Finland. Massale staking tegen rechtse regering

Vandaag en morgen wordt er in Finland gestaakt. Het gaat om de grootste vakbondsmobilisatie sinds lang. Het protest is gericht tegen de draconische aanvallen op de welvaart, werkzekerheid, het stakingsrecht en het recht op collectieve onderhandelingen door de rechtse regering waarin ook extreemrechts zit.

Door Per Olsson uit Offensiv, krant van Socialistisk Alternativ (ISA Zweden)

Meer dan 100.000 werknemers leggen het werk neer. De publieke omroep in Finland, Yle, vergelijkt het effect van de stakingen met die van een algemene staking.

Op donderdag organiseren SAK en STTK (de twee grootste centrale organisaties voor vakbonden in Finland) ook een grote gezamenlijke betoging onder het motto “Stop nu!” op het Senaatsplein in Helsinki.

De stakingen en gezamenlijke betoging zijn een noodzakelijke escalatie van een strijd die al maanden gaande is tegen de rechtse regering van Finland. Achter de regering staat de werkgeversorganisatie EK. Het is grotendeels het programma van de werkgevers dat de regering wil uitvoeren.

Er zijn al besluiten genomen over drastische besparingen op de werkloosheidsverzekering – de uitkering voor werklozen zal worden verlaagd met een bedrag gelijk aan een maandsalaris of meer.

De verlaging van de uitkeringen zal vervolgens worden gevolgd door het makkelijker maken voor werkgevers om werknemers te ontslaan, evenals bijvoorbeeld een verlaging van de huursubsidie en een wachtdag in de ziekteverzekering. Naast de aanvallen op de sociale zekerheid wil de regering ook het stakingsrecht beperken, de stakingsboetes verhogen, de positie van vakbondsvertegenwoordigers verzwakken en maatregelen invoeren tegen loonsverhogingen.

Dit laatste is een klap voor het recht van vakbonden om vrij te onderhandelen over de lonen van hun leden. Op het moment van schrijven (dinsdag 30 januari) hebben een aantal vakbonden politieke stakingen aangekondigd, en het aantal zal de komende dagen waarschijnlijk toenemen.

De eerste stakingen zullen al op 31 januari beginnen, wanneer kleuter- en schoolpersoneel in staking gaat, gevolgd door een reeks stakingen van zowel arbeiders als ambtenaren. Zo neemt ook de vakbond in de zorgsector deel aan het protest.

De Industrial Union, de grootste vakbond van het land, heeft aangekondigd op 1-2 februari met meer dan 60.000 leden te staken op 700 werkplekken in het hele land. De dienstenvakbond PAM staakt met tienduizenden werknemers in de detailhandel, het hotel- en restaurantwezen, de vastgoedsector en de schoonmaaksector en de stakingen van de vakbond voor de publieke sector JHL leggen grote delen van het openbaar vervoer, de havenactiviteiten en het luchtverkeer stil.

De stakingen zijn onvermijdelijk omdat de regering een brute aanval op de levensvoorwaarden doorzet en weigert te onderhandelen met werknemers. De maatregelen van de regering zijn alleen gunstig voor werkgevers. Dat is niet verwonderlijk, want het regeringsprogramma is een kopie van de beleidsdoelstellingen van de Finse Industriebond en andere werkgeversorganisaties.

“De regering onderhandelt niet, ze dicteert. Het resultaat hiervan is nu zichtbaar in de vorm van uitgebreide stakingen,” zegt waarnemend voorzitter Håkan Ekström van JHL.

In navolging van de politieke stakingen op 1-2 februari voert Akava, de confederatie van vakbonden voor professioneel en leidinggevend personeel in Finland, op 6 februari een twee uur durende landelijke politieke actie in de vorm van een werkonderbreking.

De strijd en de stakingen hebben veel steun: in een opiniepeiling uitgevoerd door Verian werden de stakingen gesteund door twee op de drie respondenten (onder jongeren was de steun nog hoger – 72 procent) en onder werknemers gaven meer dan vier op de vijf (82 procent) hun steun. Als de regering niet inbindt, moeten de vakbonden een politieke algemene staking uitroepen die het land volledig tot stilstand brengt met als doel om de regering ten val te brengen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist