AGC Automotive: eenzijdig verzoekschrift en dwangsommen tegen stakers

De staking bij ACG Automotive (het vroegere Splintex) in Fleurus bij Charleroi blijft na zes weken voortduren. De laatste tegenzet van het patronaat bestond uit een klassiek middel: het inzetten van het gerecht. Door middel van een eenzijdig verzoekschrift waarin dwangsommen worden geëist voor wie de toegang tot het bedrijf belemmert, wordt geprobeerd om de staking te breken.

De staking begon nadat de directie aankondigde over te gaan tot een herstructurering waarbij 284 van de 840 jobs in het gedrang komen door het sluiten van een oven waar ramen gemaakt worden. De ontslagen zouden er deels komen door het werken met onderaanneming en meer interimarbeid.

De werknemers van het bedrijf eisen dat dit plan zou geschrapt worden. Daartoe werd onderhandeld met de directie, waarbij de directie stelde dat ze gegijzeld werd door de arbeiders toen een deel van de directie werd vastgehouden in het bedrijf. In werkelijkheid worden de werknemers gegijzeld door de herhaalde leugens van het bedrijf en door de zoveelste herstructurering waardoor de jobonzekerheid nog groter wordt.

Nu wordt door de directie teruggegrepen naar het oude middel van dwangsommen opgelegd door een eenzijdig verzoekschrift. Nochtans werd enkele jaren geleden een zogenaamd "herenakkoord" (niet afdwingbare overeenkomst) gesloten tussen vakbonden en patronaat waarin door de patroons werd beloofd om geen eenzijdige verzoekschriften te gebruiken. Met een procedure op eenzijdig verzoekschrift vermijdt het patronaat om zelfs maar de vakbonden in de procedure te betrekken. Er wordt met andere woorden een volledig eenzijdig verzoek gedaan aan een rechter die niet eens de tegenpartij hoort.

Nu is het eenzijdig verzoekschrift opnieuw bovengehaald in een poging om de staking bij AGC Automotive in Fleurus (bij Charleroi) te breken. Voor iedere persoon die de toegang tot het bedrijf ontzegd wordt, komt er een schadevergoeding van 5.000 euro. Dit is een inbreuk op het stakingsrecht dat net gebaseerd is op collectieve actie van de werknemers. Wij protesteren dan ook tegen de patronale arrogantie en steunen de stakers van ACG Automotive die hun acties onverminderd blijven verderzetten.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist