VB schopt naar beneden – protesteer mee tegen racistisch haatcongres!

Artikel vanop blokbuster.be

Het extreemrechtse Vlaams Belang strijkt zondag neer in Gent voor een congres over asiel en migratie. Het is een anti-migrantencongres om de racistische propaganda voor de verkiezingen van volgend jaar op punt te zetten. Het VB kan daarmee scoren en wordt amper iets in de weg gelegd. Zelfs voor Vooruit is het opsluiten van minderjarigen in gesloten asielcentra niet langer een taboe. Andere partijen stappen volop mee in het discours dat toenemende onzekerheid en sociale spanningen toeschrijft aan vluchtelingen. Zo ontlopen ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen asociaal beleid van tekorten.

Het feit dat vluchtelingen op straat slapen wordt toegeschreven aan het grote aantal vluchtelingen en niet aan het opgebouwde gebrek aan voldoende opvang. Net als alle openbare diensten wordt de opvang van vluchtelingen ondergefinancierd. In plaats van te kijken naar de enorme leegstand van onder meer kantoorgebouwen en de speculatie rond huisvesting, wordt de verantwoordelijkheid voor de tekorten bij vluchtelingen gelegd. Daar stappen alle pro-kapitalistische partijen in mee, waardoor er een boulevard openligt voor het racisme van het VB.

Victim blaming

Waarom vluchten mensen en komen ze naar landen als België? Extreemrechts stelt dat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij solidariteit met wie het moeilijk heeft en bij sociale bescherming. De vele tekorten wat sociale bescherming betreft, worden tegelijk uitgespeeld met allerhande fake news over vluchtelingen die zogezegd met de schaarse bescherming gaan lopen. De tekorten zelf worden niet in vraag gesteld. Integendeel: sociale bescherming wordt betwist. Wees er maar zeker van dat dit zich niet tot vluchtelingen zal beperken… Het is overigens bizar dat een politicus als Dewinter, die al heel zijn leven betaald wordt met belastinggeld en rondrijdt in een dure Maserati, naar vluchtelingen die op straat slapen wijst als een ‘grote kost’.

Over de redenen waarom mensen vluchten wordt gezwegen. Dat is geen toeval. Kijk naar de voornaamste herkomstlanden van vluchtelingen de afgelopen maanden. Bovenaan staan zijn Syrië, Afghanistan en Palestina. Dat zijn drie landen met een oorlogssituatie waarbij het Vlaams Belang een pro-oorlogsstandpunt inneemt.

Toen de Amerikaanse president George W Bush na de aanslagen van 11 september 2001 in de VS opriep tot een ‘oorlog tegen terreur’ waarbij eerst Afghanistan en vervolgens Irak werden binnengevallen, protesteerden jongeren en werkenden tegen de oorlog. Het VB protesteerde tegen dat anti-oorlogsprotest met spandoeken waarop stond ‘Bush heeft gelijk’. In Syrië zijn Dewinter en co goede maatjes met dictator Assad.

Extreemrechtse militanten aarzelen niet om kolonialisme goed te praten, zo zijn het aanhangers van het VB die slogans roepen als ‘Handjes kappen, de Congo is van ons’. Koloniale en vandaag neokoloniale plunderingen zijn een essentiële oorzaak van rampzalige situaties die mensen ertoe aanzetten om te vluchten. Neokolonialisme blijft de dominante toon. Zo verklaarde Dewinter in een recent interview in Humo: “Eén pak condooms in Afrika, dat zijn over een paar jaar twintig illegalen en tien criminelen minder in ons land.”

Tijdens het bloedbad dat nu in Gaza wordt aangericht, is het VB voorstander van het stopzetten van elke humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza. Extreemrechts kiest resoluut de kant van de Israëlische staatsterreur. Is er iemand die denkt dat het brutale geweld door het Israëlische regime minder mensen tot vluchten zal aanzetten? Welke andere keuze hebben veel inwoners van Gaza?

Niet alleen steunt het VB oorlogssituaties en dictaturen die gisteren en vandaag leiden tot vluchtelingenstromen, ook rond opkomende vluchtoorzaken staat het aan de foute kant. Klimaatverandering drijft steeds meer mensen tot vluchten, zelfs de Wereldbank heeft het over 216 miljoen klimaatvluchtelingen tegen 2050 als er niets verandert. Het VB blijft resoluut de kant van de klimaatontkenners kiezen.

Niet moeilijk dat extreemrechts de verantwoordelijkheid bij individuele vluchtelingen legt, rond de oorzaken waarom mensen vluchten staat het steevast aan de kant die de problemen erger maakt. Om het niet over de onderliggende oorzaken te moeten hebben, doet extreemrechts aan victim blaming.

Het zijn niet de vluchtelingen die verantwoordelijk zijn voor dit kapitalistisch systeem in verval, een systeem van oorlog, klimaatverandering en steeds toenemende tekorten en bijhorende spanningen. Wij zeggen: ‘Blame the system, not its victims’. Ook rond asiel en migratie moeten we het Vals Belang ontmaskeren en bestrijden!

Razzia’s en repressie

Sociale tekorten in België schrijft het VB toe aan vluchtelingen en migranten, niet aan een jarenlang gebrek aan voldoende investeringen. Alle essentiële diensten zijn kapot bespaard, wat leidt tot enorm ongenoegen in het onderwijs, bij het openbaar vervoer, in de zorgsector … Daarover heeft het VB echter niets te zeggen, het is te druk bezig om met de vinger naar migranten te wijzen. Naar die laag van de bevolking die nog meer geconfronteerd wordt met werkloosheid, politiegeweld en uitzichtloosheid.

In plaats van de tekorten aan te pakken, wil het VB schuiven in de volgorde van de wachtlijsten voor de schaarse sociale bescherming of openbare diensten. Wachtlijsten worden niet veroorzaakt door diegenen die erop staan, maar door diegenen die een beleid voeren waardoor de grote bedrijven al jarenlang recordwinsten boeken terwijl een groeiend deel van de bevolking niet mee kan. Hun winsten worden geboekt op de kap van onze ellende. In sociale woestijnen moet geen veiligheid verwacht worden. Ze bieden integendeel meer ruimte voor geweld en ook voor wanhopige ideeën en groepen die haat verspreiden en toepassen. Extreemrechts is daar zelf een uitdrukking van.

De traditionele partijen gaan steeds verder in het gebruik van een verdeel-en-heersbeleid. Dit maakt het VB meer aanvaardbaar en het duwt extreemrechts nog verder in de richting van meer repressie en intimidatie. Naar aanleiding van de recente aanslag in Brussel pleitte het VB voor een beleid “waarbij alle illegalen actief opgespoord worden en het land worden uitgezet.” Waarheen? Het VB is voorstander van kampen in landen als Tunesië en Turkije. Razzia’s, deportaties en kampen. Waar hebben we dat nog gehoord? Om dit geweld goed te praten en voor te bereiden, wordt de ontmenselijking van vluchtelingen en migranten opgevoerd. Zal meer geweld een einde maken aan de redenen waarom mensen vluchten?

Protesteer mee!

Komende zondag houdt het VB een congres van haat en racisme in Gent. Er is een tegenactie die om 13u30 verzamelt op het St Pietersplein. Wij roepen op tot deelname aan deze actie en om mee te stappen in een strijdbaar blok van Campagne ROSA en Actief Linkse Studenten.

Met dit blok komen we op voor solidariteit met en onder alle slachtoffers van het asociale beleid en voor gezamenlijke strijd tegen het systeem van tekorten en ellende. We verwerpen het repressieve beleid en komen actief op tegen oorlog, neokoloniale plundering, klimaatverandering … Ontmenselijking zit in de logica van dit systeem, elke poging tot een menselijke benadering botst met het kapitalisme. Om tot een ander systeem te komen, moeten we ons internationaal organiseren. Het potentieel van de arbeidersbeweging, de overgrote meerderheid van de bevolking, is bijzonder groot. Om met de meerderheid van de bevolking voor verandering te strijden, hebben we nood aan een zo groot mogelijke eenheid van de volledige werkende klasse in al haar diversiteit. Dit betekent ook actief ingaan tegen elke vorm van onderdrukking en verdeeldheid.  

Sociale verandering is nodig om een einde te maken aan imperialistische oorlogen, armoede, klimaatverandering en tekorten. Een succesvolle omverwerping van het kapitalisme in één land zou niet de mogelijkheid aan dat land bieden om alle armen van de hele wereld op te vangen, maar zou wel een inspiratie en voorbeeld zijn voor werkenden en armen elders om dezelfde weg op te gaan. Een socialistische wereld zou geen paspoorten of grenzen kennen, laat staan gesloten centra en deportaties. Het zou een wereld zijn waarin mensen niet gedwongen worden om te vluchten. Een democratische socialistische wereldplanning zou de enorme mogelijkheden op vlak van productie, wetenschap en techniek richten op de noden van de volledige bevolking. Wie dan nog naar een ander deel van de wereld trekt, zou dit uit vrijwillige keuze doen.

Afspraak: zondag om 13u30 op het St Pietersplein in Gent.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist