Pride blijft een Protest! Geen vrijheid voor sommigen zonder bevrijding van iedereen!

Pride is a Protest 2024 in Gent was een strijdbare en kleurrijke optocht en evenement. Met workshops voor de betoging was er een sterk inhoudelijk deel toegevoegd. Onder het roepen van slogans en met begeleiding van een samba-band trokken we door de Gentse straten. Nadien volgden sprekers, optredens, 80s aerobics, een dragshow … Een geslaagd protest en belangrijk om dat nu te doen, op een ogenblik dat de extreemrechtse dreiging groot is. Hieronder foto’s van de dag met daaronder een eerder gepubliceerd artikel.

FOTOREPORTAGE DOOR POL

Fotoreportage door Liesbeth

Zorgwekkende toename van geweld en haat. Pride is a Protest is meer dan ooit nodig!

Uit nieuw Europees onderzoek blijkt dat de helft van de LGBTQIA+-personen in Europa openlijk uitkomt voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, een lichte daling in vergelijking met vijf jaar geleden. Bovendien zijn de cijfers rond fysiek geweld en intimidatie zelfs verontrustend gestegen. Meer dan de helft van de respondenten werd in het voorbije jaar geïntimideerd. Een tendens die geen enkele queer persoon zal verrassen. Ook in België zijn de cijfers gelijkaardig als in de rest van Europa. De helft van de LGBTQIA+-personen in België durft niet hand in hand te lopen en een kwart van de respondenten vermijdt bepaalde plekken uit angst voor geweld.

De school is geen veilige plek

Ook de school is geen veilige omgeving voor queer jongeren. Twee derde zegt ooit gepest te zijn geweest op school, terwijl dat vijf jaar geleden ‘slechts’ de helft was. België doet het hiermee niet beter dan het Europese gemiddelde. Eerder bleek uit een schoolklimaat-enquête (2021-2022) dat 60% van de LGBTQIA+-jongeren zich op school onveilig voelt.

Er zijn grote investeringen nodig in ons onderwijs om een veilig leerklimaat voor alle leerlingen te voorzien! Studies geven aan dat leerlingen die zich goed en veilig voelen op school beter presteren, waarbij LGBTQIA+-leerlingen aangeven zich beter te voelen in een school met een LGBTQIA+beleid.

Veel partijen, uiteraard met uitzondering van het Vlaams Belang, zeggen akkoord te gaan met de eisen van Çavaria rond onderwijs. Tegelijk brengen ze dat niet in de praktijk. Op de eis van Çavaria om gender- en seksuele diversiteit op te nemen in de leerplannen van het basis- en secundair onderwijs, antwoordt alleen CD&V dat ze het oneens is. Onder minister Ben Weyts werd echter beslist om seksuele opvoeding niet meer expliciet op te nemen in de nieuwe leerplannen voor het secundair onderwijs, waar Sensoa terecht bezorgd om reageerde.

Om de eisen van Çavaria in de praktijk te brengen, is er nood aan investeringen in het onderwijs: in kleinere klassen, in de vorming van leraren, referentiepersonen rond LGBTQIA+ thema’s, betrokkenheid en ondersteuning van organisaties die actief zijn rond deze kwesties … Meer middelen dus! Maar waar gaan de partijen die meegaan in de besparingslogica die halen?

Extreemrechts wakkert haat aan

De toename aan intimidatie en geweld op LGTBQIA+ personen in Europa, lijkt verbonden met de toename aan hatespeech van extreemrechts partijen tegen minderheden en rond de zogezegde bedreiging van de “woke-ideologie”. Hun discours waarin ze holebi’s en trans personen afschilderen als ‘abnormaal’, een ‘afwijking’, zelfs als ‘pedofielen’, is verre van onschuldig, het normaliseert dagelijks geweld en intimidatie. Dat manifesteert zich ook in Vlaanderen zoals de actie van Schild & Vrienden vorig jaar in Brugge, waarbij een Drag Queen voorleesmoment werd geïntimideerd. Recent was er een nieuw incident in Brugge: een regenboogbank werd na één dag door gemaskerde extreemrechtse activisten wit gespoten waarbij dit vandalisme gefilmd en gedeeld werd onder de slogan “Only white pride”. 

De leugens van extreemrechts moeten ontkracht worden. Chris Janssens van Vlaams Belang ziet de genderkoek als een bedreiging voor kleuters. Wat is er bedreigend aan uitleg geven over genderidentiteit en expressie? Vlaams-Belang doet alsof het opkomt voor “onze” kinderen en jongeren. Hoe kan het dan doen als het iedereen terug in de kast wil duwen, jongeren verbiedt om zichzelf te zijn en in alle talen zwijgt over broodnodige investeringen in onderwijs en zorg?

Het VB is nefast voor LGTBQIA+ rechten, maar probeert zichzelf voor te doen als een sociale partij én zelfs een partij waar LGTBQIA+ personen welkom zouden zijn. Het wijst enkel op LGBTQIA+ rechten als het dit kan gebruiken om racisme te stimuleren. Dat er onder de vluchtelingen ook heel wat mensen zijn die aan LGBTQIA+ vervolging proberen te ontsnappen, vermeldt het VB uiteraard niet. Over de nauwe link tussen homofobie en de verdediging van het traditionele kerngezin zwijgt extreemrechts eveneens. 

De extreemrechtse propaganda werkt haat en intimidatie op straat in de hand. Zij zijn actief betrokken in het verspreiden van miscommunicatie rond transzorg bij minderjarigen en komen op tegen puberteitsremmers.

Pride is a Protest op 30 juni in Gent verzet zich uitdrukkelijk tegen extreemrechts en komt op voor massale publieke investeringen in onder meer onderwijs en zorg. We verzetten ons tegen de ellenlange wachtlijsten. Aan het UZ in Gent is er een wachtlijst van 2000 personen voor transgenderzorg! Dat is rampzalig voor al wie hierdoor niet de nodige zorg krijgt. Niet het geven van informatie over genderdiversiteit, maar de vele tekorten zijn een gevaar voor het welzijn van jongeren. 

Noodzaak van protest

Extreemrechts is een gevaar voor queer personen en andere minderheden! De hoge scores van het Vlaams Belang op 9 juni mogen ons niet afschrikken. We moeten integendeel op straat komen voor onze rechten. We doen dit in solidariteit met andere minderheden en strijdbewegingen.

Pride is a Protest gebruikt de slogan “No Pride for some without liberation for all”. We verzetten ons tegen genocide en extreemrechts. Als onze rechten onder vuur liggen, staan we op om ons te organiseren. We eisen investeringen in onderwijs, zorg en welzijn. Door protest is er vooruitgang bekomen, door protest zullen we die vooruitgang verderzetten en ingaan tegen al wie daar een einde aan wil maken.

We staan voor Queer Liberation, geen regenboogkapitalisme. Rechten op papier zijn belangrijk, maar volstaan niet en kunnen teruggedraaid worden. LGBTQIA+fobie zit bovendien diepgeworteld in de patriarchale gezinsstructuur van het kapitalisme. Hierin wordt de vrouw vaak belast met onbetaalde zorg en huishoudelijk werk. Binaire genderrollen, waarin mannen onder meer geassocieerd worden met dominantie en vrouwen met een zorgende rol, houden het kapitalisme in stand. LGBTQIA+personen dagen die rollenpatronen uit. Wij verbinden de strijd tegen LGBTQIA+fobie met de strijd voor een socialistisch alternatief. Een maatschappij waar de enorme rijkdommen en het maatschappelijk potentieel ten dienste staan van de noden en niet van de winsten.

Pride heeft een geschiedenis van strijd die geleid heeft tot wettelijke vooruitgang. Organiseer je met ons in de strijd voor reële vrijheid en gelijkheid!

  • Voor degelijke lessen seksuele opvoeding, kleinere klassen, vorming en ondersteuning van onderwijspersoneel en genderinclusieve infrastructuur op elke school
  • Voor gratis, toegankelijke en genderinclusieve zorg voor iedereen!
  • Stop de wachtlijsten! Investeringen in psychologische hulpverlening redden levens
  • Trans of non-binair zijn mag niet tot armoede leiden: alle transzorg terugbetalen!
  • Niemand is vrij tot iedereen vrij is! Steun aan de strijd voor Palestijnse bevrijding! Tegen imperialisme en bezetting!
  • Neen aan verdeel-en-heers. Niet de vluchtelingen of de LGBTQIA+personen ondermijnen onze levensstandaard, maar de winsthonger van het kapitalisme. Er is rijkdom genoeg: voor een samenleving in functie van de noden, niet de winsten.