13 miljard euro subsidies voor fossiele brandstoffen. De Belgische staat financiert een klimaatramp

In een recent interview (Le Soir, 13 september) waarschuwde de voorzitter van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) Pieter Timmermans: “Pas op, we gaan te ver met klimaatmaatregelen.” Hoezo? De klimaatcatastrofe is hier, temperatuurrecords worden jaar na jaar gebroken, maar de vertegenwoordiger van de bazen roept eigenlijk: ‘Kalm aan, we mogen niet teveel aan de winstmarges raken.’ Dit is niet alleen absurd, het is crimineel. 

door Constantin (Luik)

Dit soort figuren bepaalt de prioriteiten van het regeringsbeleid. Dat verklaart ook waarom België in 2020 maar liefst 12,919 miljard euro gemeenschapsmiddelen uittrok voor fossiele brandstoffen (steenkool, olie, fossiel gas). Het gaat om 2,8% van alle rijkdom die op één jaar in België wordt geproduceerd.(1) Het is het equivalent van 1.118 euro per persoon, inclusief baby’s. Maar voor onze scholen en gezondheidszorg is er geen geld?! 

De Belgische autoriteiten verbonden er zich toe om de uitstoot van broeikasgassen door niet-industriële sectoren tegen 2030 met 47% te verminderen ten opzichte van 2005 en om tegen 2050 CO2-neutraliteit te bereiken. Dat was bla-bla-bla om te scoren voor de schijnwerpers van de grote internationale toppen. In werkelijkheid is de boodschap van de autoriteiten, inclusief de ‘groene’ partijen, aan de planeet en de bevolking een grote ‘fuck you’. 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) berekende dat de internationale overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen vorig jaar opliepen tot een record van 7.000 miljard dollar, of 7,1% van de totale in dat jaar geproduceerde waarde. In 2019 onthulde een onderzoek van de NGO’s Corporate Europe Observatory, Food and Water Europe, Friends of the Earth Europe en Greenpeace EU dat de oliemultinationals BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, Total en gelieerde lobbygroepen tussen 2010 en 2018 meer dan 250 miljoen euro spendeerden aan lobbycampagnes “bedoeld om klimaatmaatregelen te vertragen, af te zwakken en te saboteren.” Ze hadden elke week meer dan één vergadering met ambtenaren van de Europese Commissie. Dit bleek een winstgevende investering te zijn. 

De fossiele brandstofindustrie steelt van ons door te speculeren op energieprijzen, vervolgens berooft ze de gemeenschap via overheidssubsidies en ten slotte vernietigt ze het milieu en ondergraaft ze de voorwaarden voor het bestaan van de mensheid op aarde. Er is geen ergere dief. Deze klimaatmisdadigers moeten onteigend worden, in de eerste plaats om te voorkomen dat ze nog meer schade aanrichten, maar vooral om ervoor te zorgen dat hun gigantische middelen besteed worden aan de groene transitie terwijl betaalbare tarieven voor de bevolking gegarandeerd worden.

We hebben massale overheidsinvesteringen nodig in hernieuwbare energie, in de heropbouw van ecosystemen, in stadsplanning en landbeheer om ons aan te passen aan de klimaatcrisis, en in openbare diensten (hulpdiensten, gezondheidszorg, enz.). 

“Ecologie zonder klassenstrijd is tuinieren!”

Deze slogan is de afgelopen jaren populair geworden. En dat is eigenlijk waar het allemaal om draait, een intense strijd die wordt gevoerd door degenen die rijkdom produceren met hun arbeid tegen degenen die de belangrijkste productie- en ruilmiddelen bezitten. 

De klimaatcrisis veroorzaakt massale volksverhuizingen. Extreemrechts grijpt dit aan om een xenofobe agenda te verdedigen. De kapitalistische klasse verzet zich amper tegen dat beeld, verdeeldheid en verwarring onder onze klasse komen de bazen immers goed uit. De strijd voor het klimaat en het milieu is ook een strijd tegen onderdrukking.

Neem op 3 december deel aan de klimaatbetoging en nadien aan de acties van Code Rood. Op de nationale betoging vormen we een antifascistisch, antikapitalistisch en super strijdbaar blok. Doe mee!

1) https://www.lecho.be/dossiers/climat/la-belgique-consacre-13-milliards-d-euros-de-subventions-aux-energies-fossiles/10488323.html

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist