Kapitalisme betekent oorlog

Door Roise McCann (Socialist Party, ISA in Noord-Ierland)

Mensen over de hele wereld zijn getuige te zijn van de nachtmerrie van genocidale wreedheden tegen de bevolking van Gaza door de Israëlische staatstroepen. De verschrikkingen van het offensief kunnen niet genoeg worden benadrukt en de gevolgen ervan zullen in Palestina en daarbuiten altijd voelbaar blijven.

Gemarginaliseerde, kwetsbare mensen en mensen uit de arbeidersklasse betalen de prijs voor oorlogen die worden gevoerd in het belang van kapitalistische natiestaten. Meer dan 60% van de mensen die worden vermoord door de aanvallen van de Israëlische staat zijn vrouwen en kinderen, onder hen zijn ook mensen met gezondheidsproblemen en ouderen. In 2023 vinden er over de hele wereld oorlogen en conflicten plaats die burgers doden en verminken, gemeenschappen decimeren en generaties mensen traumatiseren. Er zijn meer dan 40 conflicten gaande, van Oekraïne tot Jemen, van Ethiopië tot Myanmar.

Cynische imperialistische belangen

In de afgelopen weken zagen we hoe wereldleiders zoals de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, Joe Biden, Rishi Sunak en Emmanuel Macron zich schaarden achter Israëls niet aflatende stroom van geweld tegen Gaza. Israël is de grootste cumulatieve ontvanger van Amerikaanse buitenlandse hulp. Onlangs stuurden de VS gevechtsschepen en mariniers, evenals enorme hoeveelheden militaire hulp om Israël te helpen bij het doden van duizenden Palestijnse burgers. Amerikaanse strijdkrachten hebben ook Iraanse troepen in Syrië aangevallen, waardoor de spanningen met Iran en de Libanese Hezbollah toenamen en de kans op een conflict in de hele regio groter werd.

De Chinese CCP gedraagt zich cynisch als een neutrale vredesstichter, door “neutraal” te blijven in de hoop op een crisis voor de Westerse imperialistische krachten. Ondertussen heeft de CCP ook gevestigde belangen in Israël als grote schuldenaar. Het Russische regime heeft een staakt-het-vuren voorgesteld aan de VN-Veiligheidsraad en veroordeelt op cynische wijze het geweld tegen burgers terwijl het zijn eigen oorlog in Oekraïne voert. Zowel het Russische als het Chinese regime vormen een tegenwicht voor het Amerikaanse imperialisme in de regio en maken zich zorgen over hoe de ontvlambare ontwikkelingen hun eigen imperialistische belangen kunnen beïnvloeden.

Concurrentie en conflict

Het kapitalisme is het dominante economische systeem in de wereld – maar het is ook kwetsbaar en voortdurend in crisis. De markt is mondiaal, maar verdeeld tussen natiestaten die strijden om macht en grondstoffen. Deze kapitalistische staten hebben het monopolie op geweld: ze hebben de controle over strijdkrachten zoals het leger en de politie, die naar believen worden ingezet om hun gevestigde belangen in verschillende regio’s te beschermen en te bevorderen. De machtigste van deze naties zijn imperialistische machten die anderen ondergeschikt maken, maar ook in voortdurende concurrentie zijn met andere imperialistische machten.

Oorlog is inherent aan het kapitalisme omdat het een systeem is dat gebaseerd is op winst, concurrentie en de constante behoefte om uit te breiden, wat onvermijdelijk ten koste gaat van concurrenten.

Oorlog is ook big business: de wereldwijde militaire uitgaven bedroegen in 2022 2,24 biljoen dollar, waarbij het Verenigd Koninkrijk jaarlijks miljarden belastinggeld verspilt aan wapenbedrijven die de recordwinsten maken voor rijke aandeelhouders. Het is geld dat besteed wordt om het kapitaal in stand te houden, maar ook om het te beschermen tegen de arbeidersklasse.

Tegen oorlog, tegen kapitalisme

Internationaal komen miljoenen mensen op straat om op te roepen tot een staakt-het-vuren in Gaza en een einde aan de Israëlische bezetting van Palestina. Op dezelfde manier gingen duizenden de straat op in de beginfase van de oorlog tegen Oekraïne. Veelzeggend is dat er in Rusland ook anti-oorlogsprotesten plaatsvonden, maar deze werden door het regime van Poetin zwaar onderdrukt. De arbeidersklasse, ongeacht religie of geloof, heeft niets te winnen bij oorlogen die worden gevoerd in het belang van de winsten van oorlogszuchtige kapitalisten. Wij zijn menselijk kanonnenvoer en collateral dammage wanneer het geweld begint.

Door de geschiedenis heen en door conflicten heen zijn massa’s de straat opgegaan zoals nu. De oorlog in Vietnam leidde tot enorme mobilisaties en politisering in de VS en daarbuiten. De invasie van Irak in 2003 leidde ertoe dat naar schatting 36 miljoen mensen wereldwijd de straat op gingen in anti-oorlogsbetogingen. Scholieren en studenten organiseerden walkouts en bezettingen om hun verzet tegen de invasie te tonen. Nu zorgen de verschrikkingen van verwoesting en bloedvergieten ervoor dat velen vraagtekens zetten bij het systeem waarin we leven. En dat is nodig, want kapitalisme betekent conflict, geweld en oorlog. Het betekent een constante strijd voor steeds meer winst voor een steeds kleiner aantal mensen – en resulteert in ellende voor de overgrote meerderheid van ons.

Daarom is onze strijd om een alternatief voor het kapitalisme op te bouwen dringend. Dit moet worden opgebouwd als een internationalistische beweging. Racisme en andere vormen van onderdrukking worden gebruikt om verdeeldheid te zaaien en oorlogen zijn niets anders dan een andere manier voor de heersende klassen om hun belangen te verdedigen. Natuurlijk zijn het de mensen van de arbeidersklasse die de prijs voor oorlog zullen betalen, ook met hun leven. Een beweging opbouwen die oorlogen kan beëindigen betekent een socialistisch alternatief opbouwen. En de vele brute conflicten in de wereld van vandaag onderstrepen alleen maar de urgentie om dit te doen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist