Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Septembereditie van maandblad De Linkse Socialist

De komende maanden starten alle politieke partijen hun verkiezingscampagnes. Met alle regeringen in crisis wordt dat niet evident. Zelfs indien nieuwe harde besparingen wat vooruit geduwd worden, valt er vandaag niet te ontsnappen aan de gevolgen van de jarenlange onderfinanciering van essentiële diensten zoals onderwijs. Het is belangrijk dat de arbeidersbeweging haar stempel kan drukken door haar eisen en noden centraal te plaatsen. Dat zal niet in onze plaats gebeuren, we moeten het zelf doen. Dat kan doorheen strijd, zoals de beweging voor meer middelen in het hoger onderwijs die nu op gang getrokken wordt en die opbouwt naar een betoging op11 oktober. 

Organisatie en verzet zijn noodzakelijk, anders denkt het patronaat dat het overal mee wegkomt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opstelling van Michael O’Leary van Ryanair. In deze krant brengen we een interview met vakbondssecretaris Didier Lebbe die namens CNE het luchtvaartpersoneel opvolgt. 

In deze krant focussen we op het gevaar van extreemrechts dat klaar staat om nog meer geweld en conservatisme in de samenleving te brengen. Het VB scoort hoog in de peilingen, vaak op basis van een sociaal imago dat aan de haat wordt gekoppeld. Syndicalisten en jongeren moeten dat sociaal imago doorprikken voor wat het is: een excuus om haat en geweld te versterken. Met deze krant leveren we daar een bijdrage aan. 

Op onze middenpagina’s blikken we terug op de 50ste verjaardag van de staatsgreep door Pinochet in Chili op 11 september. We gaan na hoe de linkerzijde in het offensief kon gaan, maar uiteindelijk tekortschoot waarop het leger met de steun van het VS-imperialisme van Chili een brutale gevangenis maakte waar de eerste neoliberale experimenten werden toegepast. 

Internationaal hebben we aandacht voor de staatsgreep in Niger en de veranderende interimperialistische verhoudingen in Afrika. We brengen ook een artikel over de stakingsacties in Hollywood  en gaan na waarom de dood van Sinead O’Connor zoveel emotie losweekte, zowel in Ierland als daarbuiten. 

Verder uiteraard aandacht voor het klimaat na opnieuw een rampzalige zomer inzake klimaatrampen. We hebben het ook over de strijd tegen onderdrukking, met een interview over de Trans and Intersex Pride in Dublin en een verslag van de actie tegen de N-VA-hypocrisie op de Antwerp Pride deze zomer. 

Dit en veel meer in een nieuwe portie essentieel leesvoer voor elke militant en activist!

Inhoud:

 1. Stop extreemrechts! Niet nog meer geweld en conservatisme…
 2. Een jaar voor de verkiezingen zitten alle regeringen in crisis. Hoe kan de arbeidersbeweging haar stempel drukken? || Kort || Gedicht
 3. Strijd opbouwen voor controle van de werkende klasse over de rijkdom. Ongeziene ongelijkheid, grote steun voor rijkentaks || Graaiende Bracke toont wat de ‘verandering’ van N-VA echt betekent
 4. Interview met Didier Lebbe, vakbondssecretaris CNE (ACV) voor de luchtvaartsector. Ook al denkt O’Leary het… Ryanair-baas staat niet boven de wet
 5. Protestactie trekt beweging voor meer investeringen in (hoger) onderwijs op gang || Franstalig onderwijs: betwiste wet nog snel in de vakantie door het parlement gejaagd… || Delhaize. Zelfs potentiële kopers zeggen: het is ondraaglijk!
 6. Neen, het Vlaams Belang is geen sociale partij! || De rol van vakbonden in de strijd tegen extreemrechts
 7. Vooruitblik op het proces rond Schild&Vrienden || Ruwe samenleving brengt ruw asociaal gedrag voort
 8. 11 september 1973.  Pinochet smoort de ongewapende Chileense revolutie in bloed
 9. Vervolg van pagina 8
 10. Staatsgreep in Niger, oorlogsdreiging in de Sahel. Internationaal verzet nodig tegen oorlog en kapitalisme
 11. Historische staking in Hollywood // Interview. Spaanse verkiezingen: sociale en politieke polarisatie houdt aan
 12. Uit de archieven van de klassenstrijd. Juni 1953: arbeidersopstand in de DDR || “Fight the real enemy.” Eerbetoon aan Sinéad O’Connor
 13. Partijnieuws
 14. Realiteit van de klimaatcatastrofe. Duel op leven en dood tussen kapitalisme en mensheid || MeToo Metal: Rammstein en seksistisch en seksueel geweld
 15. Antifascisme en de verdediging van LGBTQIA+ rechten. Interview met Ollie Bell van de Trans & Intersex Pride in Dublin || N-VA-hypocrisie eindelijk aangeklaagd op de Antwerp Pride
 16. Bespaar niet op onze toekomst. Meer geld voor onderwijs nodig!
Product afbeelding
In onze webshop:
De Linkse Socialist september 2023 [427] (PDF)
€2
Kopen

Kaderschool International Socialist Alternative

Eind juli kwamen 220 marxisten uit 25 landen bijeen voor de kaderschool van International Socialist Alternative. Er waren meer dan 50 discussies en vormingen, ingeleid en afgerond door meer dan 100 kameraden. Die betrokkenheid is belangrijk in de uitbouw van een levendige internationale organisatie. 

Naast plenaire discussies over de wereldsituatie in dit tijdperk van wanorde, de oorlog in Oekraïne en de opbouw van ISA, waren er tientallen kleinere commissies en op woensdagavond een publieke meeting. Enkele van die commissies stonden in het teken van de 100ste verjaardag van het opzetten van de Linkse Oppositie in de Sovjet-Unie en de ontwikkeling van het ‘trotskisme’ in de daaropvolgende jaren, zoals commissies over het opzetten van de Vierde Internationale, de roots van ISA, de geschiedenis van het trotskisme in Sri Lanka en Latijns-Amerika.   

Er waren de voorbije jaren levendige discussies binnen ISA over enkele onderwerpen. Deze werden op de kaderschool op een democratische wijze behandeld met debatten waarin verschillende standpunten aan bod kwamen. Er was een debat over de oorlog in Oekraïne, hoe we die karakteriseren en welk programma we verdedigen. Daarnaast was er een debat over onze socialistisch-feministische analyse en benadering van ideeën als intersectionaliteit. 

De week werd afgesloten met commissies over onderdelen van de werking van onze afdelingen en een plenaire sessie over de opbouw van ISA.  

Nationale conferentie LSP in november: voorbereiding op 2024

Polarisatie en onzekerheden kenmerken het ‘tijdperk van wanorde’ waarin het kapitalisme verkeert. Instabiliteit en crises zijn de norm met enorme uitdagingen op economisch, ecologisch, sociaal … vlak. Wat gezien werd als verworven rechten, ligt opnieuw onder vuur door de werkgevers en de rechterzijde. Extreemrechts giet olie op elke smeulende verdeeldheid en probeert nieuwe brandhaarden aan te steken. Ondertussen gaat de planeet gebukt onder verschroeiende klimaatveranderingen. 

Dat is de context waarin er volgend jaar belangrijke verkiezingen plaatsvinden. Er zijn de parlementsverkiezingen in juni en de lokale verkiezingen in oktober. Daarnaast zijn er in mei sociale verkiezingen in de bedrijven en werkplaatsen. Met meer dan 100.000 kandidaten in 7000 bedrijven zijn dat de verkiezingen met de grootste actieve betrokkenheid. Ze zijn belangrijk om de positie van strijdbare syndicalisten te versterken.

Bij de parlementsverkiezingen zal er veel aandacht gaan naar het succes van extreemrechts. Er zijn Europese verkiezingen en in hetzelfde jaar maken rechtse populisten kans om te winnen in cruciale verkiezingen in de VS en India. De antifeministische terugslag en de offensieve ‘cultuuroorlog’ van conservatief rechts om elk verzet tegen onderdrukking te cancellen, moet van antwoord gediend worden. 

De verkiezingen vinden plaats op een ogenblik dat alle regeringen van het land in crisis zitten. De geloofwaardigheid van de pro-kapitalistische partijen staat op een dieptepunt. Om de winsten van de bedrijven hoog en de staatsfinanciën onder controle te houden in tijden van hogere rentevoeten, verhoogt de druk voor nieuwe besparingen. Dat komt op een ogenblik dat de noden en tekorten op alle vlakken bijzonder groot zijn. De zorg en het onderwijs kraken, net als het openbaar vervoer en de infrastructuur. Wonen wordt onbetaalbaar en jongeren moeten steeds vroeger werken om te kunnen studeren en leven. De werkdruk richt een ravage aan op vlak van burnouts en ziektes. 

Verzet tegen nieuwe besparingen en aanvallen op sociale uitkeringen (pensioenen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen) gekoppeld aan strijd voor de behoeften van de werkende klasse, wordt de centrale uitdaging in het verkiezingsjaar 2024. We moeten nagaan hoe de we de eisen en belangen van de werkende klasse zo efficiënt mogelijk kunnen verdedigen op zowel het syndicale als het politieke terrein. 

Op het politieke terrein zal LSP de noodzaak van strijd op basis van de behoeften van de werkende klasse koppelen aan een stemoproep voor PVDA, die de bekommernissen van de werkende klasse naar de parlementen en de raden brengt en uiting geeft aan de sociale woede. 

Hierbij willen we onze organisatie zo sterk mogelijk uitbouwen als onderdeel van een internationale beweging voor socialistische maatschappijverandering. 

Op 4 en 5 november houdt LSP een nationale conferentie over de uitdagingen van 2024 met discussie over perspectieven en onze campagnes. Daarbij zullen onder meer de politieke en de sociale verkiezingen aan bod komen. In de aanloop naar de conferentie zal een discussietekst besproken worden in de afdelingen. We willen op basis van een actieve betrokkenheid van onze leden zo goed mogelijk voorbereid zijn op de woelige periode die voor ons ligt.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist