Ook UGent komt met toegevingen aan bezetters

Afgelopen nacht kreeg het personeel van de UGent bericht dat de universiteit de samenwerking met Israëlische academische partners en onderzoeksinstellingen stopzet. Enkele weken geleden werd dit voor onmogelijk geacht. Vastberaden protest van studenten en personeelsleden bracht daar verandering in. Met een aantal bedrijven blijft de samenwerking wel behouden. Een volledige overwinning is dit dus niet, maar wat een verschil met de houding van de rector een week geleden toen hij nog dreigde om met geweld de bezetting te ontruimen… Hieronder een eerste reactie door Tim Joosen, ACOD-afgevaardigde aan de UGent. 

“Universiteit Gent zal de samenwerking met alle Israëlische academische partners en onderzoeksinstellingen stopzetten, dat werd deze nacht meegedeeld aan het personeel van de universiteit. Dit komt na een nieuw advies van de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek. Het gaat om alle samenwerkingsverbanden, zowel bilateraal als multilateraal, en het geldt zowel voor de toekomstige als voor de lopende projecten. Ze doet dit omwille van de verwevenheid van die instellingen met het Israëlische leger en de overheid, die op massale schaal mensenrechtenschendingen plegen.”

“Enkel met een kleine groep bedrijven zijn nog samenwerkingen mogelijk: het gaat om bedrijven die op geen enkele manier betrokken zijn bij de bezetting, en die nergens samenwerken met het leger of de overheid.”

“Tenslotte zal de Universiteit Gent actief standpunt innemen om Israël uit te sluiten van de Europese onderzoeksprogamma’s waarin het momenteel nog steeds zit: dit is een beslissing die bij de Europese overheden ligt, maar UGent zal het voortouw nemen dit te bepleiten.”

“Dit is een gigantische overwinning voor de studenten die de voorbije weken het UFO bezetten, en die ook al maanden actievoeren rond dit thema aan onze instelling. Heel wat mensen hebben de voorbije maanden geprobeerd om tot een dergelijke beslissing te komen in interne advies -en besluitorganen, maar de zaken leken onmogelijk. Enkel door de volgehouden en goed georganiseerde bezetting is er hier verandering in gekomen.”

“Dit is dan ook een les voor toekomstige strijdbewegingen: overwinningen kunnen geboekt worden door massastrijd. Deze beweging is historisch, en is een concreet voorbeeld van hoe je dingen afdwingt die in eerste instantie totaal onmogelijk leken. Dat is belangrijk, want soms lijken de dingen, ook aan de UGent, helemaal vast te zitten, en alleen maar achteruit te gaan. Dit toont aan dat we dat kunnen veranderen…”

“Uiteraard moeten we dingen evalueren: welke actiemethoden waren het meest effectief, hoe gaan we om met moeilijke momenten in de strijd, hoe verbreed je acties etc. Ik denk dat het nuttig is dat zo’n evaluatie er komt. Maar de slotsom is overweldigend positief.”

“Ik ben trots op deze jongeren: zij staan aan de juiste kant van de geschiedenis. Ik dank ook alle collega’s die zich de voorbije weken keihard hebben ingezet om dit mee te ondersteunen. Jullie zijn fantastisch!”

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist