CO²-uitstoot van 20 grootste bedrijven is even groot als die van 3,87 miljoen mensen

Enkele jaren geleden concentreerden de debatten rond de klimaatcrisis zich op individueel gedrag en consumptie, alsof onze toekomst afhing van het einde van plastic rietjes en van kortere douches. Een nieuwe studie van Oxfam helpt om het debat toe te spitsen op de kern van het probleem: de gemiddelde koolstofvoetafdruk van de grote bedrijven in de BEL20 bedraagt 20,84 miljoen ton CO2 per jaar, dat is even veel als de jaarlijkse uitstoot van de armste 34% in België.  

door Constantin (Luik)

Oxfam verwijst naar de analyse van het adviesbureau Oliver Wyman en het Carbon Disclosure Project (CDP), waaruit blijkt dat slechts 3% van de grote Belgische bedrijven zich daadwerkelijk inzetten voor een emissietraject dat verenigbaar is met een opwarming van 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk (de meest ambitieuze doelstelling van het Akkoord van Parijs van 2015). De prioriteiten van het kapitaal zijn duidelijk. Oxfam wijst erop dat de bedrijven van de Bel 20 (de Belgische beursindex) tussen 2016 en 2021 niet minder dan 47,5 miljard euro aan dividenden uitkeerden aan hun aandeelhouders, wat overeenkomt met 70% van de winst van deze bedrijven. Dat is ook het equivalent van 68 keer het jaarlijkse budget van de Waalse openbare vervoersmaatschappij TEC! 

Het is positief en noodzakelijk dat de schuldigen van de klimaatcrisis op deze manier worden ontmaskerd. Maar het Oxfam-rapport is erg weinig oplossingsgericht. Het richt zich – heel terecht – op de noodzaak om de rijkste mensen te laten betalen, evenals de grote bedrijven die hun klimaatinactiviteit combineren met verwoede belastingontwijking. Oxfam stelt dat “er geen dividenden zouden mogen uitgekeerd worden tot een bedrijf zich op een emissietraject bevindt dat verenigbaar is met de doelstelling van 1,5°C”. Dat klinkt goed, maar zonder stok achter de deur blijft het een wensdroom. Hoe kunnen we dit opleggen als er tot hiertoe zo weinig bereikt is? 

Kort na de publicatie van de Oxfam-studie luidde Glen Peters, onderzoeksdirecteur bij het klimaatonderzoeksinstituut CICERO in Noorwegen, opnieuw de noodklok: de wereldwijde uitstoot van kooldioxide zal in 2023 met ongeveer 1% stijgen en een nieuw record bereiken. Elk jaar blijft de uitstoot stijgen. 

Twee dingen zijn duidelijk. Het eerste is dat we niet gewoon op de oude wijze kunnen doorgaan. Rapporten en aanbevelingen volstaan niet als er toch niet naar gehandeld wordt. Het tweede is dat de gemeenschap niet controleert wat ze niet bezit. 

Global Climate Jobs Conference  Deze bedrijven onder democratische publieke controle plaatsen is een noodzakelijke eerste stap om een snelle omschakeling van vervuilende industrieën te garanderen waarbij alle werkenden in deze sectoren zonder loonverlies en met betere arbeidsomstandigheden aan de slag blijven. 

Publieke controle over deze rijkdom zou het ook mogelijk maken om massaal te investeren in gratis en degelijk openbaar vervoer, massaal te investeren in hernieuwbare energie, een openbaar plan op te stellen om gebouwen wijk per wijk te isoleren en te renoveren, te investeren in civiele bescherming en hulpdiensten om beter voorbereid te zijn op toekomstige rampen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist