Mobiliseer mee naar de Jongerenmars voor werk!

Het patronaat en de regering hebben een offensief ingezet tegen de verworvenheden van arbeiders en jongeren. Enerzijds hebben we de aanvallen op de (vooral jonge) werklozen, waarbij Her met schorsing wordt gedreigd om zo druk uit te oefenen op de werklozen, zodat ze niet anders kunnen dan slecht betaalde en flexibele jobs te aanvaarden. Anderzijds zien we dat het patronaat de arbeiders harder wil laten werken voor minder geld om hun winsten veilig te stellen.

Nikei De Pooter

De aanvallen op de werklozen en de steeds toenemende interimarbeid wordt bewust door het patronaat gebruikt om jongere arbeiders in te zetten tegen die arbeiders die nog het geluk hebben een vast contract en jobzekerheid te bezitten. Want als je geen loonmatigingen, flexibelere uren,… aanvaardt, dan staan achter jou tientallen interimarbeiders en geschrapte werklozen die geen andere keuze hebben.

Dezelfde sociale afbraakpolitiek zien we ook in het secundair en het hoger onderwijs. Hier wordt het onderwijs meer aan de bedrijfswereld gekoppeld, wordt de infrastructuur systematisch ondergefinancierd, zijn er veel te grote klassen en zien we de creatie van een onderwijs op twee snelheden. Degelijk onderwijs voor wie het kan betalen, vuilbakscholen voor de rest.

Het is duidelijk dat als we een toekomst willen, dat we ervoor zullen moeten vechten! Dit is de reden waarom we samen met de ABVV- en ACV-jongeren en de KAJ het initiatief hebben genomen om op 19 maart een jongerenmars te organiseren. Contacteer ons om op je school, in je wijk of met vrienden een mobilisatiecomité voor de jongerenmars op te richten!

Op 19 maart betoogt ook het Europees Vakverbond in Brussel tegen de richtlijn- Bolkestein en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Vanuit de Europese Unie wordt de druk opgevoerd om het tempo van de liberalisering en flexibilisering op te drijven. Het voorstel van vrij verkeer van diensten is hier een voorbeeld van. Zo zouden Poolse bedrijven aan Poolse lonen en arbeidscondities in België diensten kunnen verstrekken.

We moeten de strijd van de gehele arbeidersbeweging linken aan de strijd van jongeren en jonge arbeiders. De neoliberale aanvallen van de Europese Unie en de aanvallen op jongeren zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Het moet absoluut de bedoeling zijn om de jongerenmars te koppelen aan de betoging van het EVV. We zijn samen het slachtoffer van dezelfde sociale afbraakpolitiek! Daarom roepen we de jongerendelegaties in de bedrijven op om samen met ons de kwesties van jongerenwerkloosheid en precaire jobs mee op te nemen, en mee naar de jongerenmars te mobiliseren.

Richt samen met ons lokale comités op in de bedrijven en de scholen, waarmee we naar een strijdbare en massale jongerenmars toe kunnen werken. We willen met deze comités informatievergaderingen organiseren, lokale acties plannen, bijvoorbeeld aan interimkantoren die hun werknemers als schotelvodden uitwringen en op een aantal plaatsen willen we naar lokale betogingen gaan.

Mobiliseer mee naar een jongerenmars, die geen carnavalstoet mag worden, maar opgebouwd moet zijn rond een aantal concrete eisen: pak de werkloosheid aan, niet de werklozen; geen onzekere klusjes, maar vaste jobs aan een degelijk loon; 32- urenweek zonder loonverlies en met evenredige aanwervingen.

Delen: Printen: