Hoe een jongerenmarscomité opzetten in je school?

Als lid van LSP en Internationaal Verzet heb ik op mijn school een mobilisatie- en actiecomité voor de Jongerenmars opgezet. Ik wil immers opkomen tegen de sociale ongelijkheden waarvan we allemaal slachtoffer zijn, maar alleen kan ik niets beginnen. Wij voeren actie omdat iedereen recht heeft op werk en goede levensomstandigheden. Vandaag gaan we naar school, maar we zijn de werkenden van morgen.

Amélie Roucloux

Ik sprak met een aantal vrienden en zei hen dat het nodig was om de sociale verworvenheden van onze ouders en grootouders te verdedigen. Ik heb hen ook verteld over Internationaal Verzet. Ze begrepen vrij snel wat er op het spel stond. Samen hebben we dan beslist om een comité op te zetten. Met de steun van Internationaal Verzet hebben we een pamflet uitgedeeld met uitleg over de situatie op de arbeidsmarkt en hebben we de Verzetskrant verkocht.

Hiermee hebben we de meest geradicaliseerde scholieren bereikt. Met hun hulp zijn we ons ook beginnen richten naar onze leerkrachten. Met één van hen hebben we gesproken en we verkregen zijn steun en een lokaal. We hebben ook een brief gestuurd naar de schooldirecteur om zijn toestemming te vragen dat lokaal ‘s middags te gebruiken. Internationaal Verzet heeft me geholpen om een brief te schrijven waar geen speld tussen te krijgen was. Nu komen we om de twee weken op dinsdag samen. In het begin was ik alleen, maar nu zijn we al met 11!

Op deze bijeenkomsten bediscussiëren we de redenen voor de jongerenmars. We werken ook mee o.a door spandoeken te maken. Er is echter nog veel werk. Op veel plaatsen zijn er al comités en is Internationaal Verzet actief, maar die comités moeten nog groeien. Daarom organiseren we in Brussel op 22 januari een feest. We hebben je nodig om van de Jongerenmars een succes te maken. Bouw met onze steun een comité in je school en word lid van Internationaal Verzet en vecht met ons tegen alle vormen van discriminatie en uitbuiting.

Delen: Printen: