De traditionele media zijn ook nu meer bezig met sensatiezucht en bijhorende verkoopcijfers (van kranten of reclame op radio en televisie of internet) dan met het brengen van informatie of verslaggeving vanuit het leven en werk van gewone werkenden en hun gezinnen. Welke traditionele media vroegen extra beschermende maatregelen voor personeel van openbaar vervoer? Welke media schaarden zich achter de eisen van het zorgpersoneel tegen de jarenlange afbraakpolitiek die zich nu zo hard laten voelen?

Om onze bekommernissen en standpunten te verdedigen, hebben we eigen media nodig. Onze krant is daar een onderdeel van: verslagen vanuit de arbeidersbeweging en van jongeren, voorstellen voor de strijd, analyses, … De berichtgeving op onze website met verslagen vanop de werkvloer over de coronacrisis werd goed onthaald door de lezers. Dat is belangrijk: het is absoluut noodzakelijk dat de arbeidersbeweging een standpunt inneemt rond de coronacrisis. De strijd voor gezondheid en voor bescherming op het werk, is onderdeel van waar de arbeidersbeweging voor opkomt.


Plaats een meigroet op socialisme.be

Om onze website en krant mogelijk te maken, vragen we steun. Door een abonnement te nemen, heb je op regelmatige basis toegang tot ons materiaal. Bovendien steun je er ons mee, zodat we naast een krant ook een website kunnen produceren. Eén keer per jaar vragen we daarnaast ook specifieke steun in de vorm van meigroeten.

Meigroeten zijn boodschappen, berichten, oproepen vanuit de beweging of van sympathisanten of bevriende organisaties en/of handelszaken. We bieden hiervoor, tegen betaling, ruimte in de mei-editie van deze krant. Ook indien 1 mei als fysieke actiedag niet doorgaat, zullen we een meikrant uitbrengen en op grote schaal verspreiden. Daarmee onderstrepen we ook het belang van internationale actiedagen als 1 mei en versterken we de financiële basis van onze publicaties.

De redactie van onze krant is ondertussen afgesloten (21 april). De reactie op onze oproep was overweldigend: we braken een record en haalden voor het eerst meer dan 7.000 euro op met de meigroeten. We bedanken iedereen die ons steunde. Op 1 mei plaatsen we de meigroeten ook op deze website. Te laat voor de krant, maar wil je toch een meigroet op socialisme.be laten publiceren? Dat kan. Stuur uw tekst en/of logo naar redactie@socialisme.be. Betaal een bedrag naargelang uw mogelijkheden op BE31 5230 8092 5155 van Socialist Press met als mededeling: “meigroet.”

TARIEVEN in de papieren krant (als indicatie voor wie enkel een meigroet op de site publiceert):

  • 1/128e pagina (ongeveer 24 x 34 mm) = 15 euro
  • 1/64e pagina (ongeveer 34 x 48 mm) = 25 euro
  • 1/32e pagina (ongeveer 48 x 67 mm) = 50 euro
  • 1/16e pagina (ongeveer 67 x 95 mm) = 100 euro
  • 1/8e pagina (ongeveer 95 x 143 mm) = 200 euro

 

=> ONLINE INVULFORMULIER (met praktische gegevens rond betaling)

 


Neem een abonnement

Wij kiezen bewust kant voor de werkende bevolking en hun gezinnen. We leveren niet alleen analyses en verslagen, maar willen ook argumenten aanbieden tegenover de heersende neoliberale logica en ideeën aanbieden om onze strijd voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme te versterken.

Kies ook kant en steun ons maandblad door een abonnement te nemen. Voor alle vragen, adreswijzigingen, opmerkingen,… kan je ons contacteren via redactie@socialisme.be.

Tarieven voor abonnementen:

  • Proef: 3 nummers voor 5 euro of 6 nummers voor 10 euro
  • 12 nummers: 20 euro
  • 12 nummers (steunabo): 30 / 50 euro
  • Doorlopende opdracht: 2 euro per maand (steun 5/maand)
  • Buitenland (Europa): 30 euro voor 12 nummers

Stort op rekeningnummer: BE31 5230 8092 5155 van ‘Socialist Press’. BIC-code: “TRIOBEBB”.

=> Neem hier een abonnement (betaling via bancontact of visa)

Abonneer je nu