Staking bij de MIVB

Vorige maandag werd opnieuw gestaakt bij de MIVB in Brussel. 60% van de trams reed niet uit, 40% van de bussen en 20% van de metro’s reden eveneens niet. De staking werd georganiseerd door het ACOD en dit als protest tegen de werkdruk en de problemen op de werkvloer.

De actie was beperkter als de vorige stakingen, nadat er enige onduidelijkheid was over de datum van de actie. Aanvankelijk werd voorgesteld om te staken op 24 december, maar dit voorstel werd uiteindelijk omgevormd tot de oproep om te staken op 10 januari. Ook het feit dat één vakbond de acties moet dragen is een beperking, ook al is het ACOD enorm versterkt gedurende de acties van de voorbije periode. Zo zou deze vakbond zowat 600 nieuwe leden gewonnen hebben onder de 5.500 personeelsleden van de MIVB.

Om de strijd tot een succes te brengen, zal een verdere stap nodig zijn. Daarbij zal het belangrijk zijn dat er een zo groot mogelijke betrokkenheid van de arbeiders is en dat pogingen ondernomen worden om de eenheid tussen leden van de verschillende vakbonden aan de basis te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door met een petitie te werken naar een algemene personeelsvergadering toe waar een actieplan kan besproken worden. Het zou ook een middel zijn om in te gaan tegen de verdeel-en-heersstrategie van de directie die bvb. door de toegevingen te beperken tot de metrochauffeurs het personeel wil verdelen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist