Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Solidariteit met de Palestijnse bevolking. Hoe bevrijding bekomen?

De barbaarse wreedheid van de aanval van de Israëlische staat verhoogt het dodental met het uur, mede dankzij de militaire uitrusting die door het Westen wordt geleverd en betaald. Het massaprotest groeit wereldwijd aan. Dat is belangrijk: alleen een massabeweging in Palestina en Israël kan de bevrijding van Palestina bewerkstelligen op basis van revolutionaire socialistische verandering in de regio. LSP en haar zusterorganisatie in Israël-Palestina, de Socialistische Strijdbeweging, komen daar wereldwijd voor op.

We organiseren volgende week twee publieke bijeenkomsten om onze benadering toe te lichten en na te gaan hoe verandering kan afgedwongen worden.

  • BRUSSEL. Donderdag 9 november. 19u Pianofabriek, Fortstraat 35, St Gillis
  • ANTWERPEN. Donderdag 9 november. 19u30 Multatuli, Lange Vlierstraat 9

Actief Linkse Studenten schieten in gang

We begonnen het nieuwe academiejaar met een nationale bijeenkomst gericht op politieke vorming en discussie. We gingen in op wat vervreemding betekent en hoe de atomisering van de samenleving een effect heeft. De situatie van jongeren is de afgelopen tien jaar grondig veranderd. Dit heeft gevolgen rond bewustzijn en organisatie, waar we rekening mee houden. Na de nationale bijeenkomst werd onze werking opgestart in zeven steden. 

Er was direct de mobilisatie voor de antifascistische betoging in Aalst tegen het sociaal-economisch congres van het Vals Belang. “De campagne voor dit protest maakte jongeren duidelijk dat het VB een antidemocratische partij is en wees op het bestaan van een alternatief. Het maakte voor scholieren duidelijk dat er mensen zijn die tegen het VB zijn. Het was een goed begin van antifascistische strijd, om te voorkomen dat extreemrechts verder genormaliseerd wordt,” legt Leon, een scholier uit Aalst, uit. Samen met End Fossil organiseerden we ook een actie aan de Universiteit Gent tegen de aanwerving van de voormalige voorzitter van de elitaire studentengroep Reuzegom, die betrokken was bij de dood van Sanda Dia. In Luik voerden we actie op 28 september, de internationale dag voor veilige abortus. Met slogans als ‘Een school in brand steken is NOOIT in het belang van kinderen’, reageerden we ook op de anti-EVRAS acties. 

Er waren meetings en bijeenkomsten op de campussen van de universiteiten, onder meer in Antwerpen, Brussel en Gent. Daar stelden we onze campagnes voor, maar ook een bredere marxistische visie op hoe de samenleving in elkaar zit en hoe we tot verandering komen. In Brugge startten we een reeks discussies over het Socialistisch Feministisch Manifest van Campagne ROSA. Extreemrechtse studenten van NSV probeerden onze bijeenkomst in Leuven te intimideren, wat niet lukte maar tegelijk de noodzaak van antifascistisch verzet aantoont. We baseren ons verzet op solidariteit tegenover haat. In Luik kozen we als openingsactiviteit voor een ontmoeting met Vlaamse antifascisten (zie foto hiernaast). “Het was een erg geslaagde meeting met een goed gevulde zaal. De discussie was boeiend en onze benadering om de problemen bij hun wortels aan te pakken, zorgde voor enthousiasme. Een van de nieuwe aanwezigen kwam de volgende dag al mee naar de vakbondsactie tegen het demonstratieverbod,” legt Constantin uit. 

De Actief Linkse Studenten waren onder meer aan de VUB en in Gent ook actief in de acties tegen de besparingen in het hoger onderwijs. Er waren enkele acties en activiteiten in de aanloop naar de betoging in Brussel van 11 oktober (zie pagina 11). Dit protest werd mee mogelijk door strijdbare voorstellen van vakbondsmilitanten en door de betrokkenheid van studenten en personeel. We organiseerden een week later een bijeenkomst in Gent om de volgende stappen en onze eisten te bespreken. Onder de sprekers een vakbondsvertegenwoordiger van de UGent, een personeelslid van een hogeschool en een student. We zonden de meeting ook als webinar uit, iets wat we regelmatiger willen doen. 

De actualiteit gaat uiteraard snel. We zijn actief betrokken bij solidariteitsacties tegen het offensief op Gaza en tegen de bezetting. Er komen meetings of open vergaderingen hierover in alle steden waar ALS actief is. Jongeren kunnen zelf een grote rol spelen in protest, zo waren er in Spanje al schoolstakingen tegen het bloedbad in Gaza. Doe mee met ALS om zoiets ook hier mogelijk te maken.

Waarom ik lid werd

“Ik ben geboren en opgegroeid in Libanon. Ik raakte geïnteresseerd in politiek als gevolg van de erge economische crisis in 2019. Gezien de diepte van de crisis was het moeilijk om niet over politiek na te denken… Ik nam deel aan de historische betogingen en ontmoette daarbij verschillende organisaties die beweerden marxistisch te zijn. Ze gaven kritieken op de banken. Ik las veel en ging naar enkele bijeenkomsten van deze organisaties.”

“In 2022 verhuisde ik naar België om te studeren. Dankzij een sticker waarmee je een QR-code kon scannen, ontdekte ik het bestaan van LSP en International Socialist Alternative. Na verschillende gesprekken met leden in Brussel realiseerde ik me dat we dezelfde ideeën deelden, heel anders dan de stalinistische organisaties waar ik tot dan toe contact mee had.”

“Sindsdien ga ik elke week naar de afdelingsvergadering. Ik blijf veel lezen en bespreek dit met mijn kameraden. Met LSP nam ik deel aan betogingen tegen seksisme en alle vormen van onderdrukking, nam ik deel aan stakingspiketten … Georganiseerd staan we sterker!”

Hamza, student, Brussel

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist