Enthousiast scholierenkamp van Internationaal Verzet

Eind vorige week was er een enthousiast vormingskamp voor scholieren en dit in het uniek kader van de Ardennen. Een 20-tal scholieren nam deel aan de driedaagse vorming. Er waren scholieren uit heel het land, van Luik tot Veurne. We vertrokken op dinsdagavond en kwamen vrijdagmiddag terug. Daartussen waren er twee goed gevulde dagen van intensieve vorming.

Benjamin Vervondel

De eerste discussie ging over werkloosheid en interimarbeid in het kader van het kapitalisme. Dit werd ingeleid door Amélie Roucloux uit Brussel. Bij deze discussie werd ingegaan op de hoge flexibiliteit onder interimarbeiders en de manier waarop patroons jongeren uitpersen. Er werd niet enkel een kritiek gegeven op het huidige systeem, maar ook gediscussieerd over een planeconomie als alternatief.

De tweede discussie ging over racisme en seksisme en werd ingeleid door Laura Gilles uit Gent. In deze discussie werd ingegaan op de verdeel-en-heers tactiek die niet alleen van extreem-rechts komt. Ook op de werkvloer is het soms moeilijker eenheid te verkrijgen omwille van seksisme. Een aantal aanwezige kameraden waren migranten en konden bijzonder concreet aangeven wat de problemen van racisme betekenen in hun scholen. Dit maakte het alleszins een erg levendige discussie.

’s Avonds was er nog een film die we toonden: ‘Germinal’ over een stakingsbeweging van mijnwerkers in Frankrijk in de 19e eeuw. De film werd ingeleid door Benjamin Vervondel die de noodzaak naar voor bracht van eenheid tussen scholieren en werkenden en de nood aan tussenkomsten in arbeidersstrijd. Het is belangrijk dat we als scholieren ook deelnemen aan vakbondsbetogingen en mee naar de bedrijven trekken met de oproep voor de jongerenmars.

De tweede dag werd gediscussieerd over imperialisme, oorlog en uitbuiting. Deze discussie werd ingeleid door Magda Badrakhan uit Luik. Zij legde uit wat de gevolgen zijn van het imperialisme voor bredere lagen van de bevolking. Er werd in de discussie onder meer ingegaan op de situatie van de wereldeconomie.

In de namiddag was er een discussie over het opzetten van scholierencomités voor de Jongerenmars voor werk. Dit werd ingeleid door Nikei De Pooter die voorbeelden gaf van hoe mobilisatiecomités kunnen georganiseerd en ontwikkeld worden. Daarbij willen we ons niet beperken tot het ASO, maar ook zeker in de technische en beroepsscholen een werking ontwikkelen. Een Brusselse kameraad vertelde hoe op haar school reeds een comité actief is. Deze ervaring was erg nuttig voor de andere scholieren omdat we soortgelijke initiatieven verder willen ontwikkelen in zowat alle regio’s waar we met onze scholierenwerking reeds actief zijn of een werking willen ontwikkelen.

De tweede dag werd ook afgesloten met een film, ‘La Haine’, opnieuw ingeleid door Benjamin Vervondel. In de film wordt ingegaan op de problemen van de armste lagen van de bevolking. Wij moeten jongeren een perspectief aanbieden, zodat er een alternatief is op hun uitzichtloze situatie. Er is nood aan een partij waarbij de leden echt aan politiek doen, en dus niet op zoek gaan naar postjes of extra inkomen. Echte politiek veronderstelt het opkomen voor onze rechten en het verdedigen van de belangen van onze klasse.

De vormingen gedurende dit kamp hebben de aanwezige scholieren een goede bagage gegeven om de werking van Internationaal Verzet onder scholieren verder uit te bouwen en om hiermee ook onder de scholieren van de Jongerenmars voor werk op 19 maart een succes te maken. Daarnaast was het ook erg interessant dat een aantal leidinggevende scholieren uit heel het land elkaar beter konden leren kennen om ervaringen uit te wisselen.

Delen: Printen: