Voeg toe aan mijn agenda

Afspraak: 03/12/23
Investeer massaal in openbaar vervoer! Red het klimaat!

Klimaatactivisten en spoorpersoneel: één strijd

Vorig jaar ging de RMT (de grootste Britse transportvakbond) in staking voor betere werkcondities, hogere lonen en jobzekerheid. Klimaatactivisten van onder andere Just Stop Oil en Extinction Rebellion sloten consequent aan bij de piketten. Dit jaar deden Duitse klimaatactivisten hetzelfde. Transportbonden gingen in staking en ondersteunden de klimaatmars van 3 maart. Ze wonnen loonsverhogingen en ook het Deutschland ticket, een goedkoper maandabonnement (€49) waarmee je heel het land door kan.

door Koerian (Gent) uit maandblad De Linkse Socialist

Verkeer doodt

Klimaatactivisten en stakende spoorarbeiders: het is een logische combinatie. 25% van de uitstoot van broeikasgassen in Europa is afkomstig van transport, 72% hiervan komt van wegtransport. Bovendien veranderen wegen, auto’s en vrachtwagens onze levens drastisch. Ze veroorzaken fijn stof, verantwoordelijk voor onder andere kanker, longziekten, astma en hart- en vaataandoeningen. In 2022 vielen in België 540 verkeersdoden. Verkeer is de grootste vorm van geluidsoverlast en belast onze mentale gezondheid dagelijks en continu. Bovendien domineert verkeersinfrastructuur onze publieke ruimte en neemt ze plaats in die naar parken, pleinen en een meer menselijke omgeving zou kunnen gaan.

Openbaar vervoer wordt kapot bespaard

Om komaf te maken met de uitstoot van broeikasgassen en een aangenamere leefomgeving te creëren voor iedereen is meer, beter en goedkoper publiek transport nodig. Toch wordt er al decennialang bespaard op openbaar vervoer. Vorige regeringen knipten de NMBS in verschillende stukken (Infrabel, NMBS en HR-Rail) om het personenvervoer makkelijker te privatiseren. Om verkocht te krijgen dat de NMBS niet functioneert (en om extra ruimte vrij te maken voor cadeaus aan grote bedrijven) werden stations afgeschaft, werkvoorwaarden aangevallen en jobs geschrapt. De dienstverlening ging achteruit, personeel kan amper vakantie- of compensatiedagen opnemen… De 1,75 miljard extra middelen die Infrabel tussen ‘23 en ‘32 ontvangt zijn een druppel in een oceaan van besparingen. Tegelijk schrapt De Lijn vanaf januari een zesde van haar haltes.

Auto = private winst

Voor de elite is het simpel: (vracht)wagens zijn winstgevend, bussen en treinen niet. Onder andere door de elektrificatie van het wagenpark kan de sector haar winsten verdubbelen. Net als andere regeringen zweert Vivaldi, Groen incluis, bij wat ze ‘de wetten van de markt’ noemt. Dat betekent afschaffen wat niet winstgevend is voor de aandeelhouders van de grote bedrijven. Denk aan onderwijs, zorg, openbaar vervoer. Maatregelen als Lage Emissie Zones mogen dan groen lijken, ze straffen mensen die al jaren met dezelfde auto rijden en geen geld hebben voor een nieuw voertuig. Zij die het wel kunnen betalen, worden door autoconcerns met open armen ontvangen. Onder het kapitalisme zullen heersende politici, wanneer puntje bij paaltje komt, altijd de winsten van grote bedrijven verdedigen.

Simpele oplossing

Ook de oplossing is simpel. Willen we dat mensen de auto thuis laten, willen we dat onze buurten minder lawaaierig worden met meer ruimte voor groen, willen we de uitstoot terugdringen: dan is er nood aan een realistisch alternatief voor de auto. Zo’n alternatief betekent in de eerste plaats massale investeringen in het openbaar vervoer. Meer bussen, trams en treinen, meer stations met personeel, een uitgebreid nachtnetwerk … In de tweede plaats betekent het inzetten op goedkope, publieke en efficiënte fiets- en autodeelsystemen om de gaten op te vullen.

Solidariteit

Net daar vinden syndicalisten en ecologisten elkaar. Kwaliteitsvol treinverkeer betekent ook meer personeel en degelijk materieel, loketten in plaats van automaten en genoeg vakantie en compensatiedagen zodat spoorpersoneel uitgerust en vrij van stress haar taak kan uitoefenen.

In Duitsland en Groot-Brittannië werden belangrijke voorbeelden gegeven van hoe een gezamenlijke strijd voor investeringen er kan uitzien. Om grote overwinningen te boeken zal de klimaatbeweging consequent elke syndicale actie in de sector moeten ondersteunen en vice versa.

Een blok van personeel van het openbaar vervoer op de klimaatbetoging van 3 december kan de aanzet vormen voor een langdurige beweging. Klimaatactivisten op de spoorpiketten op 6 en 7 december kunnen de solidariteit verder versterken.

Voeg toe aan mijn agenda
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist