De Chinese economie in de greep van ‘Japanisering’

Instorting onroerend goed verdiept zich terwijl bezorgdheid over traag en beperkt overheidsingrijpen toeneemt

Edito uit nummer 71 van het magazine ‘Socialist’ 《社会主义者》, het tijdschrift van ISA in China, Hongkong en Taiwan, gepubliceerd op 1 september

De economische crisis in China is in augustus een nieuwe, gevaarlijkere fase ingegaan. Ondanks het feit dat de overheid steeds strenger optreedt tegen negatief nieuws, wordt het algemene beeld week na week donkerder nu China’s grootste vastgoedbedrijf Country Garden op de rand van wanbetaling balanceert en de tekenen van onrust zich uitbreiden naar de financiële sector.

Na drie jaar van brutale lockdowns werd er alom een economisch herstel voorspeld (niet door ons, moet worden opgemerkt). Maar net als de Chinese minister van Buitenlandse Zaken is de opleving na de COVID spoorloos verdwenen. Dit gaat niet alleen over een mislukt herstel. China’s autoritaire kapitalisme wordt geconfronteerd met een systeemcrisis na enkele decennia van snelle maar onhoudbare schuldgedreven groei. Volgens Fitch, een Amerikaanse kredietbeoordelaar, is de vastgoedsector “de belangrijkste sector van de wereldeconomie.” De nauwe relatie met de lokale overheden van China, die voor bijna de helft van hun inkomsten afhankelijk zijn van de verkoop van grond aan projectontwikkelaars, staat centraal in het economische model van staatskapitalisme van de CCP (de zogenaamde Communistische Partij).

Ting Lu, chief China economist bij Nomura, verklaarde onlangs: “We denken dat de markten nog steeds de nasleep onderschatten van de aanzienlijke ineenstorting van de Chinese vastgoedsector, die goed is voor meer dan de helft van de wereldwijde verkoop van nieuwe huizen en woningbouw.”

De verkoop van nieuwe woningen door de 100 grootste ontwikkelaars in China kromp in juli met 33% ten opzichte van een jaar eerder, na een daling van 28% in juni. Het is realistisch om aan te nemen dat de huizenmarkt in termen van gebouwde en verkochte woningen een derde kleiner is dan in 2021. Dit wordt ook verergerd door China’s demografische crisis, met een netto-uitstroom van bewoners uit vooral veel derde- en vierdeklassteden. Volgens onderzoekers van de Tsinghua Universiteit zagen 266 steden hun bevolking tussen 2010 en 2020 dalen.

Als onderdeel van de wereldwijde crisis van het kapitalisme was het staatskapitalistische model van de CCP al gebroken vóór de pandemie. De brute maatregelen van de CCP (zero-Covid) verergerden de crisis. Na de feiten en na het mislukken van de opleving na Covid, komen steeds meer kapitalistische commentatoren tot dezelfde conclusies als chinaworker.info enkele jaren geleden. We erkenden dat het tijdperk van snelle Chinese groei voorbij is en dat een langdurig proces van economische ‘Japanisering’ – stagnatie, schuldencrisis en demografische achteruitgang – is ingezet. Marxistische analyse heeft het voordeel van vooruitziendheid boven verbazing.

Vandaag heerst er ongeloof en wanhoop onder de kapitalisten over de zwakte van de beleidsreactie van het regime van Xi Jinping. Voorheen spraken veel overzeese kapitalisten hun bewondering uit voor de dictatuur van de CCP omdat ze “dingen gedaan kregen.” Ze overschatten het vermogen van de dictatuur om aan de crises van het kapitalisme te ontsnappen. Maar in tegenstelling tot eerdere recessies is er geen teken van een groot stimuleringspakket – een fiscale ‘bazooka’ – zoals dat van Wen Jiabao 15 jaar geleden, dat volgens sommigen de wereldeconomie redde.

De feiten verbergen

In plaats daarvan vertrouwt de dictatuur nog meer op het manipuleren of verbieden van negatieve economische gegevens. Vanaf augustus kondigde het regime aan het verzamelen van gegevens over jeugdwerkloosheid op te schorten. In april werd de index van het consumentenvertrouwen stopgezet. Gegevens over de verkoop van grond door lokale overheden zijn ook niet langer beschikbaar. Van financiële auteurs zijn Weibo-accounts gesloten wegens het verspreiden van “negatieve en schadelijke informatie.” En journalisten hebben het bevel gekregen om het woord deflatie niet te gebruiken. “Over het algemeen is er geen deflatie in de Chinese samenleving en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren,” verklaarde Fu Linghui van het Nationaal Bureau voor de Statistiek op 17 juli.

De onderwerpen die verboden worden, vertellen ons dat de werkelijke situatie veel erger is dan de officiële rapporten. In juli bereikte de jeugdwerkloosheid een record van 21,3%. Hoe schokkend dit ook is, het is een aanzienlijke onderschatting. In een wijdverspreid maar verwijderd rapport van professor Zhang Dandan van de universiteit van Peking werd de echte jeugdwerkloosheid geschat op 46,5%.

Vóór 2020 groeiden de detailhandelsverkopen jaarlijks met 9-10%, maar momenteel is dat slechts 2,5%. Het gebrek aan vraag heeft te maken met het taboeonderwerp van deflatie: de consumentenprijsindex daalde in juli met 0,3%, terwijl de producentenprijsindex met 4,4% daalde, de tiende maandelijkse daling op rij. Gegevens over de verkoop van grond voor heel 2022 toonden een krimp van 50%. Maar de inkomsten van de lokale overheid uit de verkoop van grond daalden naar verluidt met slechts 23%. Het is duidelijk dat dit niet klopt.

Het niet langer verzamelen van gegevens over jongerenwerkloosheid is misschien wel de meest onthullende daad van censuur. Met mogelijk de helft van de jongeren onder de 25 zonder werk is een jongerenexplosie de komende tijd een reële mogelijkheid, zoals de kortstondige golf van protesten eind vorig jaar aangaf. Dit heeft natuurlijk ernstige gevolgen voor het harde bewind van Xi. Nu de opofferingen en het lijden van de massa’s tijdens drie jaar van ondraaglijke controles tijdens de pandemie plaats hebben gemaakt voor economische lasten en onzekerheid die in bijna veertig jaar niet meer zijn voorgekomen, dreigen de woede en frustratie van de massa’s op te borrelen op een schaal die nooit eerder is vertoond.

Elke sociale klasse is er nu slechter aan toe dan voor de pandemie, met grote loonsverlagingen voor fabrieksarbeiders en overheidspersoneel, een golf van fabriekssluitingen, failliete kleine bedrijven en tientallen miljoenen huiseigenaren die hypotheken betalen op huizen met een ‘negatief eigen vermogen’. Het regime van Xi wijt deze economische problemen aan het anti-Chinese beleid van het Amerikaanse imperialisme en de ontkoppelingsagenda van het Westen, in een poging om de nationalistische steun te versterken. Maar hoewel deze propaganda effect kan hebben op sommige delen van de bevolking, heeft het zijn grenzen naarmate de economische crisis dieper wordt.

Waarom geen massale stimulansmaatregelen?

De kapitalisten zijn ongerust: wat is er gebeurd met de legendarische ‘financiële gereedschapskist’ van de CCP, waarmee ze zichzelf keer op keer uit de problemen heeft geholpen? Deze afwezigheid toont aan dat de crisis vandaag anders is. Kritieke schuldniveaus in de hele economie (een record van 295 procent van het BBP eind 2022) hebben de bewegingsruimte van het regime ingeperkt. De oude methoden zijn niet langer mogelijk of hebben niet langer het gewenste effect.

Professor Zhang Jun van het China Centre for Economic Studies: “Dat China afstapt van agressief macro-economisch beleid kan worden toegeschreven aan het feit dat het leiderschap erkent dat het land een paar jaar geleden een kritieke drempel van systemische financiële risico’s heeft bereikt. Gezien de aard van het Chinese politieke systeem worden dergelijke risico’s beschouwd als een onaanvaardbare bedreiging voor de sociale en politieke stabiliteit.” (South China Morning Post, 29 augustus 2023).

Wat is er gebeurd met de opleving van de Chinese economie?

Massale uitgaven aan infrastructuur waren de standaardreactie van de CCP, in plaats van toevlucht te nemen tot ‘helikoptergeld’ – geld bijdrukken en onder het publiek verdelen om de consumptie te stimuleren. Deze laatste aanpak werd tijdens de pandemie verkozen door veel andere kapitalistische regeringen. Dit idee wordt nu door sommigen in China geopperd. Een denktank die gelieerd is aan de Renmin Universiteit, China Macroeconomy Forum, drong er onlangs bij de regering op aan om jaarlijks 1,5 biljoen yuan (US$ 200 miljard) uit te geven om elke burger ongeveer 1.000 yuan aan subsidies te geven in de vorm van digitale yuan.

Voor de CCP-leiders dreigt deze aanpak in de val te lopen van het ‘weldoenerisme’, dat in zijn denkwijze ‘luiheid’ in de hand werkt. Xi Jinpings afkeer hiervan werd in oktober 2021 verwoord in een toespraak die werd gepubliceerd in het CCP-tijdschrift Qiushi. De dictatuur vreest dat eenmalige betalingen aan gewone huishoudens de consumptie niet substantieel zullen verhogen, terwijl het begrotingstekort groter wordt en de deur wordt opengezet voor eisen voor meer sociale uitgaven, betere pensioenen, ziektekosten- en werkloosheidsverzekeringen. Beslissen hoeveel de huishoudens krijgen, zou enorm problematisch zijn in een samenleving met extreme regionale verschillen en ongelijkheid in rijkdom (de top 1% heeft een groter deel van de nationale rijkdom dan de onderste 50%), met het risico om sociale onrust te ontketenen.

Daarentegen verrijkt de traditionele aanpak – een nieuwe infrastructuurgolf – lokale CCP-functionarissen en kapitalisten. Tenminste, dat was zo, totdat extreme overproductie van huizen en infrastructuur, en de bijbehorende schuldencrisis bij lokale overheden, deze optie effectief afsloten. Een voorbeeld uit een van de provincies met de meeste schulden, Guizhou, illustreert de absurditeit van het beleid van de CCP. Volgens de South China Morning Post (30 juli 2023) had Guizhou tegen het einde van 2022 in totaal 8.331 km aan snelwegen aangelegd, meer dan Japan waar er 7.800 km ligt. Japan heeft 82 miljoen voertuigen terwijl Guizhou er minder dan zes miljoen heeft en het Japanse BBP is meer dan 15 keer hoger dan dat van Guizhou.

Gezien de steeds precairder wordende staat van het financiële systeem, de nooit geziene overcapaciteit en de andere hierboven genoemde factoren, is een “big bang” stimulans zeer onwaarschijnlijk. Als het CCP-regime desondanks toch met zo’n pakket komt, zal dat een woedende machtsstrijd en een historische crisis aan de top betekenen en een enorme gok zijn die een nog slechtere afloop kan hebben.

Zonder grote financiële stimulans beperkt de regering zich tot het uitgeven van het ene “vertrouwensversterkende pakket” na het andere, grotendeels gericht op het kalmeren van de financiële markten. Deze pakketten komen sinds half juli bijna wekelijks, maar bevatten slechts beperkte of perifere maatregelen. Dit is een oefening in economische vertragingsmanoeuvres geworden waarvan ‘de markt’ steeds minder onder de indruk is. De CSI300 beursindex daalde in augustus met 6% ondanks de verkwistende (en niet goedkope) pogingen van de CCP om de index de andere kant op te manipuleren.

De Chinese economie staat van alle kanten onder druk door vier centrale facturen: vraag, schuld, demografie en ontkoppeling. Zoals marxisten hebben uitgelegd, is het ontkoppelingsproces (of ‘de-risking’ voor de kleinzerigen) echt. De imperialistische machtsstrijd tussen China en de VS met hun respectieve blokken uit de Koude Oorlog drukt nu onophoudelijk zijn stempel op handelsrelaties, toeleveringsketens (‘reshoring’ en ‘friend shoring’) en investeringen. Het betekent natuurlijk geen totaal embargo op de handel tussen de twee kampen en het proces zal ook niet lineair zijn. Niettemin is er een krachtige verschuiving naar verminderde wederzijdse connectiviteit aan de gang. Beide partijen werpen barrières op, voeren strengere regelgeving in en leiden handel en investeringen steeds meer om naar hun eigen blokken of naar ‘bevriende’ landen.

De Chinese handel met de landen van de nieuwe zijderoute in Azië, Afrika en Latijns-Amerika is dit jaar voor het eerst groter dan die met de geavanceerde kapitalistische staten van de VS, de EU en Japan. China’s export naar de VS daalde in de eerste zes maanden van 2023 met 25%, meldde het Amerikaanse ministerie van Handel. De VS beschouwen Mexico nu als hun belangrijkste handelspartner, met China op de derde plaats.

In het geval van China zal deze verschuiving van rijkere naar minder ontwikkelde exportmarkten de eigen economische problemen onvermijdelijk vergroten. Dit gaat gepaard met een door de VS gecoördineerde technologieoorlog om China de toegang tot belangrijke door de VS gecontroleerde technologie te ontzeggen, met als doel een grotere kloof te creëren, vooral op het gebied van militaire technologie. Voor Chinese arbeiders is het effect al meetbaar: fabrieken in China gaan dicht en verhuizen naar India, Vietnam en Indonesië in het kader van een ‘China plus één’- of ‘China plus twee’-strategie. Dit proces zal waarschijnlijk versnellen, gedreven door geopolitiek en gewoon oude kapitalistische hebzucht (er zijn veel gevallen van Chinese kapitalisten die hun productie uit China verplaatsen en op de ontkoppelingswagen springen).

Marxistische perspectieven

De slechte staat van de economie bevestigt de waarschuwingen van chinaworker.info en International Socialist Alternative. We benadrukten dat de kapitalisten, inclusief het regime van Xi Jinping, de impact van de implosie van de vastgoedsector enorm hadden onderschat, dat het een keerpunt was voor China en het wereldkapitalisme. Het was onvermijdelijk dat deze crisis zich zou verspreiden naar andere sectoren van de Chinese economie, zoals dominostenen die omvallen, het meest direct naar lokale overheden en hun financiële vehikels (LGFV’s), die gebaseerd zijn op speculatie met grondprijzen.

We waarschuwden dat de Chinese economie in grote lijnen het proces van ‘Japanisering’ volgt – een langdurige fase van stagnatie na de ineenstorting van enorme activabubbels, voornamelijk de Japanse vastgoedsector, die in 1990 begon. “De wereld wordt eindelijk wakker voor de uitdagingen die zich in China al jaren aftekenen,” aldus een Bloomberg-rapport in augustus.

Vandaag is veel mediacommentaar gericht op de ‘Japanisering’ van China, waarbij economen als Paul Krugman, Stephen Roach en Michael Pettis en rapporten van grote banken als JPMorgan en Citigroup deze diagnose grotendeels ondersteunen. Krugman en anderen waarschuwen dat de crisis in China waarschijnlijk erger zal zijn dan die in Japan, ondanks het feit dat de gemiddelde groei van het Japanse BBP in de jaren ’90 1,3% per jaar bedroeg en China een hoger percentage zou kunnen halen (2 tot 3%). Daar is iets voor te zeggen. China is veel armer – het BBP per hoofd van de bevolking bedroeg in 2022 ongeveer 12.800 dollar, vergeleken met 29.470 dollar in Japan in 1991. Het welvaartsniveau in China is veel lager. De demografische crisis is groter en begon eerder dan die van Japan, waar de bevolking pas in 2008 begon te krimpen.

China werd dit jaar door India ingehaald als ’s werelds dichtstbevolkte land, maar er zijn aanwijzingen dat deze verschuiving al eerder heeft plaatsgevonden, misschien al in 2018. Opnieuw heeft het CCP-regime de gegevens gemanipuleerd. Onder het kapitalisme is dit een probleem, omdat de Chinese beroepsbevolking elk jaar met miljoenen werknemers krimpt, terwijl het ondergefinancierde pensioenstelsel nog een potentiële dominosteen is dreigt om te vallen. Bij de huidige trends zal het niet in staat zijn om de verwachte 400 miljoen gepensioneerden in 2033 uit te betalen.

China mist natuurlijk ook de ‘uitlaatkleppen’ van de burgerlijke democratie die de kapitalistische klasse kunnen helpen om de woede van de massa in te dammen en af te leiden. Een cruciaal verschil is dat Japan in de jaren negentig, hoewel het betrokken was bij handelsgeschillen met het Amerikaanse imperialisme, niet verwikkeld was in een ongebreideld Koude Oorlog-conflict zoals China nu is. De Koude Oorlog is zelf een gevolg van de veel grotere mondiale rol van China dan die van Japan in die tijd en de veel grotere bedreiging die dit vormt voor de Amerikaanse dominantie. In dit conflict heeft het regime van Xi niet de mogelijkheid om een stap terug te doen, afgezien van tijdelijke tactische manoeuvres om tijd te winnen. Voor beide imperialistische kampen is de enige uitweg uit het conflict een overwinning of capitulatie, een historische nederlaag. Daarom zal en kan het regime van de CCP, ondanks de diepte van de huidige crisis, die zich nog maar in de beginfase bevindt, de confrontatie met de VS niet fundamenteel uit de weg gaan.

Op het wereldcongres van International Socialist Alternative in februari 2023, toen kapitalistische speculanten vrolijk terug in China’s obligatie- en aandelenmarkten doken in de overtuiging van een terugkeer van het ‘economische wonder’, zeiden we: “Het uiteenspatten van de grootste financiële zeepbel in de geschiedenis van het kapitalisme – China’s vastgoedzeepbel – is het beslissende keerpunt. Ons perspectief van een ontwikkeling naar Japans model (een “zombie”-economie met lage groei) is nu gerealiseerd. Dit is ook een keerpunt voor de wereldeconomie. China was tussen 2013 en 2021 goed voor meer dan 30% van de wereldwijde groei van het BBP. De vastgoedsector is goed voor ongeveer 30% van het totale BBP van China en meer dan een derde van de wereldwijde bouwactiviteit. De implosie die halverwege 2021 begon en waarbij elke metriek sindsdien ineenstortte – huizenverkoop, woningstart, vastgoedprijzen (hoewel in een langzamer tempo, wat de crisis alleen maar zal verlengen), verkoop van overheidsgrond, investeringen – duidt op de ineenstorting van het door schulden gedreven staatskapitalistische ontwikkelingsmodel van de CCP. Maar net als hun westerse tegenhangers hebben de Chinese machthebbers geen vervangend model.”

Besmetting verspreidt zich

Lokale overheden zijn een cruciaal radertje in de kapitalistische economische machinerie van China. Ze zijn goed voor meer dan 75% van de investeringen in infrastructuur. Eén verklaring voor het uitblijven van een nieuw groot stimuleringspakket is dat de lokale overheden in alle steden behalve de rijkste geen geld meer hebben en niet in staat zijn om lonen te betalen en schulden af te lossen, laat staan om nog een grote fiscale ‘bazooka’ in te zetten.

De besmetting verspreidt zich nu ook naar de trustsector, zoals blijkt uit de schuldenproblemen bij het conglomeraat Zhongzhi Enterprise Group, door de Chinese media ‘China’s Blackstone’ genoemd. Ondanks de toegenomen regelgeving van de afgelopen jaren om de schaduwbanksector te beteugelen en in te perken, speelt deze nog steeds een enorme rol als bron van noodfinanciering voor vastgoedbedrijven en LGFV’s die van andere kredietkanalen zijn afgesneden. De trustsector, bedrijven die beleggingsproducten verkopen en dit geld tegen hoge rente uitlenen aan risicovolle leners, is een economische grijze zone met een waarde van 21 biljoen yuan (US$ 3 biljoen). Hoewel officieel wordt verklaard dat slechts 7% van hun activa is gekoppeld aan de vastgoedsector, wordt aangenomen dat het werkelijke cijfer dichter bij 30% ligt. Als deze domino’s ook op het punt staan te vallen, zal dit de liquiditeitscrisis in zowel de vastgoedsector als de lokale overheid uitvergroten en dreigt besmetting van de financiële sector.

De instorting van de vastgoedsector, die nu zijn derde jaar ingaat, dreigt het grootste particuliere vastgoedbedrijf, Country Garden, ten val te brengen. Dit is China’s grootste ontwikkelaar met bijna vier keer zoveel bouwprojecten in uitvoering als Evergrande, de eerste dominosteen, wiens wanbetaling in augustus 2021 het begin van de crisis inluidde. Country Garden miste op 6 augustus een terugbetaling van US$22,5 miljoen aan obligaties en heeft bij het ter perse gaan slechts enkele dagen om wanbetaling te voorkomen. Het bedrijf schortte de handel in elf binnenlandse obligaties op en boekte op 30 augustus een halfjaarlijks verlies van 49,8 miljard yuan (US$6,7 miljard). Toen Evergrande instortte, dacht bijna niemand dat Country Garden in een vergelijkbare situatie terecht zou komen.

Ondertussen heeft Evergrande, dat een schuld heeft van 340 miljard dollar (evenveel als Polen), op 17 augustus in een rechtbank in New York het faillissement aangevraagd om zichzelf te beschermen tegen rechtszaken door overzeese schuldeisers terwijl het probeert zijn schulden te herstructureren. In juli rapporteerde Evergrande gecombineerde nettoverliezen voor de jaren 2021 en 22 van 582 miljard yuan (US$81 miljard). Dit is meer dan de totale winst van het bedrijf sinds de start in 1996. Een andere domino viel toen Sino-Ocean Group, een vastgoedontwikkelaar in staatseigendom, verschillende betalingen miste voor een totaalbedrag van meer dan 2 miljard yuan (275 miljoen US dollar). Het bedrijf is in gebreke als het niet voor 1 september betaalt.

Dit betekent dat een belangrijke firewall tussen de staatssector en de privésector wordt doorbroken. Tot nu toe werden vastgoedontwikkelaars in staatseigendom als “veilig” afgeschilderd door de door het regime gecontroleerde media en daarom kregen ze de afgelopen twee jaar de voorkeur van huizenkopers. Meer dan de helft van alle huizen in China wordt verkocht volgens het voorverkoopmodel: vooruitbetaling door het afsluiten van een hypotheek, gevolgd door de bouw. De crisis heeft geresulteerd in miljoenen onafgemaakte huizen en “hypotheekstakingen” veroorzaakt door huizenkopers die niet in de huizen konden trekken waarvoor ze hadden betaald.

Driekwart van de particuliere vastgoedontwikkelaars – ongeveer 50 bedrijven – zijn in gebreke gebleven met hun offshore obligaties, net als Evergrande in 2021. Op dat moment werd Sino-Ocean Group door de media geprezen als een “financieel gezond” bedrijf. De perceptie dat de vastgoedbedrijven in staatseigendom ook worden meegezogen in de schuldencrisis zal de markt verder onder druk zetten en de aversie om vastgoed te kopen versterken. Er ontstaat een vicieuze cirkel.

Zoals Ting Lu van Nomura uitlegt: “De kettingreactie die op gang wordt gebracht door de inzakkende verkoop van nieuwe woningen kan leiden tot een toenemend aantal wanbetalingen door ontwikkelaars, een scherpe inkrimping van de overheidsinkomsten, een dalende vraag naar bouwmaterialen, dalende lonen van werknemers in zowel de vastgoed- als de overheidssector, een zwakkere consumptie en wankelende financiële instellingen.”

De angst van kapitalistische instanties zoals het IMF is dat als er nu niet krachtig wordt gestimuleerd, de huidige neerwaartse spiraal zich zal verankeren zoals destijds in Japan.

De vastgoedzeepbel die in 2021 barstte, heeft volgens de New York Times geleid tot 80 tot 90 miljoen lege appartementen in China. Op kapitalistische basis zal het tientallen jaren duren om zo’n enorme overproductie af te bouwen. Waarom nationaliseert de CCP deze lege huizen niet, zoals sommigen hebben voorgesteld, om ze in te zetten als betaalbare sociale woningen? Omdat het een kapitalistische dictatuur is die uiteindelijk gevangen zit in de economische wetten van het kapitalisme. Xi’s regime staat zeer afwijzend tegenover ‘weldadigheid’. Maar ook zou het uitbreiden van sociale huisvesting op enige schaal van betekenis (sociale huisvesting bestaat momenteel nauwelijks in China) de ineenstorting van de vastgoedprijzen in de sector van de particuliere huiseigenaren versnellen, wat een massale terugslag zou veroorzaken. De grootste angst van Xi’s regime is sociale instabiliteit. Alleen socialistische maatregelen om het kapitalistische systeem te verbrijzelen en de economie democratisch te plannen, kunnen deze tegenstrijdigheid omzeilen. Voor een socialistische transformatie is een massale arbeiderspartij nodig.

Wereldwijde gevolgen

Het Amerikaanse en westerse kapitalisme bevinden zich nu in de paradoxale situatie dat ze hun belangrijkste imperialistische rivaal zwaar zien struikelen, wat hen voordelen oplevert in het conflict in de Koude Oorlog, maar tegelijkertijd hopen ze dat de economische gevolgen lokaal kunnen worden beperkt. President Biden had geen ongelijk toen hij zei dat de Chinese economie een “tikkende tijdbom” is. Hij voegde eraan toe dat “wanneer slechte mensen problemen hebben, ze slechte dingen doen.” Deze woorden hadden in een spiegel gesproken kunnen worden.

Maar zelfs los van de impact op de nieuwe Koude Oorlog, kan de ‘Japanisering’ van de Chinese economie verwoestend zijn voor het wereldkapitalisme. Volgens Dhaval Joshi van BCA Research heeft China de afgelopen tien jaar 41% van de wereldwijde groei gegenereerd, twee keer zoveel als de VS (22%) en vier keer zoveel als de eurozone (9%). Een tijdperk van Chinese economische stagnatie moet de wereldwijde groeivooruitzichten aanzienlijk verlagen. Krugman bagatelliseert deze zorgen door alleen te kijken naar de Amerikaanse en westerse blootstelling aan China’s financiële markten en handel, die beperkt is in vergelijking met de financiële crisis van 2008 die in de VS begon.

Processen in China – de voormalige kapitalistische “wondereconomie” – onderstrepen het ongekende karakter van het tijdperk van kapitalistische crisis waarin we leven. Terwijl de met schulden overladen Chinese domino’s omvallen en de problemen van de kapitalistische CCP-dictatuur zich vermenigvuldigen, is er maar één kracht die een uitweg kan bieden. Dat zijn de werkende klasse en de jongeren die de weg van massastrijd opgaan. De opkomst van een nieuwe strijdbare arbeidersbeweging zal het ook mogelijk maken om van revolutionair socialisme en marxisme een massale kracht te maken.  

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist