Home / 1917 (page 2)

1917

Voorwoord op ‘Lessen van oktober’

In 1917 werden de Russische kapitalisten en semi-feodale elite van de macht verdreven. Het blijft 100 jaar later de grootste gebeurtenis uit de menselijke geschiedenis. Het werd bekomen door een socialistische revolutie onder leiding van de arbeidersklasse, die op haar ...

Read More »

[1917] Marxisme en opstand

Marxisten wordt wel eens verweten dat ze op basis van ‘samenzweringsmethoden’ een ‘gewelddadige omwenteling’ voorbereiden. Niets is minder waar: marxisten zien revolutie en opstand als een kunst. In ‘Marxisme en opstand’ antwoordt Lenin eind september 1917 op de beschuldiging van ...

Read More »

[1917] Leon Trotski: “De revolutie is in gevaar”

Na de Juli-demonstraties van 3 tot 5 juli in de hoofdstad Petersburg werden de Bolsjewiki en andere marxisten zwaar vervolgd en hard onderdrukt. De reactionaire krachten verzamelden en versterkten zich, een militaire staatsgreep leek aanstaande. Deze ontwikkelingen werden door Leon ...

Read More »

[1917] De juliopstand

In juli 1917 kwamen de arbeiders van Petrograd in opstand. De bolsjewieken vonden een nieuwe revolutionaire opstand op dat ogenblik prematuur. “Het is niet omdat de voorhoede gewonnen is voor een revolutionair programma dat de tijd voor de werkelijke machtsovername ...

Read More »

[1917] De “Juli-dagen” in 1917 – lessen voor vandaag

Tussen februari 1917 en oktober 1917 waren er heel wat belangrijke veranderingen in de situatie in Rusland. In april werd een voorlopige regering gevormd met “socialisten” – de Sociaal Revolutionairen (SR) en de Mensjewieken (minderheid) – en kapitalistische ministers die ...

Read More »