Naar een nieuwe jongerenmars voor werk

Om van de jongerenmars een succes te maken, moet de campagne in de scholen, bedrijven en aan de doplokalen nu op volle toeren draaien. Een eerste stand van zaken.

Karel Mortier

De werkloosheid stijgt nog steeds en van de door Verhofstadt beloofde 200.000 jobs is nog niet veel in huis gekomen. Integendeel: dagelijks verdwijnen jobs.

Jongeren zijn vaak het eerste slachtoffer als er in een bedrijf ontslagen vallen. Ook het gebrek aan werkervaring kan hen parten spelen. Vandaag is bijna één op vijf jongeren werkloos, in bepaalde regio’s zelfs één op drie. Jongeren worden ook steeds meer als flexibele en goedkope arbeidskrachten ingezet, al dan niet gesubsidieerd door de overheid. Tegelijkertijd begint de regering met een heksenjacht op de werklozen, waarbij jongeren eerst worden aangepakt.

In verschillende openbare diensten heerst onrust door de hervormingen in het kader van de voorbereiding van privatisering. Ook in de privé-sector stijgt het ongenoegen over de brutaliteit van het patronaat. In dit kader hebben we de jongerenorganisaties van de vakbonden een voorstel voor een Jongerenmars voor Werk gedaan. Besloten werd om 19 maart 2005 een Jongerenmars voor Werk, Gelijkheid en Gratis Onderwijs in Brussel te houden.

Om van de Jongerenmars een succes te maken is het noodzakelijk dat er op lokaal vlak in de scholen, bedrijven en doplokalen mobilisatiecomités worden opgezet. In een aantal regio’s staat men daar verder mee dan in andere. Maart is niet meer zo ver af. Tijd dus voor een eerste stand van zaken in een aantal regio’s.

Aan de VUB kwam begin december reeds een jongerenmarscomité samen, waaraan ACOD, ACLVB en de ALS deelnemen. Ook andere studentenorganisaties werden aangeschreven. Op 21 december nam een delegatie van de VUB en het jongerenmarscomité deel aan de nationale vakbondsbetoging in Brussel en in februari wil men een alternatieve lessendag en een debat organiseren over jeugdwerkloosheid.

Aan de ULB nam EGA (de Franstalige tegenhanger van ALS) contact met de vakbonden. De campagne begint er meteen na de blok. In de Academie van Antwerpen is ook een comité actief en in Luik is er de mogelijkheid om op twee scholen een comité op te zetten en is de discussie met de vakbonden bezig. In verschillende secundaire en hogescholen/ universiteiten overal ten lande is begonnen met het samenbrengen van de eerste mensen voor comités.

In Brussel, Leuven, Monsen andere steden is eveneens een campagne bezig om werklozencomités op te zetten. In Brussel hebben reeds een aantal werklozen samen met ons een comité opgestart. Op 11 oktober is in een aantal steden geprotesteerd aan de RVA tegen de verscherpte controles van werklozen. In aanloop naar die actie hebben we reeds een reeks contacten gelegd met werklozen aan de verschillende doplokalen.

In Turnhout is een campagne gepland samen met de lokale jongerenorganisaties van ACV en ABVV. Er zal campagne gevoerd worden aan de doplokalen en een aantal scholen. Daarnaast zijn een aantal acties gepland aan interim-kantoren om te protesteren tegen de toenemende flexibilisering en het gebrek aan perspectief van jongeren op de arbeidsmarkt. Veel jongeren worden verplicht om de ene na de andere, al dan niet slecht betaalde, interimjobs aan te nemen zonder uitzicht op vast werk. Die campagne zal uitmonden in een regionale betoging op 11 februari aan de RVA van Turnhout.

Een week later op 18 februari is er in Mechelen eveneens een betoging gepland. In tal van andere regio’s zijn er op het moment van schrijven vergaderingen gepland met de lokale jongerenverantwoordelijken van de vakbonden en andere geïnteresseerde organisaties om de lokale campagne en mobilisatie uit te werken.

Maar de mobilisatie kan niet volledig zijn indien die ook in de bedrijven niet opstart. De leden en sympathisanten van LSP zullen hiertoe contact opnemen met verschillende jongerendelegaties. Maak van de Jongerenmars voor Werk een succes en werk mee aan het opzetten van een comité op je bedrijf, je school, in je buurt!

Delen: Printen: