Campagne voor jongerenmars krijgt echo aan de doplokalen

Gisteren en vandaag voeren leden van LSP in tal van steden campagne aan de doplokalen om te mobiliseren naar de Jongerenmars voor werk in Brussel op 19 maart. Daarbij krijgen we tal van goede reacties. In een aantal steden voerden we samen campagne met de ACV-Jongeren.

Aan de doplokalen heerst een gevoel van woede tegenover de geplande schorsingen en de "jacht op de werklozen’. Er is ook een zekere angst waardoor mensen sneller geneigd zijn om gelijk welke job te aanvaarden, ook al zijn het nep-jobs in nep-statuten.

In Leuven en Turnhout werd aan de doplokalen gisteren campagne gevoerd door onze militanten, samen met de ACV-Jongeren. Telkens werd een gezamenlijk pamflet uitgedeeld waarmee ook wordt opgeroepen om werklozencomités op te zetten. In Turnhout komt er op 11 februari een gezamenlijke betoging voor werk van Blokbuster, ACV-Jongeren, KAJ,… In andere steden voerden LSP-leden campagne, onder meer met de nieuwe editie van ons maandblad.

Dat er een grote bereidheid is om in actie te komen, of dat er toch alleszins veel vragen zijn over hoe het verzet kan georganiseerd worden, werd duidelijk door de vele positieve reacties die we kregen. Zo verkochten onze militanten in Antwerpen 35 exemplaren van ons maandblad aan de dop en ook in Turnhout gingen 35 exemplaren van de hand.

Delen: Printen: