Voeg toe aan mijn agenda

Afspraak: 03/12/23
Klimaat en winstbejag gaan niet samen, oplossingen zullen niet van grote bedrijven komen

Klimaatmars – zondag 3 december – 13u Brussel Noord

Een Oxfam-rapport bevestigt dat klimaat een klassenkwestie is. De 1% rijksten zijn verantwoordelijk voor meer koolstofuitstoot dan de armste 66%. Van luxejachten tot privéjets en zelfs trips naar de ruimte die elk tot 300 ton CO2 uitstoten, zorgen de superrijken voor super veel vervuiling.

Het rapport onderzocht de uitstoot van 20 miljardairs en stelde vast dat ze elk gemiddeld goed zijn voor 8000 ton CO2 per jaar. Een andere studie van 125 miljardairs stelde vast dat die uitstoot oploopt tot 3 miljoen ton als er naar alle activiteiten van de miljardairs wordt gekeken. Het verschil met de armsten is groot, maar zelfs met de 10% rijksten is dat ook het geval. De wereld wordt vandaag gedomineerd door 150 tot 200 grote bedrijven die goed zijn voor meer dan 70% van de CO2-uitstoot. Dat vormt een bedreiging voor de toekomst van de planeet.

Die grote bedrijven boekten de afgelopen jaren recordwinsten. De olie- en gassector profiteerde van de hoge prijzen de afgelopen maanden. Terwijl wij ons blauw betaalden aan onze energiefactuur, gingen de oliemultinationals met miljardenwinsten lopen. De vijf grote Westerse bedrijven van Big Oil waren in 2022 samen goed voor meer dan 200 miljard dollar winst, een verdubbeling. Het allergrootste oliebedrijf ter wereld, Saudi Aramco, was op zijn eentje goed voor 161 miljard dollar winst. Dat is het grootste winstcijfer ooit genoteerd voor een olie- en gasbedrijf.

Deze recordwinsten worden niet geïnvesteerd in een transitie om onze energie groen te maken. Integendeel! De grote bedrijven investeren opnieuw meer in olie en gas. In 2022 investeerde big oil 800 miljard dollar in olie en gas, tegenover slechts 20 miljard dollar in groene energie. Van alle investeringen in wind, zon of andere groene energie gebeurt slechts 1% door de grote olie- en gasbedrijven. Deze bedrijven blijven op olie en gas inzetten omdat er vraag naar is en omdat ze ervan uitgaan dat die vraag zal stijgen.

De bazen waarschuwen om niet te raken aan deze winsten. Opperbaas Pieter Timmermans, voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen, stelde recent: “Pas op, we gaan te ver met klimaatmaatregelen.” Dit terwijl de klimaatcatastrofe voor onze ogen afspeelt. Vanuit die hoek moeten we geen oplossingen verwachten. Evenmin van de regeringen die fossiele brandstoffen blijven subsidiëren, ook met groenen in de regering. In 2020 ging het om 12,919 miljard euro gemeenschapsmiddelen! Wereldwijd liepen de overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen vorig jaar op tot een record van 7000 miljard dollar, aldus het IMF. Ondertussen horen we steeds weer dat er moet bespaard worden op onze sociale bescherming, openbare diensten en dat er geen middelen zijn voor klimaatmaatregelen, tenzij we die zelf betalen op een ogenblik dat onze levensstandaard onder druk staat.

Breken met de ‘logica van de markt’ is geen radicale wensdroom, het is een dringende noodzaak. De marktregels brengen ons naar de afgrond, hoog tijd dus om die regels te breken. Dat kan enkel indien we een einde maken aan het bewind van de grote bedrijven die vandaag bepalen hoe en wat er geproduceerd wordt. Zij bepalen de regels om hun eigen winsten te maximaliseren.

Gemorrel in de marge zal niet volstaan. Zolang de klimaatcriminelen het voor het zeggen hebben, zal er niets fundamenteel veranderen. We zullen hen moeten onteigenen om op een democratische manier de productie en distributie van goederen en diensten te organiseren met de gemeenschap. Enkel dan kunnen de belangen van de overgrote meerderheid van de bevolking, inclusief het essentiële belang van een leefbare planeet, centraal staan.  

Om dat te bereiken, is er klassenstrijd nodig. Dat is strijd van degenen die de rijkdom produceren met hun arbeid tegen degenen die met de winsten gaan lopen. Het gaat om controle over onze productie- en ruilmiddelen. Het gaat om strijd voor systeemverandering, voor democratisch socialisme als alternatief voor de klimaatramp van het kapitalisme.

Neem op 3 december deel aan de klimaatbetoging en nadien aan de acties van Code Rood.

Voeg toe aan mijn agenda
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist