China: anti-Xi stemming toont zich naar aanleiding van de dood van Li Keqiang

Analyse door Chinaworker.info

De dood van Li Keqiang op 68-jarige leeftijd aan een hartaanval heeft een hernieuwde strijd ontketend tussen de enorme online censuurmachinerie van de dictatuur en de massa’s die enkel op het internet semi-legaal hun mening kunnen uiten. Li was de premier van China van 2013 tot maart van dit jaar. Dat maakte hem nominaal de op één na machtigste functionaris na Xi Jinping in de CCP-staat. Li overleed op 27 oktober in Shanghai.

De afgelopen twee dagen stonden minstens 10.000 mensen in de rij om eer te bewijzen aan Li’s voormalige woning in Hefei, de hoofdstad van de provincie Anhui. Een muur van bloemen stapelde zich op voor de ingang van het gebouw en de stad met 8 miljoen inwoners had zelfs geen bloemen meer. De meest voorkomende zin op de condoleancekaarten bij de bloemen is een citaat van Li Keqiang toen hij zijn ambt neerlegde: “De hemel kijkt naar wat mensen doen. Het firmament heeft ogen.” Dit oude gezegde is provocerend voor Xi en de huidige heersende groep, bijna het equivalent van een vloek. De populariteit ervan laat zien hoe mensen de rouw om Li Keqiang gebruiken om kritiek op Xi te uiten.

Het censuurapparaat van de CCP draaide onmiddellijk op volle toeren en stuurde verschillende staats- en media-entiteiten aan om “overdreven uitbundige opmerkingen” over Li aan banden te leggen. In de geheimzinnige censuurrichtlijnen, die zijn uitgelekt en online gepubliceerd, worden alle mediakanalen opgeroepen om waakzaam te zijn voor commentaren die “aan de oppervlakte overdreven lofuitingen zijn, terwijl het eigenlijk om kritiek gaat.” Een artikel waarin werd beweerd dat Li naar het verkeerde ziekenhuis in Shanghai was gebracht (een ziekenhuis voor traditionele Chinese geneeskunde in plaats van een gespecialiseerd ziekenhuis voor hartzorg) werd door de censoren verwijderd.

Het lied van de Maleisische artiest Fish Leong, “Helaas ben jij het niet” werd door velen online gedeeld als een vorm van protest. Dit gebeurde vorig jaar ook bij de dood van voormalig leider Jiang Zemin, en die van de Japanse Shinzo Abe een paar maanden daarvoor. Het gevolg is dat het lied regelmatig werd verboden in China. Het punt is vrij duidelijk en benadrukt de krachtige anti-Xi stemming die in China is ontstaan.

De hashtag “de verkeerde is gestorven” werd al snel verboden. Andere netizens hebben video’s of citaten van Li Keqiang gepost, ook met een impliciet kritisch randje. Zo zijn er nieuwsbeelden van Li die Wuhan bezoekt tijdens de eerste uitbraak van COVID-19 in januari 2020, twee maanden voor zijn baas. Een ander voorbeeld is Li’s persconferentie bij het Nationaal Volkscongres in 2020, toen hij onthulde dat China meer dan 600 miljoen mensen heeft met een maandinkomen van amper 1.000 yuan, wat “niet eens genoeg is om een kamer te huren in een middelgrote Chinese stad.” Die toespraak maakte deel uit van de voortdurende maar grotendeels verborgen interne machtsstrijd binnen de CCP, waarbij Li’s tuanpai fractie de opschepperige beweringen van Xi over het “uitroeien van armoede” wilde doorprikken.

Acute onveiligheid

Het huidige harde optreden tegen rouw en discussies over Li’s dood weerspiegelt de acute onzekerheid van Xi’s regime nu het voelt dat er massale onvrede in de samenleving opwelt. De CCP zit vast in een historische economische crisis na het instorten van ’s werelds grootste vastgoedzeepbel, waarbij de levensstandaard daalt en de economie aan de beademing ligt. Tot de helft van de jongeren onder de 25 is werkloos en Xi’s regime onderdrukt de publicatie van relevante gegevens. Volgens Capital Economics is het nettovermogen van Chinese huishoudens vorig jaar met 4,3 procent gekrompen. Alle sociale klassen zijn armer geworden, waarbij de arbeidersklasse altijd de grootste verliezers is. 

Universiteiten zijn natuurlijk een bijzonder aandachtspunt voor de regering. Dit is vooral het geval na de protesten van vorig jaar, ook wel de ‘witboekbeweging’ genoemd, die werden uitgelokt door een fatale brand in de hoofdstad van Xinjiang, Urumqi, en de opeenstapeling van woede over de verlammende lockdowns als gevolg van Covid-19. Er heerst nu duidelijk angst dat de dood van Li op dezelfde manier als bliksemafleider kan dienen voor diverse sociale en economische grieven. De protesten van 2022, de meest wijdverspreide in China sinds 1989, begonnen met politieke eisen, waaronder het aftreden van Xi Jinping, voordat ze snel werden neergeslagen.

Volgens een bericht in de South China Morning Post in Hongkong heeft de universiteit van Hainan instructies gegeven om studenten te waarschuwen geen online commentaren te plaatsen over de dood van Li. Een niet nader genoemde decaan van een vooraanstaande universiteit in Beijing vertelde de krant: “We willen niet dat studenten hun eigen rouwbijeenkomsten organiseren. Ze zouden te emotioneel kunnen worden en onnodige onrust kunnen veroorzaken zoals wat er 30 jaar geleden gebeurde.”

Er is een gevestigde traditie in China van ‘rouwen om de doden om zo de levenden te bekritiseren’. Zo kreeg de massademocratiebeweging in 1989 aanvankelijk vorm na de plotselinge dood van voormalig CCP-leider Hu Yaobang. In 1976 overleed premier Zhou Enlai weliswaar in januari, maar drie maanden later, op 4-5 april, het Qingming Festival (een traditionele dag om de doden te herdenken), verzamelden enorme mensenmassa’s zich op het Tiananmen Plein in Beijing. Dit was een spontane beweging tegen de verwijdering van kransen, slogans en andere voorwerpen ter nagedachtenis aan Zhou en het weerspiegelde de massale woede tegen het maoïstische regime.

Aan de kant geschoven

Li en het kabinet dat hij leidde (de Staatsraad) werden door Xi Jinping aan de kant geschoven toen hij steeds meer macht in eigen handen nam. De eenpartijdictatuur veranderde in een eenmansdictatuur. Dit proces van verscherpte autoritaire controle, nu nog verergerd door de ernstige economische crisis, verklaart waarom Li door grote delen van de bevolking in een gunstig daglicht wordt gesteld. Deze sympathie komt eerder door wie hij niet was, dan door wie hij wel was.

In sommige opzichten werd Li persoonlijk het symbool van de wreedheid van Xi’s bewind. Hij werd gereduceerd tot een ondergeschikte figuur, veel minder invloedrijk dan voorgangers als Zhu Rongji en Wen Jiabao die voor hem het premierschap bekleedden. Zelfs zijn eigen toespraken als premier werden soms gecensureerd of naar de achterpagina’s van de kranten verwezen, net als de verslaggeving van openbare evenementen waar hij verscheen. Als de nummer twee van de CCP ook slachtoffer is van autoritaire controle, welke vrijheden kunnen er dan nog zijn voor gewone burgers?

Li verwoordde soms, zij het in een zeer omzichtige en cryptische vorm, de groeiende onvrede met Xi’s bewind in de samenleving als geheel en binnen delen van de heersende elite, waaronder de ongeveer 200 dominante kapitalistische-CCP-families. Dit kwam nooit in de buurt van een serieuze of gecoördineerde oppositie tegen Xi’s positie. Li’s tuanpai fractie werd grotendeels weggestemd door Xi in de interne machtsstrijd, zoals grafisch werd gedemonstreerd op het 20e CCP Congres vorig jaar. Er zitten nu geen tuanpai-vertegenwoordigers meer in de regerende organen (het Politbureau en het Permanent Comité) en tuanpai-veteraan Hu Jintao, de voormalige secretaris-generaal en staatspresident van de CCP, werd publiekelijk vernederd en van het podium van het congres ‘geholpen’.

Wat vertegenwoordigde Li?

De belangen die Li Keqiang vertegenwoordigde binnen het regime waren de overblijfselen van de economisch liberale vleugel, aanhangers van Deng Xiaoping’s ‘hervorming en openstelling’ doctrine (waardoor kapitalistische restauratie werd bereikt), en sommige delen van de kapitalistische klasse die een hekel hebben aan Xi’s nationalistische kapitalistische beleid van ‘ontkoppeling’, ‘zelfredzaamheid’, en escalatie van de confrontatie met het Amerikaanse imperialisme.

Dat deze krachten de afgelopen tien jaar zwakker zijn geworden, is niet te wijten aan de politieke vaardigheden van Xi of de persoonlijke tekortkomingen van Li en andere tuanpai leiders. Het weerspiegelt de objectieve sociale en economische behoeften van het Chinese kapitalisme aan een versterkte dictatuur in combinatie met een meer nationalistische economische koers. Het kapitalisme in ‘laat-ontwikkelende’ landen zoals China heeft een sterke staat nodig vanwege zijn eigen inherente zwakheden wanneer het moet concurreren met oudere en meer ontwikkelde kapitalistische economieën.

In plaats van de burgerlijke democratie die bestaat (en steeds wankeler wordt) in de oudere kapitalistische staten, hebben de Chinese kapitalisten de bescherming van een dictatuur nodig tegen hun vijanden en zichzelf. Xi’s concentratie van persoonlijke macht als ‘nieuwe keizer’ is geworteld in deze sociale tegenstellingen.

Terug naar het Mao-tijdperk?

Tijdens een bezoek aan de provincie Guangdong in augustus 2022 zei Li Keqiang: “De Gele Rivier en de Yangtze zullen niet achteruit stromen.” Dat was een cryptische verwijzing naar het voortzetten van de (kapitalistische) economische hervorming en openstelling zoals vastgelegd door Deng Xiaoping in de jaren tachtig. Guangdong wordt gezien als de bakermat van het kapitalistische herstel 40 jaar geleden. Dit citaat is veel gedeeld sinds de dood van Li. Het impliceert kritiek op Xi’s toegenomen (kapitalistische) staatscontrole en afwijking van Deng’s zogenaamde hervormingen. Het laat ook veel verschillende ideeën zien die verstrikt zijn geraakt in de werveling van herdenkingen voor Li. Hoewel de anti-Xi-stemming overheerst en explosiever wordt, is er nog geen duidelijkheid over wat het alternatief zou moeten zijn.

Het autoritaire en nationalistische beleid van Xi Jinping wordt door sommige critici afgeschilderd als een terugkeer naar het maoïstische tijdperk. Dit is niet het geval omdat het Mao-regime op heel andere economische fundamenten rustte. Het China van Xi is kapitalistisch. Tot het kapitalistische herstel in de jaren tachtig was de CCP-staat een stalinistische dictatuur naar het voorbeeld van de Sovjet-Unie en gebaseerd op een extreem bureaucratische planeconomie, die echter wel in staat was om belangrijke sociale en welzijnshervormingen door te voeren – die vervolgens door het kapitalisme werden verpletterd.

Vandaag gebruikt het regime van Xi bepaalde symboliek en toespelingen op de prekapitalistische periode om dictatuur en onderdrukking te rechtvaardigen, maar het doet dit in het belang van een kapitalistische economie. Het betekent geen terugkeer naar gratis basisgezondheidszorg of gesubsidieerde huisvesting, laat staan de afschaffing van het kapitalisme. Veel van de rouwenden van vandaag halen Li Keqiang’s toespraak over hervorming en openstelling aan, deels omdat dit idee – Deng’s kapitalistische herstelagenda – op grote schaal en ten onrechte wordt verward met oppositie tegen Xi’s vermeende ‘maoïsme’, dat op zijn beurt door grote lagen van de bevolking wordt gezien als het terugslepen van China naar armoede en achterlijkheid.

Marxisten besteden veel aandacht aan de machtsstrijd binnen de CCP-staat, omdat het een gedeeltelijke – zeer vertekende – graadmeter is van de enorme sociale druk die zich in de Chinese samenleving opbouwt. Geen van de fracties of leidende figuren van de CCP vertegenwoordigt een weg voorwaarts en geen van hen staat aan de kant van de arbeidersklasse. Hun strijd gaat over hoe ze het wel en wee van het Chinese kapitalisme kunnen beheren, inclusief de beste manier om de dictatuur in stand te houden en revolutionaire uitdagingen te voorkomen.

Met de maatregelen die het heeft genomen, kan het regime van Xi met succes de politieke gevolgen van de dood van Li Keqiang binnen de perken houden en voorkomen dat deze gebeurtenis tot massale incidenten leidt. Maar de verdere opbouw van explosieve sociale onvrede is onvermijdelijk op basis van China’s trieste economische traject en de steeds brutalere omstandigheden van het dictatoriale bewind.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist