Meer repressieve bevoegdheden voor de gemeenten

Met de officiële doelstelling beter te kunnen vechten tegen “burgerlijke ongehoorzaamheid”, zullen de gemeenten binnenkort nieuwe verboden en sancties kunnen opleggen.

De inwoners moeten de wet kennen, zelfs als die verschilt van gemeente tot gemeente. Terwijl het uiteraard noodzakelijk is dat de veiligheid van mensen gewaarborgd is, is straffen in plaats van voorkomen geen oplossing.

Dergelijke methodes geven de indruk dat veiligheid afgezonderd zou kunnen worden van andere problemen, terwijl het uiteraard samenhangt met de economische situatie en met de armoede waarmee mensen geconfronteerd zijn. Dit nieuwe systeem zal aan de kleine inbreuken van zogenaamde burgerlijke ongehoorzaamheid niets veranderen. Anderzijds biedt het veel voordelen voor de lokale politici, die met het geld van de boetes de armzalige gemeentelijke kassen voller kunnen krijgen.

En dan spreken we nog niet over een mogelijk scenario na 2006 als in bepaalde gemeenten het Vlaams Belang eventueel zal deelnemen aan het opstellen en laten uitvoeren van dit soort regelgeving…

Delen: Printen: