (2)
 • [02/08/2005] Blokbuster in de lokale media (Gazet van Antwerpen, ma 01/08/05)
 • [02/08/2005] Blokbuster in de lokale media (Laatste Nieuws, ma 01/08/05)
 • [09/08/2005] Boechout: gemeenteraadslid Nederlandse SP protesteert
 • [12/08/2005] Boechoutse burgemeester krijgt applaus van het VB
 • [24/08/2005] Maanrock Mechelen: succesvolle interventie van Blokbuster. Medeverantwoordelijke voor arrestaties in Boechout wil wraak nemen

Delen: Printen: