Overstromingen in China. Klimaatcrisis en minachting voor mensenlevens

Artikel door Zhou Yi, chinaworker.info

De overstromingen in het noorden van China, in het kielzog van de supertyfoon Doksuri, hebben een nieuwe alarmbel doen rinkelen over de kapitalistische klimaatverandering, maar ook over rampen die worden veroorzaakt door de minachting van de autoriteiten voor de veiligheid van de bevolking. Van 29 juli tot 2 augustus viel er zware regen in Noord-China, waarbij de neerslag in de omgeving van Beijing een 140-jarig record brak. Vervolgens verspreidde de ramp zich naar provincies in het noordoosten van China. Ondertussen hebben factoren zoals het niet waarschuwen van bewoners om te evacueren voordat het overstromingswater uit overvolle reservoirs wordt geloosd (er werd alleen gewaarschuwd voor het stijgende waterpeil en om activiteiten in de buurt van rivieroevers te vermijden), het opofferen van andere regio’s om Xi Jinping’s favoriete projecten te redden en het weigeren van hulp van reddingsteams van buitenaf de situatie verergerd. Van de getroffen gebieden is de provincie Hebei het zwaarst getroffen.

Op het moment van schrijven (8 augustus) zijn er minstens 41 doden, 32 vermisten en meer dan 2 miljoen mensen in de regio Beijing-Tianjin-Hebei getroffen door de overstromingen. Een van de zwaarst getroffen gebieden is Zhuozhou (bestuurd door de stad Baoding) in de provincie Hebei, waar de huizen van veel inwoners volledig zijn verwoest. Auto’s en meubels zijn weggespoeld of verwoest door het kolkende water en boeren hebben grote verliezen geleden in hun veestapel. De wederopbouw na de ramp kan heel lang duren.

Tijdens zijn inspectie van de door de ramp getroffen gebieden in Baoding en Xiong’an New Area op 1-2 augustus verklaarde Ni Yuefeng, de secretaris van het provinciale comité van de Chinese Communistische Partij (CCP) van Hebei, dat Hebei “resoluut moet dienen als een slotgracht voor de hoofdstad.” Dit wekte online veel woede op, vooral onder mensen uit Hebei. Het werd gezien als een poging om trouw te tonen aan Xi Jinping. In werkelijkheid kunnen de stroomopwaarts gelegen berggebieden in het westelijke deel van Beijing, ten noorden van Zhuozhou, geografisch gezien geen reservoirs aanleggen of overstromingswater van daaruit afvoeren. Bovendien stroomt de Yongding rivier, die het overstromingswater van het oostelijke deel van Beijing afvoert, niet door Zhuozhou. Daarom is, in tegenstelling tot wat de overheid beweert, het opofferen van Zhuozhou wellicht bedoeld om Xiong’an New Area in het zuiden te redden.

Xiong’an New Area is een nieuwe stad die in opdracht van Xi wordt gebouwd en een ‘millenniumproject’ wordt genoemd. Het wordt geplaagd door verschillende problemen sinds de eerste planning en het ontwerp in 2017. De geselecteerde locatie ligt in een moerassig gebied met een laag terrein. Bij zware overstromingen moet het zoetwatermeer Baiyangdian in het gebied overstromingswater lozen, wat een aanzienlijk risico op watergerelateerde rampen met zich meebrengt. Bovendien blijft Xiong’an New Area, zelfs na zes jaar ontwikkeling, een “spookstad” met veel onvoltooide projecten, waardoor het zijn beoogde rol om niet-hoofdstedelijke administratieve functies uit Beijing te halen, niet kan vervullen. Maar omdat dit project persoonlijk is besloten door Xi Jinping en wordt beschouwd als zijn project, is de dictatuur nog steeds bereid om kosten noch moeite te sparen om Xiong’an New Area te beschermen, waardoor de ellende van de aanhoudende overstromingen nog groter wordt.

In een ander zwaar getroffen gebied, Bazhou in de provincie Hebei, protesteerden getroffen lokale bewoners op 4 augustus voor het stadsbestuur met een spandoek: “Geef mijn huis terug. De ramp is veroorzaakt door de overstromingen, niet door de regen.” Ze raakten slaags met de politie. Een dag later publiceerde de regering van Bazhou een open brief waarin ze “oprechte dank en diep respect” uitsprak aan de getroffen huishoudens voor het “opvolgen van orders en het positief reageren.” Met deze diplomatieke woorden probeerde de regering de publieke woede te sussen. In dezelfde open brief beloofde het stadsbestuur uitgebreide compensatie voor de getroffenen en wederopbouw na de ramp. Na de overstromingen in Henan twee jaar geleden waren er echter veel problemen met de bijna 10 miljard RMB (US$1,4 miljard) aan wederopbouwfondsen, waaronder problemen met de bouwkwaliteit, vervalste data voor het begin en de voltooiing van projecten en meer. Dit legde ernstige corruptie binnen het CCP-regime bloot. Onder het autoritaire kapitalistische regime van de CCP, waar er geen onafhankelijke vakbonden bestaan en de werkenden geen enkel toezicht uitoefenen op projecten, kunnen we niet geloven dat lokale overheden die verantwoording verschuldigd zijn aan hogere overheden de getroffen huishoudens echt zullen compenseren en een effectieve wederopbouw na de ramp zullen uitvoeren.

De huidige overstromingsramp staat niet op zichzelf, maar houdt verband met de wereldwijde klimaatverandering, die het gevolg is van de vernietiging van de planeet door het kapitalisme. Op 16 juli registreerde Turpan in het westen van Xinjiang een extreem hoge temperatuur van 52,2 °C, waarmee records werden gebroken. Wereldwijd was juli 2023 de heetste maand ooit gemeten. Het werd gekenmerkt door hittegolven en bosbranden over de hele wereld. Hogere zeetemperaturen leiden tot meer tropische stormen en tyfoons zoals Doksuri, die twee keer zo lang heeft geduurd als het gemiddelde van zes dagen voor een tyfoon.

Dit jaar rapporteerde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN dat de risico’s van de opwarming van de aarde eerdere voorspellingen overtreffen en dat de wereld op “korte termijn” de grens van 1,5°C kan bereiken. Dit is het gevaarlijke punt waarop onomkeerbare veranderingen van de planeet worden voorspeld, met als gevolg massaal uitsterven van wilde dieren, stijging van de zeespiegel, smelten van de poolkappen en andere catastrofale gevolgen. De CCP bespreekt de klimaatveranderingskwesties achter de overstromingen niet, omdat een groter publiek bewustzijn van klimaatverandering het voor de CCP moeilijker zou maken om meer kolencentrales te bouwen en fossiele brandstoffen te winnen. De CCP vreest ook dat een grotere bewustwording rond klimaatverandering het internationale bewustzijn van het publiek kan aanwakkeren, wat botst met de bevordering van de nationalistische ideologie door het regime.

Het kapitalistische CCP-regime is, net als andere kapitalistische regimes, niet in staat en niet bereid om de transitie naar groene energie consistent te maken. Oppervlakkige oplossingen of mondiale klimaatfora die door verschillende regeringsinstanties worden bijeengeroepen zijn niet effectief. De huidige situatie geeft aan dat we echte klimaatactie nodig hebben die gebaseerd is op de internationale arbeidersklasse, wat nationalisatie inhoudt van belangrijke sectoren van de economie (waaronder de energiesector), waardoor ze onder democratische controle van de arbeiders komen te staan om de noodzakelijke groene overgang te versnellen. Wereldwijde samenwerking voor de ontwikkeling van groene energie, geplande productie en de aanmoediging van onderzoek naar groene energie is nodig om het potentieel van de massa’s te ontketenen en het leven op de planeet te redden voordat het te laat is. Door te vechten om een einde te maken aan de planeetverbrandende dictatuur van de CCP en het kapitalisme kan en zal de massale Chinese arbeidersklasse een cruciale rol spelen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist