Home / Belgische politiek / Communautaire kwestie (page 5)

Communautaire kwestie

De Duitse Gemeenschap

Na Wereldoorlog 1 werden de districten Eupen, Malmédy en Moresnet bij België gevoegd. Dat was samen met een uitbreiding van de kolonie in Afrika en de herstelbetalingen door Duitsland de prijs die door België van de Duitse verliezer van de ...

Read More »

De nationale kwestie in Brussel

Brussel is geen aparte kwestie binnen de problematiek van de nationale kwestie in België. Het is veeleer een kristallisatiepunt van de communautaire tegenstellingen, die zeer concrete gevolgen hebben op het dagdagelijks leven van de inwoners van Brussel en de rand. ...

Read More »

Een woordje over Belgische geschiedkunde

De uitbouw van een natie-staat is een historische taak van de burgerij. In die zin zijn alle staten "kunstmatig": ook in Frankrijk en Italië bijvoorbeeld werden regio’s met verschillende historische achtergronden samengevoegd en werd de voertaal van de nieuwe staat ...

Read More »

Het marxisme en de nationale kwestie

Niet weinig mensen hebben de verkeerde opvatting over het marxisme dat het om een stel dogma’s, vaste regels en formules zou gaan. Niet weinig figuren die zich zogenaamd op het marxisme baseren, bevestigen dat vooroordeel als ze voor de rechtvaardiging ...

Read More »