ACOD UGent: verbreek banden met Israëlische universiteiten

Aan de UGent krijgen de studenten steun van personeelsleden en hun vakbonden. ACOD UGent nam daarnaast ook uitdrukkelijk standpunt in voor het verbreken van de banden met de Israëlische universiteiten. Hieronder het standpunt van ACOD UGent.

𝐀𝐂𝐎𝐃 𝐔𝐆𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐨𝐞𝐩𝐭 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭𝐬𝐛𝐞𝐬𝐭𝐮𝐮𝐫 𝐨𝐩 𝐨𝐦 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐞 𝐌𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧𝐛𝐞𝐥𝐞𝐢𝐝 𝐭𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐭 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞̈𝐥𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐚𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐈𝐃𝐅 𝐨𝐟 𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐞𝐦𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞̈𝐥 𝐭𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐫𝐞𝐤𝐞𝐧

Gisteren startte aan onze universiteit een bezettingsactie door studenten en personeelsleden. Deze bezetting vindt plaats in solidariteit met het Palestijnse volk dat lijdt onder de brutale aanvallen en mensenrechtenschendingen van het Israëlische leger tijdens hun offensief in Gaza. De actievoerders vragen dat de Universiteit Gent de samenwerking met Israëlische universiteiten stopzet, en ook transparantie biedt over de lopende samenwerkingsverbanden.

Blijkens de talrijke berichten in de media, en de open brief die het voorbije weekend werd gepubliceerd, heeft de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek (CMDUO) van de Universiteit Gent “na een grondige evaluatie m.b.t. de positie van onze universiteit” een advies geformuleerd “om gezien de huidige context van onweerlegbare oorlogsmisdaden en grootschalige mensenrechtenschendingen geen bilaterale samenwerkingen meer af te sluiten met alle Israëlische universiteiten”.

Dergelijk advies is niet verrassend, gezien de veelheid aan berichten, rapporten en publicaties (*) over de nauwe banden tussen de Israëlische universiteiten en de Israëlische overheid en het Israëlische leger (IDF), dat betrokken is bij massale schendingen van de mensenrechten.

Zo blijkt dat alle Israëlische universiteiten op de een of andere manier samenwerken met het IDF, enerzijds door de ontwikkeling van technologieën en het ter beschikking stellen van materialen (bvb. AI-technologie, telegeleide technologie voor onbemande robots en explosieven etc…), maar anderzijds ook doordat de faculteiten rechtsgeleerdheid van deze universiteiten actieve ondersteuning bieden aan het IDF om te vermijden dat Israëlische soldaten voor nationale en internationale rechtbanken zouden worden gedaagd of veroordeeld worden voor hun schendingen van de mensenrechten.

Die nauwe verwevenheid met en actieve ondersteuning van het IDF door alle universiteiten, gekoppeld aan de dramatische situatie die veroorzaakt werd door het Israëlische offensief in Gaza, is dan ook zeker een ernstig argument dat de CMDUO zou kunnen hebben aangezet tot het formuleren van haaradvies. ACOD UGent schaart zich ten volle achter dit voorstel zoals hierboven omschreven, en betreurt dat de Raad van Bestuur dit niet heeft gevolgd.

ACOD UGent stelt zich ernstige vragen bij deze conclusie van de Raad van Bestuur om het advies van de commissie naast zich neer te leggen. Hierover blinkt de universiteit ook uit in stilzwijgen. Er wordt geen enkele toelichting gegeven over het standpunt en de argumenten van de commissie, noch over hoe de Raad deze dan wel weerlegt om tot deze afwijkende beslissing te gekomen. Is er in de Raad een inhoudelijk debat gevoerd gebaseerd op basis van een goed voorbereidend agendastuk, en op basis van volledige en transparant verschafte informatie over het onderzoek en de argumenten van de commissie? En waarom wordt deze informatie niet openlijk gedeeld met de UGent-gemeenschap?

Het is ook eigenaardig dat de rector – in zijn recente mailcommunicatie over de toepassing van het UGent-mensenrechtenbeleid op samenwerking met Israëlische partners – niet vermeldt dat de commissie een andere mening was toegedaan.

𝑨𝒍𝒔 𝑨𝑪𝑶𝑫 𝑼𝑮𝒆𝒏𝒕 𝒗𝒊𝒏𝒅𝒆𝒏 𝒘𝒊𝒋 𝒅𝒂𝒕 𝒐𝒐𝒌 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒆𝒊𝒕 𝒉𝒂𝒂𝒓 𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕𝒘𝒐𝒐𝒓𝒅𝒆𝒍𝒊𝒋𝒌𝒉𝒆𝒊𝒅 𝒎𝒐𝒆𝒕 𝒐𝒑𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒆𝒏 𝒂𝒂𝒏𝒛𝒊𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒕 𝒅𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒅𝒂𝒕 𝒛𝒊𝒄𝒉 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒓𝒆𝒌𝒕 𝒊𝒏 𝑮𝒂𝒛𝒂. 𝑫𝒂𝒂𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒓𝒉𝒂𝒍𝒆𝒏 𝒘𝒊𝒋 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒐𝒑𝒓𝒐𝒆𝒑 𝒕𝒐𝒕 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒓𝒊𝒕𝒆𝒊𝒕 𝒎𝒆𝒕 𝒉𝒆𝒕 𝑷𝒂𝒍𝒆𝒔𝒕𝒊𝒋𝒏𝒔𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒌, 𝒆𝒏 𝒓𝒐𝒆𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒆 𝒉𝒆𝒕 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒆𝒊𝒕𝒔𝒃𝒆𝒔𝒕𝒖𝒖𝒓 𝒐𝒑 𝒐𝒎 𝒉𝒂𝒂𝒓 𝒃𝒆𝒔𝒍𝒊𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒆 𝒉𝒆𝒓𝒛𝒊𝒆𝒏, 𝒆𝒏 𝒘𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒈𝒆𝒍𝒊𝒋𝒌 𝒉𝒆𝒕 𝒂𝒅𝒗𝒊𝒆𝒔 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝑴𝑫𝑼𝑶 𝒕𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒈𝒆𝒏.

𝑯𝒐𝒆𝒘𝒆𝒍 𝒘𝒊𝒋 𝒆𝒓 𝒗𝒂𝒏 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒕𝒖𝒊𝒈𝒅 𝒛𝒊𝒋𝒏 𝒅𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒆𝒕𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒅𝒐𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑪𝑴𝑫𝑼𝑶 𝒆𝒓𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒛𝒐𝒓𝒈𝒕 𝒅𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝑼𝑮𝒆𝒏𝒕 𝒏𝒊𝒆𝒕 𝒛𝒂𝒍 𝒃𝒆𝒕𝒓𝒐𝒌𝒌𝒆𝒏 𝒛𝒊𝒋𝒏 𝒃𝒊𝒋 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒕𝒔𝒕𝒓𝒆𝒆𝒌𝒔 𝒐𝒇 𝒐𝒏𝒓𝒆𝒄𝒉𝒕𝒔𝒕𝒓𝒆𝒆𝒌𝒔 𝒃𝒊𝒋𝒅𝒓𝒂𝒈𝒆𝒏 𝒂𝒂𝒏 𝒔𝒄𝒉𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒆𝒏𝒓𝒆𝒄𝒉𝒕𝒆𝒏 𝒊𝒏 𝑰𝒔𝒓𝒂𝒆̈𝒍 𝒐𝒇 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒍𝒆𝒔𝒕𝒊𝒋𝒏𝒔𝒆 𝒈𝒆𝒃𝒊𝒆𝒅𝒆𝒏, 𝒎𝒆𝒏𝒆𝒏 𝒐𝒐𝒌 𝒘𝒊𝒋, 𝒃𝒍𝒊𝒋𝒌𝒃𝒂𝒂𝒓 𝒏𝒆𝒕 𝒂𝒍𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒆, 𝒅𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝑼𝑮𝒆𝒏𝒕 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒛𝒐𝒖 𝒎𝒐𝒆𝒕𝒆𝒏 𝒈𝒂𝒂𝒏, 𝒆𝒏 𝒅𝒂𝒕 𝒛𝒊𝒋 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒕 𝑰𝒔𝒓𝒂𝒆̈𝒍𝒊𝒔𝒄𝒉𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒆𝒊𝒕𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒆 𝒔𝒕𝒆𝒖𝒏 𝒗𝒆𝒓𝒍𝒆𝒏𝒆𝒏 𝒂𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒕 𝑰𝑫𝑭 𝒐𝒇 𝒂𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒆𝒆𝒎𝒓𝒆𝒄𝒉𝒕𝒔𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝑰𝒔𝒓𝒂𝒆̈𝒍 𝒎𝒐𝒆𝒕 𝒗𝒆𝒓𝒃𝒓𝒆𝒌𝒆𝒏.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist