Nieuwsbrief van LSP in Keerbergen

Onze afdeling in Keerbergen verspreidt binnenkort een nieuw pamflet. In het pamflet wordt ingegaan op de nieuwe verhogingen voor de belasting op afvalophaling. Het DIFTAR-systeem (gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering)...

Read More