Nieuwe actie aan Challenge voor een arbeidersboycot van wapenleveringen en -transporten

Op vrijdag 26 januari voerden een veertigtal mensen actie voor de poorten van Challenge in Luik. In december was er al een soortgelijke actie, eveneens na een oproep van het Solidariteitscollectief Luik-Palestina, waar LSP aan deelneemt. De dag voordien was er een actie met 500 aanwezigen in de haven van Antwerpen, eveneens uit protest tegen wapentransporten. Enkele Luikse LSP-leden trokken donderdag naar Antwerpen, op vrijdag was er een Antwerpse LSP-militant in Luik. Met deze actie wordt opgebouwd naar volgende protesten voor Challenge. Op zondag 18 februari om 15u voor de poorten van Challenge wordt een nieuwe actie gehouden. Neem hieraan deel!

Hieronder een persbericht van het organiserende collectief.  

Persbericht. Challenge: Israël zaait dood vanaf luchthaven Luik

Enkele tientallen mensen kwamen op vrijdag 26 januari samen aan de luchthaven van Luik om het Palestijnse volk te steunen en de medewerking van Challenge aan de voortdurende genocide in Palestina aan te klagen.

Onze eis: stuur niet langer militair materiaal naar Israël!

Dit bedrijf uit Tel Aviv werkt al sinds 1976 actief samen met de Israëlische staat. Het exporteert goederen uit Israël en de nederzettingen naar Europa en importeert militair materieel uit de Verenigde Staten voor gebruik door de Tsahal.

Hoewel de CEO van het bedrijf in Luik, Yossi Choukroun, ontkende dat het bedrijf sinds 7 oktober 2023 wapens leverde aan Israël, leverde een artikel van journaliste Pauline Hofmann in Le Soir van 21 november 2023 bewijs van het tegendeel. Als reactie op deze leugen protesteerde het Solidariteitscollectief Luik-Palestina op 1 december 2023 met een vijftigtal mensen voor dit bedrijf.

Op 24 januari 2024 bereikte de meerderheid van de Belgische regering uiteindelijk een akkoord over een oproep tot een staakt-het-vuren in Israël-Palestina. De activiteiten van Challenge Handling zullen echter niet stoppen! Daarom protesteerde het collectief opnieuw bij Challenge op vrijdag 26 januari.

Naast de protestbijeenkomst zochten we ook het personeel op om met hen te praten over de realiteit van de situatie in Palestina en de medeplichtigheid van het management van Challenge aan de moorden.

Voor het collectief zou de hulp van de arbeiders van het bedrijf van onschatbare waarde zijn, omdat zij degenen zijn die genoeg druk kunnen uitoefenen om het bedrijf de eisen van de Palestijnse solidariteitsbeweging te laten inwilligen.

Net als de moedige initiatieven van de arbeiders in de havens van Genua, Barcelona en Zuid-Engeland, kunnen de arbeiders van Challenge gehoor geven aan de oproep van de Palestijnse vakbonden en het voorbeeld volgen van hun kameraden in de Belgische transportvakbonden om alle zendingen van militair materieel naar Israël te stoppen.

De eisen van het collectief zijn eenvoudig: in overeenstemming met het principe van een staakt-het-vuren waartoe de regering de afgelopen dagen heeft opgeroepen, mag geen enkel wapen of militair materieel België verlaten om de genocidale campagne van de Israëlische staat te voeden. Dit benadrukt het belang van de regels die al van kracht zijn op dit gebied, regels die helaas niet volledig worden nageleefd door België of Wallonië.

In 2009 hebben de drie gewesten van het land en de federale regering zich ertoe verbonden geen militair materieel uit te voeren dat de militaire capaciteit van Israël zou versterken. Het Wapenbesluit van 21 juni 2012 breidt deze verbintenis uit tot zendingen in transit door België. Hoewel bedrijven zoals Challenge het voorrecht hebben om de inhoud van hun lading niet te moeten bekendmaken als die in transit is (wat de verbintenissen van de gewesten onmogelijk maakt), moest er toch een wapenexportvergunning worden afgeleverd door de Waalse premier Elio Di Rupo (PS) om de zending van 16 ton munitie van de BP Clermont fabriek naar ZIM in Antwerpen door te laten gaan. Di Rupo heeft nog niet gereageerd op deze onthulling.

Bovendien verplicht het Genocideverdrag van 1948 alle staten om concrete en doeltreffende maatregelen te nemen om het risico op genocide te voorkomen. Aangezien het Internationaal Gerechtshof het risico op genocide heeft erkend, is de Belgische staat dus verplicht om potentiële genocide te voorkomen, bijvoorbeeld door een embargo op militaire goederen naar Israël te organiseren.

Als eerste stap vragen we bedrijven die goederen leveren aan Israël om toegang te verlenen tot al hun douaneregisters van de afgelopen vijf jaar. De huidige regels, vooral in het geval van niet-overlading van goederen, laten Challenge toe om gelijk welke lading door België te sturen zonder de inhoud ervan te onthullen. Op een moment dat sinds 7 oktober meer dan 25.000 Palestijnse mannen en vrouwen, waarvan de helft kinderen, zijn afgeslacht en zoveel anderen nu in gevaar zijn, kunnen dergelijke vergunningen niet worden gegeven aan een bedrijf dat rechtstreeks betrokken is bij de Israëlische staat!

De dag voor onze actie vond in de haven van Antwerpen een gelijkaardige protestactie plaats met enkele honderden mensen om te protesteren tegen het Israëlische bedrijf ZIM, dat wapens vervoert naar Israël en zijn schepen laat aanmeren in de haven van Antwerpen. Volgens een artikel in De Morgen van 25 januari komen de zendingen munitie van ZIM uit Waalse fabrieken, in dit geval de PB Clermont fabriek in Engis.

Er zijn meer van dit soort acties nodig in heel België, zodat de oproep tot een staakt-het-vuren realiteit wordt en niet slechts een loze oproep. Dit is des te noodzakelijker omdat de Belgische autoriteiten zich nu moeten schikken naar de uitspraken die het Internationaal Gerechtshof (ICJ) op vrijdag 26 januari tegen Israël heeft gedaan, wat betekent dat dit vanaf nu niet langer alleen een politieke kwestie is: alle staten in de wereld zijn wettelijk verplicht om elke daad van genocide te voorkomen en om te verhinderen dat Israël doorgaat op de weg van genocide tegen het Palestijnse volk.

De actie van 26 januari was niet de laatste. Er is al een nieuwe bijeenkomst gepland voor 14 februari, in het centrum van Luik, en voor Challenge op 18 februari, om 15 uur, 76, rue de l’aéroport, Grâce-Hollogne. Deze manifestaties zullen doorgaan tot de eisen van het collectief zijn ingewilligd.

We roepen iedereen die op de hoogte is van leveringen van militair materieel aan Israël via België op om contact op te nemen met het collectief of om acties te houden samen met de werknemers van het bedrijf om de leveringen te blokkeren.

Collectif Liège-Palestine Solidarité / Solidariteitscollectief Luik-Palestina.

E-mailadres: liege.palestine@gmail.com

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist