Maak van campusbezettingen democratische hoofdkwartieren van verzet tegen genocide!

Columbia, Yale, New York University, Berkeley … Het aantal studentenbezettingen en -mobilisaties tegen de genocide in Gaza is in de Verenigde Staten verveelvoudigd en houdt stand ondanks de harde repressie van de politie. De internationale beweging van solidariteit met de Palestijnse massa’s is nieuw leven ingeblazen.

In Frankrijk, Libanon, Oostenrijk en Tunesië groeien de protesten van middelbare scholieren en van studenten. In België zijn bezettingen begonnen aan de Universiteit van Gent en de ULB, anderen volgen. De centrale eis is het einde van de samenwerking met zionistische instellingen en bedrijven die betrokken zijn bij de systematische onderdrukking van het Palestijnse volk.

Deze mobilisatie van onze solidariteit is des te dringender omdat de Israëlische staat zijn troepen richt op het laatste toevluchtsoord voor de bevolking van Gaza, namelijk Rafah. De controle over de grens tussen Gaza en Egypte is al overgenomen.

Gaza wordt beschouwd als een openluchtlaboratorium voor het gebruik van AI bij het bepalen van doelwitten van het Israëlische leger. Het bloedbad neemt er een industrieel karakter aan. Dit verklaart waarom de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zopas heeft aangekondigd dat ze haar medewerking wil stopzetten aan een wetenschappelijke studie over artificiële intelligentie (AI) waaraan ook twee Israëlische partners deelnemen. De universiteit wil volledige transparantie bieden over haar samenwerkingsprojecten die gefinancierd worden door de Europese Unie via het Horizon Europe kaderprogramma.

Personeel solidair

“Vandaag werkten heel wat collega’s vanuit het bezette UFO. We zijn diep geschokt door de beslissing van de raad van bestuur om het advies van de eigen Mensenrechtencommissie en Dual Use Onderzoek naast zich neer te leggen. Zij adviseerden immers “na een grondige evaluatie m.b.t. de positie van onze universiteit” “om gezien de huidige context van onweerlegbare oorlogsmisdaden en grootschalige mensenrechtenschendingen geen bilaterale samenwerkingen meer af te sluiten met alle Israëlische universiteiten”.

“Daarom steunen we de bezettingsactie en distantiëren we ons van de raad van bestuur en de rector die financiële belangen en politieke overwegingen laten primeren op mensenrechten.”

De bezetters eisen terecht volledige transparantie van alle universiteiten, en deze transparantie zou ook moeten gelden voor alle andere autoriteiten! Naast de universiteiten zijn ook bedrijven en overheden in België direct of indirect betrokken bij de Israëlische bezetting van Palestina en het bloedbad.

Met hun acties drukken de studenten uit wat er onder de bevolking leeft. Een overweldigende meerderheid van de Belgische bevolking – 74% – wil dat er een einde komt aan de wapenhandel tussen Israël en België (opiniepeiling YouGov, januari 2024). Dat toont aan hoe groot de mogelijke mobilisatie is!

In de Verenigde Staten sluit de United Auto Workers (UAW) zich aan bij de mobilisatie. Vakbondsdelegaties en -structuren kunnen hier in België hetzelfde doen, te beginnen met de vakbondsdelegaties van het universiteitspersoneel.

  • Het momentum van de campusbezettingen kunnen we consolideren door democratische discussies op algemene vergaderingen. Waar de bezettingen nog niet begonnen zijn, kunnen solidariteitsacties en sit-ins georganiseerd worden, ook in middelbare scholen.
  • Arbeiders en studenten: samen sterk! Vakbondsdelegaties van universiteiten kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan algemene vergaderingen en solidariteitsmoties kunnen worden aangenomen door andere delegaties.
  • Voor volledige transparantie van universiteitsprojecten, geen cent voor bezetting en massamoord!
  • Stop de commercialisering van het onderwijs, die leidt tot partnerschappen met privébedrijven. Voor een massale herfinanciering van het onderwijs door de overheid!
  • Internationale solidariteit met studenten en werkenden, neen aan de repressie! Solidariteit met studenten en werkenden van Israëlische universiteiten die het slachtoffer zijn van nationalistische vervolging of repressie omdat ze zich tegen het genocidaire bloedbad verzetten!
  • Voor een arbeidersboycot en een bevriezing van de productie en levering van militair materieel aan Israël!

De studentenacties kunnen een nieuwe dynamiek geven voor de nationale betoging van 19 mei in Brussel. Een blok van studenten van verschillende steden en campussen zou de onderlinge contacten versterken en de beweging stimuleren. Afspraak zondag 19 mei om 13u30 aan Brussel Noord.

Meer lezen?

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist