Geslaagde betoging in Namen: Stop de genocidale oorlogsmachine van Israël!

Op zondag 12 mei betoogden ongeveer 250 mensen in Namen van het Leopoldpark tot het Waals Parlement, met als belangrijkste eis een einde te maken aan de doorvoer van wapens via België naar Israël.

“Wallonië draagt een aantal verantwoordelijkheden tegenover de gruweldaden in het Midden-Oosten,” zeiden de organisatoren in een persbericht. “Ten eerste herbergt het verschillende wapenbedrijven die samenwerken met Israël, zoals Thales in Herstal en PB Clermont in Hoei. Het geeft ook licenties voor de export of transit van wapenmateriaal dat gebruikt wordt voor de koloniale en genocidale politiek van Israël. Wallonië is aandeelhouder van de luchthaven van Luik. Het is bewezen dat deze luchthaven de doorvoer van militair materiaal naar Israël mogelijk heeft gemaakt, en niets wijst erop dat dit niet langer het geval is. Bovendien herbergt de luchthaven al jaren twee Israëlische vrachtmaatschappijen die Israël in staat stellen zich te bevoorraden en zijn goederen te verhandelen vanuit de nederzettingen.”

Het initiatief bracht verschillende verenigingen samen, zoals de Belgo-Palestijnse vereniging en Amnesty International, maar ook lokale groepen, waaronder het Collectif Liège-Palestine Solidarité. Met LSP, Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA waren we enthousiaste partners in het initiatief. De betoging volgde op verschillende acties georganiseerd door het Collectif Liège-Palestine Solidarité voor het bedrijf Challenge in Luik en andere acties door andere groepen voor Thales.

Onder de sprekers na de betoging waren er studenten van de bezetting die momenteel plaatsvindt aan de Universiteit van Luik. In navolging van de Universiteit Gent, ontstonden afgelopen vrijdag eerst bezettingen aan de ULB en vervolgens in Luik. Vandaag begint een bezetting aan de Universiteit Antwerpen. De studenten eisen dat de universiteitsautoriteiten een einde maken aan elk project dat op welke manier dan ook meewerkt aan het aanhoudende genocidale bloedbad in Gaza.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) kondigde recent aan dat ze haar samenwerking wil stopzetten voor een wetenschappelijk onderzoek naar artificiële intelligentie (AI) waaraan ook twee Israëlische partners deelnemen. De universiteit wil volledige transparantie bieden over haar samenwerkingsprojecten die gefinancierd worden door de Europese Unie via het Horizon Europe kaderprogramma. Gaza wordt beschouwd als een openluchtlaboratorium voor het gebruik van AI bij het bepalen van doelwitten van het Israëlische leger. Het bloedbad neemt er een industrieel karakter aan.

Met hun acties drukken de studenten uit wat er onder de bevolking leeft. Een overweldigende meerderheid van de Belgische bevolking – 74% – wil dat er een einde komt aan de wapenhandel tussen Israël en België (opiniepeiling YouGov, januari 2024). Dat toont aan hoe groot de mogelijke mobilisatie is!

We roepen op tot steun voor campusbezettingen, te beginnen natuurlijk met vakbondsdelegaties van het personeel aan de universiteiten (zoals zeker in Gent al het geval is), maar er is veel meer mogelijk. In de Verenigde Staten besloot de United Auto Workers (UAW) om zich bij de mobilisatie aan te sluiten en de campusbezettingen actief te ondersteunen. In België kunnen vakbondsdelegaties en -structuren bezoeken aan de bezettingen organiseren en solidariteitsmoties stemmen op algemene vergaderingen. Ze kunnen ook als vakbondsdelegaties, met eigen vlaggen en spandoeken, deelnemen aan de volgende nationale solidariteitsbetoging met Palestina op zondag 19 mei (13u30, Brussel Noord). Een blok van studenten van verschillende steden en campussen zou de onderlinge contacten versterken en de beweging stimuleren.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist