Sociaal akkoord Ford. Arbeiders toelevanciers dwingen historische toegeving af, maar sluiting gaat door

Sociaal akkoord Ford Een ruime meerderheid van de arbeiders bij Ford en de toeleveranciers heeft op 15 maart het sociaal akkoord goedgekeurd. De uiteindelijke vertrekpremie bedraagt immers het drievoudige van het oorspronkelijke...

Read More