Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Internationalisme: ga mee naar protest in Duitsland en feministisch-socialistische meeting in Ierland

Het antifascistische protest in Duitsland is gigantisch. Dit geeft aan dat de groei van extreemrechts niet zomaar passeert zonder tegenkanting en dat er geen algemeen gevoel van berusting is in de aanloop naar de Europese verkiezingen van juni. Natuurlijk zal dit protest niet zomaar een einde aan extreemrechts maken, daarvoor is er meer nodig. In een beweging is het echter gemakkelijker om de discussies aan te gaan over wat nodig is en welke krachten in de samenleving dat kunnen bereiken. Een discussie hierover is essentieel om te vermijden dat het protest gekaapt wordt door pro-kapitalistische partijen die met hun besparingsbeleid de voedingsbodem voor extreemrechts groter maken. Een uitstekend voorstel is dat van de Keulse vakbonden om op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, op elke werkplaats een werkonderbreking te houden om de discussie over de strijd tegen racisme aan te gaan. Onze Duitse kameraden van Sozialistische Alternative (SAV) zijn uiteraard volop betrokken bij het protest en de discussies erover. We willen de sfeer opsnuiven en deelnemen aan het protest. Volgende week zaterdag is er een nieuwe betoging gepland in Aachen. Wil je gaan? Contacteer ons om af te spreken.

Internationalisme betekent ook deelnemen aan meetings en bijeenkomsten in andere landen, om te leren en om ervaringen uit te wisselen. Een kans dient zich aan met het festival ‘Bread and Roses’ van de Ierse afdeling van ROSA op 20 april. Sprekers uit Ierland en de rest van de wereld zullen er ingaan op de grote uitdagingen van dit tijdperk. Er is daarnaast ook ruimte voor artiesten en creativiteit. We strijden immers niet alleen voor brood, maar ook voor rozen. Dit jaar willen we een delegatie vanuit België naar Bread&Roses sturen. Blokkeer de datum in je agenda en contacteer ons als je meewil.

We plannen dit voorjaar ook een reeks meetings met een Braziliaanse socialistisch-feministische spreekster die het zal hebben over het verzet tegen extreemrechts, de feministische strijd en de noodzaak van socialistische maatschappijverandering. We plannen dit eind maart. Hou deze site in de gaten voor meer info!

Tweede deel van vormingscyclus

In februari is er het tweede deel van onze vormingscyclus in Brugge, Gent en Leuven. Thema deze maand is: ‘de heersende ideeën zijn de ideeën van de heersende klasse.’ Een kijk op ideologie, de impact van de heersende klasse op ons leven en ons denken, en vooral: hoe kunnen we er een antwoord op bieden? Dat is een belangrijke kwestie om te begrijpen waarom we tegen de stroom moeten ingaan met onze eisen, maar ook om na te gaan hoe we tot verandering kunnen komen.

Er zijn opnieuw drie mogelijkheden tot deelname. Schrijf je in via info@socialisme.be.

  • LEUVEN: woensdag 21 februari – 19u30 – zaal Albatros (‘s Meiersstraat 5)
  • BRUGGE: maandag 26 februari – 19u30 – De Snuffel (Ezelstraat 42)
  • GENT: woensdag 28 februari – 19u30 – Blandijn lokaal 0.1

Internationale vrouwendag komt er aan

Vorig jaar waren de betogingen op 8 maart, de internationale vrouwendag, wat kleiner. Dat kwam deels door het slechte weer, maar er is ook het effect van de antifeministische propaganda die algemeen aanwezig is. Tegelijk is het duidelijk dat alle pogingen om het feministisch protest het zwijgen op te leggen niet lukken. Integendeel. Kijk hoe in Frankrijk de pogingen om Depardieu goed te praten, onder meer door de president, net leiden tot een nieuwe golf van getuigenissen en protest. De geest van het feministisch protest is uit de fles en kan er niet terug ingestopt worden.

Dit jaar zal solidariteit met de slachtoffers in Gaza en elders natuurlijk een centrale plaats innemen. Ook dat is een traditie van het socialistisch feminisme en de internationale vrouwendag. Clara Zetkin en andere initiatiefneemsters voor de internationale vrouwendag waren bij de eersten om zich tijdens de Eerste Wereldoorlog te laten horen met een consequent internationalistisch en socialistisch anti-oorlogsstandpunt. De tienduizenden slachtoffers in Gaza en de vele andere slachtoffers van oorlogsmisdaden en onderdrukking een stem geven, is een belangrijk onderdeel van 8 maart.

Daarnaast protesteren we op 8 maart voor massale publieke investeringen in openbare diensten zoals zorg, onderwijs en openbaar vervoer, maar ook voor hogere lonen, een kortere werkweek en meer sociale bescherming. Minder ongelijkheid leidt tot minder onderdrukking. Verder maken we van 8 maart gebruik om actief in te gaan tegen de antifeministische backlash van de rechterzijde, met extreemrechts als luidste stem tegen onze beweging. 

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist