Sociale verkiezingen: Julien, kandidaat in een farmabedrijf

Begin mei zijn er sociale verkiezingen in honderden bedrijven. Duizenden werkenden zijn kandidaat. We stelden enkelen van hen volgende vragen.

  1. Welke thema’s en eisen staan vooraan in jouw bedrijf of sector en hoe kunnen die eisen gerealiseerd worden? 
  2. Wat vind jij belangrijk bij de organisatie van de vakbonden op de werkvloer en hoe maak je van de vakbond een instrument van strijd? 
  3. Hoe kan je die vakbondswerking politiseren en versterken?

Julien, kandidaat voor het ABVV in een groot farmaceutisch bedrijf

1/ “In de industrie is werkdruk een groot probleem. Op basis van een advies van McKinsey heeft het management een reeks projecten geïmplementeerd om de productiviteit met 15% te verhogen. Naast deze projecten wordt er drastisch minder personeel aangeworven. Dit zorgt voor veel ontevredenheid op de werkvloer. Om tegen de strategie van het bedrijf in te gaan, hebben we een ambitieus strijdplan nodig dat alle afdelingen mobiliseert: productie, laboratoria, verpakking, onderhoud, enz.”

2/ “In contact blijven met de collega’s is cruciaal. Vergaderingen met het management en zijn verschillende lagen kunnen erg tijdrovend zijn en worden door het management ook gebruikt om afgevaardigden te beïnvloeden. Het is noodzakelijk om in gesprek te blijven met collega’s door bijvoorbeeld naar de ruimtes te gaan waar ze tijdens hun pauzes bijeenkomen. Dit maakt het mogelijk om komende mobilisaties uit te leggen, maar ook om te praten over wat er in andere gebouwen gebeurt en de problemen die zich daar voordoen. Dit geeft werknemers een beter beeld van de situatie in het volledige bedrijf en maakt duidelijk dat de problemen waar zij mee te maken hebben dezelfde zijn als die van collega’s in andere afdelingen.”

3/ “De strijd beperken tot het niveau van de werkplek komt enkel de directie ten goede. De automatische indexering van de lonen is een historische verwezenlijking van de Belgische arbeidersbeweging. De bazen hebben dit drastisch beperkt door een reeks aanpassingen, maar ook door de loonwet van 1996 die een rem zet op onze lonen. Voor de periode 2023-24 zijn er slechts in een handvol bedrijven, voornamelijk in de industrie, schuchtere overschrijdingen van de loonnorm. We zouden veel meer kunnen afdwingen als we in heel het land collectief de strijd tegen de loonwet aangaan.”

“We stevenen af op een periode van zware besparingen in heel Europa, en natuurlijk ook in België. Onze openbare diensten zullen nog meer onder druk staan. Die maken deel uit van onze koopkracht. Meer publieke middelen voor de openbare diensten in functie van de behoeften zou ons in staat stellen om sociale woningen te bouwen en het aantal crèches, scholen, ziekenhuizen, enz. te verhogen. Het geld hiervoor moeten we zoeken in de zakken van het patronaat.”

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie