Drie socialisten opgepakt in Nigeria – we eisen onmiddellijke vrijlating!

UPDATE. We vernamen deze namiddag dat de drie zijn vrijgelaten! Bedankt aan iedereen die een protestbericht stuurde. De internationale druk speelde een belangrijke rol.

We hebben vernoemen dat drie leden van de Movement for a Socialist Alternative (MSA, ISA in Nigeria) door de politie zijn aangehouden. We eisen de onmiddellijke vrijlating van Daniel Babatunde Akande, Bilal Dakiyak Abdullahi en Abdullahi Mohammed.

We roepen iedereen op om protestbrieven te sturen naar de Nigeriaanse ambassade in Brussel: info@nigeriabrussels.org

Website MSA: https://socialistmovementng.org/

PERSVERKLARING

We eisen onmiddellijke vrijlating van onze gedetineerde leden! We beloven de campagne tegen de huisvestingscrisis in Abuja te intensiveren!

Als leden van de ondergetekende pro-mensenrechtenorganisaties in Abuja zijn wij woedend over de voortdurende detentie van drie van onze leden op het politiebureau van Kurudu. Daniel Babatunde Akande, Bilal Dakiyak Abdullahi en Abdullahi Mohammed worden sinds vrijdag 14 juni 2024 vastgehouden in een schandalige vertoning van politiegeweld en intimidatie. Dit betekent dat onze leden meer dan 72 uur in hechtenis hebben doorgebracht voor een zaak die voorwaardelijk is. We zijn geschokt door deze minachting voor hun fundamentele mensenrechten.

Hun arrestatie is een duidelijk geval van slachtofferschap en intimidatie, voortkomend uit een huurgeschil tussen een huisbazin en een huurder dat al voor de rechter is opgelost. De politie heeft ervoor gekozen om de kant van de huisbazin te kiezen en negeert de mishandeling door haar misdadigers en arresteert in plaats daarvan onze leden op basis van valse beschuldigingen.

Dit incident herinnert ons aan de huisvestingscrisis in Abuja, waar huurders overgeleverd zijn aan verschrikkelijke omstandigheden opgelegd door huiseigenaren. Vandaag zijn in Abuja veel huurders en huiseigenaren verjaagd door projectontwikkelaars die vaak de politie gebruiken om hun tirannie af te dwingen.  Dit komt omdat huisvesting in handen is gegeven van private profiteurs die arme mensen van hun land en huizen verjagen om grote landgoederen te bouwen die arme mensen zich niet kunnen veroorloven. We zijn vastbesloten om onze campagne tegen de huisvestingscrisis op te voeren en we laten ons niet het zwijgen opleggen door de opsluiting van onze leden.

Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van onze leden en de intrekking van alle aanklachten tegen hen. We eisen ook een onderzoek naar het gedrag van de politieagenten die bij deze zaak betrokken zijn.

Deze campagne gaat niet alleen over de vrijlating van onze leden, maar ook over de rechten van huurders en werkenden  in Abuja. We zullen ons blijven organiseren en mobiliseren totdat we betaalbare huisvesting, degelijke arbeidsomstandigheden en een einde aan het politiegeweld hebben bereikt.

Sluit je bij ons aan in solidariteit en eis de onmiddellijke vrijlating van onze leden. Bel en stuur oproepen en protestboodschappen naar de onderstaande nummers:

– Commissioner of Police, FCT: +2348033279180

– Stephen Yohanna, DCO: +2348028117628

– Dogo Labari, IPO: +2348039769095

Ondertekenaars:

  1. Adaramoye Michael Lenin, Coordinator, Democratic Socialist Movement, Abuja.
  2. Salako kayode publicity Secretary Revolutionary socialist movement
  3. Omole Ibukun, for Creative Change Centre (C4)
  4. Comr Gerald O Katchy for Committee for the Defence of Human Rights CDHR
  5. Idris Yahaya (Activista Nigeria)
  6. Comr. Blessing Ese Yusuf – FIWON chairperson FCT Abuja
  7. Ismaila Tukura for Movement for a Socialist Alternative, Abuja.

Voorbeeld protestmail te versturen naar info@nigeriabrussels.org

We are outraged by the continued detention of Daniel Babatunde Akande, Bilal Dakiyak Abdullahi, and Abdullahi Mohammed at the Kurudu police station. This is a blatant display of police brutality and harassment. This means that the three have spent more than 72 hours in detention for bailable case. We frown at this disregard for their fundamental human rights.

Their arrest is a clear case of victimization and intimidation, stemming from a landlady-tenancy dispute that has already been resolved in court. The police have chosen to side with the landlady, ignoring the assault perpetrated by her thugs and instead arresting our members on trumped-up charges.

This incident is a stark reminder of the housing crisis in Abuja, where tenants face terrible conditions in the hands of house owners. Today in Abuja, many tenants and house owners have been driven away by estate developers who often use the police to enforce their tyranny.  This is because housing has been placed in the hands of private profiteers who chase poor people off their lands and houses to build big estates which poor people cannot afford.

We demand the immediate release of our members and dropping of all charges against them. We also demand an investigation into the conduct of the police officers involved in this case.

This campaign is not just about the release of Daniel Babatunde Akande, Bilal Dakiyak Abdullahi, and Abdullahi Mohammed, but also about the rights of tenants and workers in Abuja. We support the organisations and mobilisations for affordable housing, decent working conditions, and an end to police brutality.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist