De Lijn: Rit- en rusttijden overal een probleem

De toenemende verkeersdrukte en het feit dat het openbaar vervoer zich hierin vastrijdt, leidt ertoe dat de rittenschema’s van bussen en trams vaak utopisch zijn. Ritten beginnen dan ook vaak reeds met vertraging. Geen pauze voor de chauffeurs, zelfs niet eens om de administratie bij te houden. Om verloren tijd in te halen, wordt vaak een loopje genomen met de veiligheidsvoorschriften, niet in het minst met de maximumsnelheid.

Een correspondent

In de grote steden is het probleem het grootst, maar ook in kleinere steden en op gewestwegen zijn files dagelijkse kost. In Antwerpen, Brussel of Gent is er soms geen doorkomen aan en groeit het ongenoegen bij het personeel.

Reeds lang eisen de vakbonden bij De Lijn een oplossing voor dit probleem. Vermits er maar weinig respons kwam vanwege directie en gemeentebesturen, werd met actie gedreigd.

In Gent ondernamen de chauffeurs de afgelopen weken verschillende acties, maar enkel na het dreigen met een staking op een van de belangrijkste koopjesdagen voor de eindejaarsfeesten, werden een reeks tijdelijke maatregelen genomen om de trams vlotter te doen rijden. In Antwerpen beslisten de chauffeurs niet meer door een aantal straten te rijden tot de problemen opgelost werden. In beide gevallen waren de chauffeurs de jarenlange beloftes beu.

De werkdruk stijgt, niet alleen voor de chauffeurs, maar ook voor de technici en bedienden en de daardoor ontstane problemen worden maar al te vaak weggelachen. Investeren in openbaar vervoer wil niet alleen zeggen dat je meer bussen en trams de (overvolle) wegen op moet sturen, maar ook dat je ervoor zorgt dat voldoende personeel in menswaardige omstandigheden kan werken.

Delen: Printen: