Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Novembereditie De Linkse Socialist, een anti-oorlogskrant

Het centrale thema van deze krant is het bloedbad in Gaza. De belegerde Palestijnen van Gaza – ’s werelds grootste openluchtgevangenis, de thuisbasis van 2,3 miljoen onderdrukte mensen – worden opnieuw gebombardeerd door de militaire machine Israëlische staat na de ongekende en willekeurige aanvallen van Hamas.

Internationale mobilisatie is nodig tegen dit bloedbad. Afgelopen weekend waren er al grote acties, onder meer in Brussel met minstens 25.000 betogers. Dit protest is erg noodzakelijk, het wijst op de potentiële kracht van de massa’s. De onderdrukte Palestijnse massa’s zijn de enige kracht die de steeds barbaarsere impasse kunnen doorbreken, maar niet als ze er alleen voor staan. Is massastrijd een utopie? De erfenis van de Eerste Intifada toont dat niet het geval is. In deze krant een terugblik op die beweging. 

Tegenover de toenemende repressie verdedigen we het recht op protest. Met het wetsvoorstel van ondertussen ex-minister Van Quickenborne is dat ook in ons land bedreigd. In de buurlanden zagen we al tot wat beperkingen leiden: pro-Palestijnse betogingen werden preventief verboden in onder meer Frankrijk en Duitsland. 

Verder hebben we in deze krant aandacht voor de strijd tegen extreemrechts en tegen onderdrukking. Op 12 november is er een betoging tegen het islamofobe anti-migrantencongres van het Vlaams Belang in Gent, op 26 november is er een nationale betoging tegen geweld op vrouwen. We mobiliseren naar deze betogingen en hebben daar uitgebreid aandacht voor in deze krant. 

Dit en veel meer in onze novemberkrant waarvan je hieronder de inhoudstafel vindt.

 1. Internationale mobilisatie nodig: stop het bloedbad in Gaza!
 2. Stop de slachting van Gaza! Stop de aanhoudende oorlog!
 3. Vervolg pagina 2
 4. Politiek establishment kiest kant, die van oorlog en oorlogswinsten voor big business || De eerste Intifada (1987-1993): massale strijd tegen de Israëlische bezetting
 5. Is een verder verval in barbarij te stoppen? Voor massastrijd tegen oorlog en onderdrukking || Tragedie in Al-Ahli ziekenhuis in Gaza || Weer een aanslag in Brussel. Tegen terreur en haat: solidariteit
 6. Als de macht niet in het parlement ligt, waar dan wel? En hoe kunnen we er democratische controle over krijgen? || Kort || Gedicht
 7. Actievoeren is een recht, we laten het ons niet afnemen!  || Werken tot 67 jaar? Onmogelijk! Getuigenis van Bogdan, 45 jaar, bakker
 8. Gendergeweld, sociaal geweld. We willen het niet, we protesteren ertegen! || “Bazen doen er alles aan om ons tegen elkaar op te zetten. We mogen het hen niet nog gemakkelijker maken.”
 9. Vervolg pagina 8
 10. ‘Godvergeten’ misbruik in de kerk, toxisch leiderschap, #MeToo. Wat is macht en waarom wordt het zo vaak misbruikt? || Neen, Vivaldi doet de banken niet echt pijn
 11. Strijd opbouwen voor meer geld voor hoger onderwijs || Winsthonger duwt industrie in crisis, werkenden mogen hier niet de dupe van worden
 12. 30 jaar geleden: algemene staking tegen het Globaal Plan || Rosa Luxemburg. Nieuw boek, conferentie in Brussel
 13. LSP-nieuws
 14. CO²-uitstoot van 20 grootste bedrijven is even groot als die van 3,87 miljoen mensen || Klimaatactivisten en arbeidersbeweging: een noodzakelijke alliantie tegen het systeem van uitbuiting
 15. Extreemrechts staat voor asociaal verzet tegen feminisme en LGBTQIA+rechten. Ons feminisme is antifascistisch || Protest tegen migratiecongres VB in Gent. Blame the system, not its victims!
 16. We gaan niet terug!
Product afbeelding
In onze webshop:
De Linkse Socialist november 2023 [429] (PDF)
€2
Kopen
Product afbeelding
In onze webshop:
Abonnement op De Linkse Socialist voor 12 nummers (papier)
€20
Kopen

Protest tegen oorlog en onderdrukking

De betoging afgelopen zondag was erg groot. Dit toont het potentieel van massamobilisaties, zowel in het Midden-Oosten als hier. Er was bovendien een grote openheid tot discussie over de achtergrond van het conflict en over hoe we er iets aan kunnen doen. Er is geen breed bewustzijn rond de mogelijkheid van een ander type samenleving waarin onderdrukking, ellende en oorlogen niet langer aan de orde van de dag zijn. Dat kan tot pessimisme leiden. Massale protesten zorgen voor een broodnodig antwoord daarop. Het collectieve protest geeft de aanwezigen steun en energie, maar het maakt ook breder duidelijk hoe massastrijd het verschil kan maken.

Onze militanten op de betoging hadden honderden gesprekken. We verkochten 54 exemplaren van ons maandblad en daarnaast 165 exemplaren van een speciale bijlage over de oorlog in Gaza, een bijlage met de pagina’s uit onze novembereditie die op hetzelfde ogenblik afgewerkt werd. We haalden meer dan 100 gegevens op van betogers die het gesprek met ons willen verderzetten.

We werken aan bijkomend materiaal zoals affiches en stickers. Daarnaast houden we meetings en komt er een podcast met een standpunt over de oorlog en de achtergrond ervan.

Donderdag 2 november: gesprek met Ierse pro-choice activiste in Gent

Laura Fitzgerald is één van de woordvoerders van Rosa Socialist Feminists, Campagne Rosa in Ierland. Zij dwongen na jaren strijd tegen de conservatieve en katholieke elite van het land mee het recht op abortus af in 2018. Ze deden dat op een Pro Choice platform. Een echte keuze betekent ook investeringen in zorg, opvang en huisvesting zodat financiële overwegingen geen rol hoeven te spelen in de keuze voor een kind. Eén van de methodes waarmee ze de strijd aangingen was de Abortion Pill Bus. Ondanks het verbod op abortus doorkruiste Rosa het land om gratis abortuspillen uit te delen. Vandaag strijdt Rosa er verder voor LGBTQIA+ en vrouwenrechten, tegen racisme, haat en het systeem erachter: het kapitalisme.

Iedereen is welkom op donderdag 2 november, 19u30 Blandijn (lokaal 0.4)

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist