Home / Tag Archives: Sovjet-Unie

Tag Archives: Sovjet-Unie

Leon Trotski: Van het oude gezin naar het nieuwe

De verwezenlijkingen van de Russische Revolutie worden vandaag vaak onder de mat geveegd. De herinnering aan wat de Sovjet-Unie was, wordt beperkt tot de grijze en afgrijselijke dictatuur onder het stalinisme. Er wordt bewust niet ingegaan op de sociale verworvenheden ...

Read More »