Onderdrukking en verzet op de bezette Westelijke Jordaanoever

Op maandag 8 januari schoten Israëlische strijdkrachten drie ongewapende jonge Palestijnen dood in de stad Tulkarm op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ze verhinderden dat zorgpersoneel bij hen kwam om hen te behandelen en lieten hen hardvochtig doodbloeden. Vervolgens werd op camera vastgelegd hoe een Israëlisch militair voertuig over het lichaam van één van de jonge mannen reed. Het behoeft geen betoog dat deze barbaarse daad niet op zichzelf staat; het is zelfs de norm voor Palestijnen in dit bezette land.

2023 – moorddadige bezetting verergert

Terwijl de genocidale oorlog tegen Gaza voortduurt, is er een duidelijke toename in de onderdrukking door het Israëlische regime van Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. 2023 was een bijzonder dodelijk jaar voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, die sinds juni 1967 onder Israëlisch militair bestuur staat. Er vielen meer dan 500 doden – het hoogste aantal sinds 2005.

Dit dodental liep al op voor de gruwelijke aanval van Hamas op 7 oktober, waarbij 234 Palestijnen werden gedood door Israëlische troepen en kolonisten. Alleen al in het vluchtelingenkamp van Jenin werden 52 Palestijnen gedood. De gewelddadige en moorddadige onderdrukking escaleerde dramatisch in de laatste drie maanden van het jaar.

Met het aan de macht komen van de hard-rechtse regering Netanyahu begin 2023, werd de Israëlische kolonistenbevolking op de Westelijke Jordaanoever steeds sterker. Dit werd op gruwelijke wijze duidelijk tijdens een pogrom in het Palestijnse dorp Huwara. Sinds 7 oktober is het aantal gewelddadige aanvallen toegenomen van gemiddeld drie tot zes per dag. De kolonisten maken in feite deel uit van het terreurapparaat van de Israëlische staat. Ze zijn gewapend, brutaal en voeren hun misdaden vrijwel straffeloos uit.

Opsluiting zonder proces

Duizenden Palestijnen zijn gearresteerd en zonder proces opgesloten, waaronder veel kinderen. Tijdens hun hechtenis worden ze geslagen, gestript en onderworpen aan verschillende martelende en vernederende praktijken. Begin november, toen het Israëlische regime gevangenen uitwisselde met Hamas, werden er meer Palestijnen gearresteerd op de Westelijke Jordaanoever dan er gevangenen werden vrijgelaten.

De invallen van de Israëlische bezettingstroepen gaan niet alleen gepaard met massa-arrestaties en geweld – ze hebben ook de infrastructuur van Palestijnse steden en dorpen aangevallen. Gepantserde bulldozers van Caterpillar hebben wegen, waterleidingen, ziekenhuizen, scholen en huizen verwoest.

De Westelijke Jordaanoever is nu in feite een openluchtgevangenis, waar een militair apartheidsregime heerst over de Palestijnen. Er zijn 645 militaire controleposten verspreid over het gebied, waardoor bewegingsvrijheid onmogelijk is. Het politietoezicht is alomtegenwoordig. Mensen worden er soms willekeurig uitgepikt om hun telefoon te tonen, waarbij ze opgepakt kunnen worden als er iets op staat dat zich verzet tegen het bloedbad in Gaza. Dergelijke praktijken worden steeds gebruikelijker binnen de Groene Lijn, de grens van de Israëlische staat van voor 1967, waar de repressie tegen Palestijnen ook is opgevoerd.

Revolutionaire strijd van onderaf

Op 3 januari vond een algemene staking plaats op de Westelijke Jordaanoever. Alle bedrijven en diensten, waaronder winkels, banken, commerciële faciliteiten, openbare instellingen en vervoer, werden stilgelegd. De revolutionaire mobilisatie van de massa van Palestijnse arbeiders, armen en jongeren op de Westelijke Jordaanoever, in stakingen en massademonstraties, kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen het Israëlische kapitalistische regime. Als de Palestijnse massa’s op de Westelijke Jordaanoever consequent worden gemobiliseerd om te protesteren, vormen ze een reële bedreiging voor dit regime.

Naast zo’n protestbeweging kan de democratische organisatie van verzetscomités op de werkplek, in hogescholen, dorpen en steden – in de traditie van de Eerste Intifada – een strijd van onderaf verenigen. Tegenover de wreedheid van de Israëlische staat en de kolonisten hebben Palestijnen het recht op gewapende zelfverdediging en verzet.

Een dergelijke strijd kan de arbeidersklasse en de armen in het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika betrekken voor gezamenlijke solidariteit en verzet tegen het imperialisme, de Israëlische staat en alle verrotte en onderdrukkende regimes die deze regio domineren. Hun omverwerping, samen met het verrotte kapitalistische systeem dat zij vertegenwoordigen, is cruciaal voor het tot stand brengen van een rechtvaardige en democratische oplossing waarin Palestijnse vrijheid kan worden veroverd en waarin het recht op nationale zelfbeschikking voor zowel Palestijnen als Israëli’s kan worden gehandhaafd. De noodzaak van revolutionaire socialistische verandering in deze regio was nog nooit zo dringend.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist