Eindejaarsquiz: dit was 2023!

Column door (pd)

2023 was op z’n zachtst gezegd geen jaar om in te lijsten. De barbarij in Gaza, de opkomst van uiterst-rechtse krachten wereldwijd, de verder hollende klimaatcrisis en de dure winkelkar: de veelkoppige crisis van het kapitalisme greep weer omstandig om zich heen. Wat herinnert u zich nog van dit pokkejaar? Wat waren de plussen en minussen voor werkenden en jongeren in strijd? Fris uw kennis op en misschien eindigt u met een aangescherpt klassebewustzijn, een abonnement op De Linkse Socialist en nog méér sympathie voor jongeren en werkenden in strijd. Doe mee met de enige eindejaarsquiz met maatschappij omwentelende perspectieven!

1/ In 2023 waren er zoveel plasincidenten met burgerlijke politici dat we wat deze zeikerds betreft van een trend mogen spreken. Theo Francken (NVA) vulde tijdens een zwak – of “sterk” al naargelang van het perspectief – moment gemakkelijk 3 Brusselse bloembakken met zijn machtige straal. “Ik dacht dat ik nog in de regering zat” – was zijn enigszins raadselachtige repliek. Tijdens een kaas- en wijnavond van de “toxische rijke venten”-fractie van de West-Vlaamse Open VLD plaste een rits aanwezigen – sorry voor de woordspeling – demonstratief tegen een politiecombi, die daar niet om had gevraagd. Minister Van Quickenborne – wiens verjaardag hier duidelijk werd gevierd – stelde dat hij zijn old boys-netwerk achteraf had uitgescholden voor het burgerlijk tuig dat ze waren. “Heb aub een minimum aan respect voor agenten in uniform die onze eigendomsverhoudingen in stand houden en stakingen geacht worden te breken. Klojo’s!” 

Waarom diende Van Quickenborne nadien ontslag te nemen als minister? 

 • a. Omdat zijn plas positief was
 • b. Omdat hij niet had voorzien dat rijke West-Vlaamse bourgeois de flikken zouden gaan onderzeiken
 • c. Omdat hij als minister van Justitie verantwoordelijkheid nam voor een terroristische aanslag in Brussel
 • d. Omdat Justitie al jaren gebukt ging onder onderinvesteringen en hij dus ook hier openlijk op het staatsapparaat stond te zeiken

Antwoord: c

2/ Tijdens de Yzerwake, dit jaar nog schaarser bijgewoond dan een kaas- en wijnavond van de niet-psychopaten in de regering-Netanyahu, hield Schild & Vrienden-opperhoofd Dries Van Langenhove zijn hoogbejaarde gehoor voor om niet te vallen voor de verlokkingen van de porno. Alleen al bij het horen van het woord kregen 4 oud-leden van de Dietse Meisjesscharen een lichte beroerte. Maar niet omdat veel van Dries zijn porno voortkwam uit een uitbuitende en seksistische industrie. Voor hen was “Ilsa, wolvin van de SS” net deel van een zorgeloze en verkwikkende jeugd. 

Porno, zo bleek uit Dries zijn veldonderzoek, liet “het laatste greintje Vlaamse strijdkracht doelloos ten gronde sijpelen”. In de plaats van de oorlog tegen links en de vakbonden te voeren – en daarvoor witte baby’s dwars tegen de “omvolking” in te produceren – zorgde de porno, aldus Dries, voor een “uiteindelijk leeg, zielloos en uitgeput gevoel, waarbij je een beetje beschaamd het warme zaad van je ingelijste Joris van Severen-portretten aan de muur moet vegen”. Om zoveel details hadden ze op de Yzerwake nu ook niet gevraagd. 

Hoeveel aanwezigen waren er op de “kameraadschapsavond” op de vooravond van de Yzerwake?

 • a. Genoeg om een gepantserde nazitank die Polen binnenviel te vullen
 • b. 3. Net niet genoeg om te kaarten.
 • c. De streaming naar Argentinië was uitgevallen, dus slechts een 100-tal.
 • d. Ruim genoeg om van antisemitisme beticht te worden. 

