Date/Time
Date(s) - 24/09/2019
19:30 - 21:30

Location
Aud 1 Blandijn

Categories No Categories


Waar komen de aanslepende oorlogen, toenemende armoede en de ecologische crisis toch vandaan? Komt er een nieuwe economische recessie aan? Er is toch rijkdom genoeg?

Al jaren zegt men dat het slecht gaat met de economie, dat we boven onze stand leven, dat de pensioenen en de sociale zekerheid onbetaalbaar zijn, groene investeringen zijn te duur… Maar toch slaagt een zeer kleine groep erin om overweldigend rijk te worden op kap van de meerderheid. Zo zou volgens een rapport van oxfam uit 2017 82% van de gecreëerde rijkdom naar de rijkste 1% gegaan zijn.

De wereld wordt geteisterd met steeds grotere natuurrampen, dit in een situatie met überkapitalisten Trump en Bolsonaro aan de macht. Sinds Bolsonaro zijn er 84% meer bosbranden in het Amazonewoud. Wanneer we het van het kapitalisme (dat winst nodig heeft om zichzelf draaiende te houden) en haar vertegenwoordigers laten afhangen, gaan we complete chaos tegemoet. De tijd tikt om het wetenschappelijke ‘point of no return’ te voorkomen waarbij massa-extincties en sociale rampen schering en inslag worden (/zijn).

De absurditeit waarin het systeem verkeert, wordt wereldwijd door het establishment en extreemrechts weggemoffeld door met een verdeel-en-heers retoriek de schuld op vluchtelingen, migranten en moslims te steken. In een situatie van toenemende ongelijkheid en bij het uitblijven van een geloofwaardig links alternatief, winnen rechtse krachten tijdelijk steun. Wanneer hier geen verzet tegen wordt opgebouwd, leidt dit tot een toename van geweld in de samenleving waarvan de slachtingen in Christchurch en El Paso jammer genoeg het voorbeeld van zijn. In België probeert extreemrechts zich meer en meer haatdragender en intimiderender op te stellen zoals het voorval in Pukkelpop.

Toch is er ook een enorme groei van verzet tegen het systeem; wereldwijd wordt 8 maart opnieuw een dag van strijd dat zich duidelijk richt tegen het structureel seksisme van het kapitaal. Eisen zoals een 14 euro minimumloon, gelijk loon voor gelijk werk en massale investeringen in publieke voorzieningen zijn in staat om het leven van miljarden te verbeteren. Explosieve, (pre-)revolutionaire situaties in Sudan en Algerije nemen de draad terug op daar waar de Arabische Lente ‘vastliep’. Duidelijke signalen dat het Afrikaans continent, na eeuwen van onderdrukking en uitbuiting, aan de vooravond staat van ingrijpende veranderingen ongeëvenaard in haar geschiedenis. Internationale klimaatstakingen, vergezeld van programma’s zoals The Green New Deal dat een sociaal rechtvaardige transactie eist naar een ecologische maatschappij, laten hun ogen meer en meer vallen op het kapitalisme als de ultieme vijand. Bewegingen als de Gele Hesjes en de massaprotesten in Hong Kong tonen goed aan dat we een nieuwe periode tegemoet komen van versnelde en massale ontwikkelingen in de context van een alsmaar brutaler wordend systeem.

Op de openingsmeeting van de Actief Linkse Studenten & Scholieren willen we dieper ingaan op hoe het kapitalisme vandaag niet zomaar in crisis verkeerd, maar in feite een permanente crisis is. De tegenstrijdige belangen van de 1% en de 99% zijn de laatste jaren enkel meer zichtbaar geworden. Dit heeft voor velen de zoektocht naar een alternatief enorm versterkt. Voor ons is dat alternatief het democratisch socialisme, waar de noden van mens en natuur centraal staan.

De meeting wordt door enkele van onze leden ingeleid gedurende 30 à 40 minuten. Hierna gaan we over tot discussie waarbij iedereen in de zaal kan/mag deelnemen. Kom dus zeker af en discussieer, stel vragen, geef voorstellen of luister gewoon mee! Nu al geïnteresseerd? Sluit aan en bouw mee aan de Actief Linkse Studenten & Scholieren in de strijd voor een betere toekomst!

Locatie: Blandijnberg Campus Boekentoren auditorium 1
Start meeting: 19:30 uur.

Meer info: https://www.facebook.com/events/384969588850223/