Date/Time
Date(s) - 20/11/2019
19:00 - 21:30

Location
Hollandse Vismijn

Categories No Categories


Volgens de WHO wordt één op drie vrouwen wordt ooit slachtoffer van lichamelijk of seksueel geweld. Slachtoffers dienen vaak geen klacht in omdat ze vrezen niet serieus genomen te worden of zelf de schuld te krijgen. Vaak wordt gezegd dat vrouwen seksueel grensoverschrijdend gedrag uitlokken met de kledij die ze dragen of hoe ze zich opstellen, maar toch zijn slechts 15% van de daders onbekenden. Seksueel geweld blijft een groot probleem, maar is lang niet het enige. Ook ongepaste opmerkingen, handelingen en zelfs feminicides (moorden op vrouwen, gewoon omdat ze vrouw zijn) zijn dagelijkse kost. In 2017 werden zo nog 87.000 vrouwen vermoord, 58% van hen door een partner of familielid.

Seksisme lijkt nog steeds ingebakken te zitten in onze samenleving, er lijkt zelfs geen ontkomen aan. Maar hoe komt dat? Gelijkheid tussen man en vrouw staat toch al jarenlang in de wet? Wat is dan de oplossing?

Met Campagne ROSA willen we strijd voeren voor een ander type maatschappij. Waar vrouwen niet langer veroordeelt worden tot een minderwaardige positie via de toenemende jobonzekerheid, de blijvende loonkloof, de afbouw van openbare diensten en bijgevolg toename van huishoudelijk werk, … Als we ons organiseren en in strijd gaan kunnen we verandering afdwingen. De campagne voor het 14 euro minimumloon geeft ons de mogelijkheid die verandering af te dwingen. Hogere lonen betekent minder afhankelijkheid van je thuissituatie, werkgever of omgeving: bij heel wat vrouwen zou dat betekenen dat ze wél kunnen ontsnappen aan het seksisme in hun omgeving.

We nodigen Anja Deschoemaker uit om het te hebben over de strijd tegen seksisme en die voor een 14 euro minimumloon. Ze nam zelf mee initiatief voor de Campagne ROSA, is woordvoerdster van Gauches Communes, een front van linkse partijen, die opkomen tegen besparingen, voor investeringen in publieke diensten en is ook actief binnen de Linkse Socialistische Partij. Anja leidt de discussie in, waarna er ruimschoots tijd is voor vragen, opmerkingen of eigen toevoegingen aan de discussie!

Afspraak om 19u, 20 november in het zaaltje boven in de Hollandse Vismijn!
Op 24 november trekken we naar Brussel voor de betoging tegen geweld op vrouwen, link naar het evenement: https://www.facebook.com/events/416589352333911/