Antwoord: c en d

3/ Tijdens het afgelopen jaar vormde de snaak op sneakers Conner Rousseau de Vlaamse sociaaldemocratie om tot een electorale feniks, steunend op onverhuld racisme en nieuwrechtse flinksheid. De stomdronken Conner foeterde in Sint-Niklaas, een café uit waggelend en onderwijl “zattemansklap” uitstotend, op zigeuners en suggereerde tegenover politie-agenten dat deze bevolkingsgroep enkel de taal van “de matrak” kende. De broodnuchtere Conner kafferde dan weer huisvrouwen uit, die het gore lef hebben om ook onze straten te gebruiken en dezelfde lucht in te ademen als Conner en de zijnen, zonder ervoor te werken. Voorheen voelde de Vooruit-voorzitter zich, een tikkeltje tipsy van brutaal racisme, “niet in België” wanneer hij door Molenbeek rondwandelde, vruchteloos op zoek naar Vlaamse friet met stoofvlees. 

Welke van de volgende stellingen verkondigde Conner Rousseau – volgens onze diepgaande factcheck – zeker NIET tijdens 2023?

 • a. “Ik ben minstens voor de twee”
 • b. “In Gaza ben ik voor de beide kampen, zolang ik blabla mag verkopen en de militaire leveringen onder mijn neus niet hoef tegen te houden.”
 • c. “Caroline Gennez werd politiek actief in onze partij in solidariteit met vluchtelingen. Ik steek hun kinderen liever in gesloten centra.”
 • d. “Ik ben een socialist die de eenheid van de werkende klasse verdedigt”

Antwoord: Van antwoord d zijn we helemaal zeker, dat was 100% uit de lucht gegrepen. 

4/ Toen de wet op het betogingsverbod – ontsproten uit het liberale brein van Van Quickenborne – werd afgevoerd leidde dit tot een ongeziene opstoot aan emoties aan de rechterkant van het politieke spectrum. De rechtse traantjes vloeiden met beken. Bouchez van de liberale MR was zo kwaad dat hij eiste dat Paul Magnette, geloof het of niet, “zijn mouwen kwam likken”. Ouderwets lik me vestje! Alle tewerkgestelden bij het Vlaams Belang en NVA, het voltallige ledenbestand van Voorpost en de VB-afdeling in Schoten zaten plotseling voltijds hun gal te spuwen op websites van de vakbonden, als door een Aziatische hoornaar gestoken. Anti-syndicaal tot in de kist, die hardcore VB- en NVA-getrouwen. O wat hadden ze zo graag naar hartelust syndicale en andere activisten betogingsverboden aan de broek gelapt, desnoods omdat ze het verkeer 5 seconden hadden gehinderd op de Brusselse Kruidtuinlaan.

Op welke partijen kunnen vakbondsmilitanten wel nog rekenen?

 • a. De Pvda stond in deze aan de juiste kant: die van het verzet
 • b. LSP stond rechtuit aan de kant van de werkenden en hun rechten
 • c. Vooruit van Conner Rousseau vond wél dat je een heksenjacht tegen syndicalisten mocht organiseren. Maar niet tegen hun voorzitter.
 • d. Bij Groen zagen ze er ook geen graten in om zgn. vandalisme op betogingen speciaal te behandelen. Hoewel vandalisme natuurlijk zo al niet mocht volgens de wet. Shame on you, groene pezewevers.
 • e. Wie hierna nog op het Vlaams Belang stemt, is als werkende een kalkoen die voor kerstmis stemt. 

Antwoord: Pvda en LSP stonden hier aan de juiste kant van het klasseverzet. De rest was bagger. Ook goede punten in dit geval voor de PS, omdat ze boog voor de straat. Onze acties hebben geloond.

5/ De Amerikaanse president Biden werd in 2023 zo oud dat hij soms meer ongecontroleerd de concertbak in stuiterde dan zich onverstaanbaar mompelend staande hield. Niets dan respect voor de hoogbejaarde medemens, maar maak er geen imperialistische gerontocratie van. Biden belichaamde als geen ander het kapitalisme in pijnlijk verval. Hij dreigt misschien zelfs de verkiezingen tegen Trump te verliezen, bij gebrek aan een strijdbare linkse partij in Amerika. Hoe heten de nep-progressieven binnen de Democratische partij die Bidens herverkiezing ondersteunen?

 • a. The Three Stooges
 • b. The Five Carreerists 
 • c. Not the Marx Brothers
 • d. AOC and the Squad
 • e. Public Enemy

Antwoord: d

6/ 2023 was een jaar van tegenkanting tegen #metoo in veel opzichten. Rechts probeerde terrein op de feministische golf terug te winnen. Sommige mannen lieten zich door het verdeel-en-heers van de meest reactionaire fractie van het kapitaal meeslepen. Alsof emancipatie van vrouwen en lgbtqia+-personen aan de basis lag van maatschappelijke beroering en sociale achteruitgang – en niet de steeds diepere crisis van het kapitalisme sinds de jaren ‘70. Andrew Tate, vrouwenhater van beroep, werd inmiddels beticht van barbaarse vrouwenhandel. In Engeland liep Russell Brand wegens getuigenissen over verkrachting tegen de lamp. 

Hoe werd bij Vooruit een zaak van grensoverschrijdend gedrag behandeld onder de ondertussen ex-voorzitter Conner Rousseau?

 • a. Er werd geld betaald opdat het slachtoffer zou zwijgen
 • b. Conner riep stomdronken – zeer luid seksisme alarm – dat ze bij een vriendin van hem moesten zijn vanwege haar seksuele verdiensten. Een zwijn, inderdaad.
 • c. Conner stelde dat “heel zijn blok” racistisch was en dat hij een aantal buren tijdens een deur-aan-deur actie ook had overtuigd “dat thuis werkende vrouwen op de kap van de maatschappij leven”. Maar: “Ik kan ze niet allemaal zelf buitenzetten”. Een politiek zwijn, aflevering 386.
 • d. De politiek aftakelende Louis Tobback – ouderdomsdeken van een steeds meer pervers rechtse sociaaldemocratie – wou vanzelfsprekend niet voor Conners zwijnerij onderdoen. Tobback verspreidde de walging opwekkende stelling “zijn we niet allemaal een beetje racist”. Op een pleidooi gericht aan Conner om te stoppen met seksisme kon hij niet worden betrapt. Wie bij de NVA-hond slaapt, krijgt zijn vlooien. 

Antwoord: a

7/ Theo Francken liet zich naar aanleiding van de verwoestende oorlog en bezetting in Gaza op de Israëlische TV interviewen in wat we steenkolenengels zullen noemen. Zelden had het uiterst-rechtse, moorddadige zionisme zo’n slecht bespraakte vriend. Francken besliste inmiddels om verder te gaan als comedy act en lessen Engels te volgen bij het Echt Antwaarps Teater. Wat waren enkele van zijn meest opvallende uitspraken van het afgelopen jaar, vertaald in het recent gemunte Franckenglish?

 • a. Let’s not make each other blaasjes wijs, migrant children must speak perfect Vloms in de playing place.
 • b. My best friend voor altijd Ben Wuyts has made Flemish education an emmer who is to the rand gefilled with ambition. It’s a Tower of Bebel drupping with excellence. 
 • c. If I was an illegal money graaier gelijk Siegfried Bracke I would pack my biezen on standing feet too and pull to another country.
 • d. If I’m an insult to the national intelligence, let it be. Let it be! I don’t make myself worries. I wear these hits to the jawbone of Vlaanderen with proud, you know. 

Antwoord: Sorry, dit was enkel een geinig intermezzo om tot vraag 10 te geraken. 

8/ Op de valreep van 2024 besliste ook de massaslachter Henry Kissinger – beul van Vietnamese dorpen en copain van Augusto Pinochet – om het tijdelijke – eindelijk, what the f*ck! – voor het eeuwige te verruilen. Door het schijnbaar extreem duurzame karakter van deze diabolische slechterik – ja, nog vele malen slechter dan amateuristisch aandoende Broekventen in Slechtheid als Theo Francken en Siegried Bracke – slaagde Kissinger er in zijn eentje in om het wereldwijde geloof in een goedwillende God aanzienlijk verder te ondergraven. Eigenhandig, zoals ze zeggen! Een traan laten voor dit gedrocht van een mens zou erover zijn. 

De krant De Morgen slaagde erin om een van de grootste slachters van werkenden, jongeren en arme boeren van de 20e eeuw in een “frappante” paradox van kleinburgerlijke strekking te vatten. Je zal zo’n drab maar uit je klavier zien rollen. Dewelke? 

 • a. Henry Kissinger: strategisch onderlegde duivenmelker of slachter op industriële schaal? 
 • b. Henry Kissinger: fervent liefhebber van gezelschapsspel “Dokter Bibber” of imperialistisch stapelaar van lijken van jong tot oud? 
 • c. Henry Kissinger: geniale vredestichter of oorlogsmisdadiger? 
 • d. Henry Kissinger: amateurbugelspeler in zijn lokale fanfare of gigantische staatsterrorist in dienst van het systeem dat ook wij geacht worden te verdedigen? 

Antwoord: c

9/ De barbaarse slachtingen in Gaza van het Israëlische leger – als antwoord op de terreuraanslagen van Hamas – brachten wereldwijd honderdduizenden op de been. In de VS probeerden de gevestigde politici elke kritiek op de uiterst-rechtse regering in Israël te brandmerken als “antisemitisme”. De Vlaamsnationale rechterzijde liet natuurlijk haar islamofobie hoogtij vieren en steunde de staat Israël voluit. Bij het Vlaams Belang zorgde deze draai voor enige interne verwarring. Was het Vlaams Blok indertijd niet mee opgericht onder het goedkeurend oog van Jan Brans, oud-redacteur tijdens de nazibezetting van Volk en Staat? De ranzige VNV-krant die jodenhaat uit haar virulente, diepbruine pagina’s liet opspatten.

Met welke uitleg kregen Tom Van Grieken en Philip Dewinter hun neofascistische achterban in het gareel wat de antisemitische wortels van de partij betreft?

 • a. “De collaboratie had goede en slechte kanten. (huh!… wat?) Het aanmoedigen van deportatietreinen in Volk en Staat beschouwen we nu als slecht. (opperste verwarring in de zaal) Geloof mij nu maar, volksgenoten!”
 • b. “Kalm, kalm gasten! Netanyahu ziet er toch als een halve fascist uit? Denk er een snorretje bij! (stormachtig applaus)
 • c. “Wij doen alles wat het kapitaal wil. Alles! Dus ook tegen minimumlonen stemmen, voor graaipensioenen van politici én de uiterst-rechtse zionisten in Israël ondersteunen. (beleefd applaus)
 • d. “Ja, we stuurden onze mandatarissen op cursus bij de Vlerick Business School, zodat ze de perfecte, graaiende managers zouden worden. Frank Creyelman reisde hiervoor zelfs naar de Business School in China. Volksgenoten! Besparen op de lonen en sociale zekerheid samen met de NVA moet je leren. Denk toch een beetje tactisch! Onze mandatarissen willen allemaal een Maserati om zoals onze Philip mee door het rood te rijden!” (helft applaudisseert, de andere helft roept boe)

Antwoord: Alle ballen goed, alle ballen gewonnen.

10/ De graaiende graaier op de Planeet Oppergraai Siegfried “’t Is mijn illegaal bijeengescharreld geld, blijf eraf!” Bracke probeerde in 2023 iedereen die hem een karakteriële Graaier uit het decadente Graailand noemde een proces aan de broek te lappen. Onze Megagraaier beet in de rechtzaak tegen Raoul Hedebouw van de PVDA evenwel onceremonieel in het zand, waar hij tussen de zandkorreltjes bleef verder zoeken – sommigen zouden zeggen: bleef graaien – naar munten en illegale briefjes van 100 euro.

Welk woord werd door de redactie van het weekblad Knack – na een dozijn factchecks waarmee de lezers weeral werden verblijd – uitgekozen tot “woord van het jaar 2023“?

 • a. Winstmaximalisatie 
 • b. Graaiflatie
 • c. Graaier
 • d. Factcheck
 • e. Pestpopulist
 • f. Begrotingsfundamentalist

Antwoord: b. Ons woord voor 2024 en de daarop volgende jaren krijgt u nu al mee: ‘socialistische revolutie’. Doe mee.

Prettige feesten aan de gehele arbeidersklasse!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist