Postuum. Sinéad O’ Connor, Shuhada’ Sadaqat (1966-2023)

Door Aislinn O’ Keeffe (Socialist Party, ISA in Ierland)

Er is geen combinatie van woorden die de geest van Sinéad O’Connor, in haar persoonlijke leven bekend als Shuhada’ Sadaqat, kan bevatten. Zelfs nu de pers zich haast om bijvoeglijke naamwoorden te bedenken om haar te beschrijven, vallen die in haar schaduw in het niet. Toch zullen we proberen haar in woorden te eren.

In tegenstelling tot velen in de publieke belangstelling, stonden woorden en daden voor Sinéad niet los van elkaar. Als Sinéad woorden gebruikte, waren ze een middel om verandering in de wereld teweeg te brengen en gingen ze altijd gepaard met actie. Haar grootste medium was haar stem. Zowel in haar kunst als in haar leven gebruikte ze beide om “de moeilijke gesprekken op gang te brengen die gevoerd moeten worden.” In haar hart was ze een activiste en haar muziek was haar grootste instrument.

Toen de 19-jarige Sinéad het kantoor van platenmaatschappij Ensign binnenliep, was haar ongelooflijke stem en talent, in combinatie met haar kleine gestalte en verbluffende schoonheid, de natte droom van de muziekindustrie. Ze maakte echter al snel korte metten met de seksistische visie die het bedrijf op haar had. Toen er pogingen werden gedaan om haar te ‘vervrouwelijken’ en haar onder druk te zetten om jurken en make-up te dragen, liet ze haar autonomie gelden door haar haar helemaal af te scheren, tot grote ontsteltenis van de mannelijke leidinggevenden. Later merkte ze met haar karakteristieke gevatheid op dat ze wilde bewijzen dat “ik de enige auteur van mijn eigen lot was, ondanks het feit dat ik een vrouw ben.” Sinéad liet haar hele leven consequent haar menselijkheid gelden en ze werd er hard voor gestraft.

Misschien zal Sinéad uiteindelijk het meest herinnerd worden om haar vriendelijkheid, diepe empathie en liefde voor de mensheid. Het is duidelijk dat dit de drijvende kracht in haar leven was. Ze was niet een van die beroemdheden met miljoenen dollars die de minder bedeelden opriepen om het weinige dat ze hadden aan liefdadigheid te schenken, in plaats daarvan gaf ze miljoenen van haar eigen geld weg om mensen in nood te helpen.

Sinéad begreep echter dat de zaken die ze voorstond systemische wortels hadden en ze was niet tevreden met alleen maar liefdadigheid. In plaats daarvan vocht ze voor verandering en om de structurele oorzaken van onderdrukking en armoede aan te pakken. Ze nam het op tegen de katholieke kerk, de staatsinstellingen en de hebzucht van bedrijven. Vrouwen, mensen van kleur, de LGBTQ+ gemeenschap, onderdrukte groepen en de werkende klasse zullen haar altijd dankbaar blijven om haar activisme en unieke toewijding aan gerechtigheid en gelijkheid. Onder de mensen en doelen die ze steunde bevonden zich transvrouwen, abortusrechten, Black Lives Matter, vrouwenrechten, vluchtelingen, Travellers en ze verzette zich fel tegen armoede.

Een opmerking die vaak wordt gemaakt is dat ze niet bang was om de waarheid te vertellen, alsof ze van teflon was gemaakt. Een fragment uit haar toespraak tijdens een protest voor abortusrechten doorprikt dit verhaal. Haar handen trillen, maar toch houdt ze een krachtige toespraak waarin ze het opneemt tegen de instellingen van de staat. Dit is een vrouw die van jongs af aan gestraft en mishandeld werd omdat ze gewoon bestond, en specifiek omdat ze een meisje was in de katholieke theocratie van Ierland. Op volwassen leeftijd werd ze voortdurend belachelijk gemaakt en gepest door de pers, zoals veel vrouwen in de publieke belangstelling. Het is niet waar dat ze niet bang was om zich uit te spreken, de waarheid is dat ze doodsbang was, maar toch koos ze ervoor om een stem te zijn voor de meest onderdrukten en uitgebuitenen, om de waarheid naar voren te brengen, ten koste van zichzelf.

Vanaf het moment dat ze een foto van paus Johannes Paulus II verscheurde, maakten de traditionele media Sinéad tot mikpunt van spot en gingen ze tot het uiterste om haar in diskrediet te brengen door haar als ‘krankzinnig’ te bestempelen. Deze campagne duurde haar hele leven en gaat zelfs door na haar dood. De afgelopen dagen werd ze in veel publicaties ‘problematisch’ en zelfs ‘grillig’ genoemd, waarbij gemakshalve werd verzwegen dat de bron van veel van haar problemen de media zelf waren. Het is een veelgebruikte tactiek van machtige instellingen om wie de waarheid zegt in diskrediet te brengen en hun boodschap te saboteren. Het is geen verrassing dat dit meedogenloze pesten een enorme tol eiste van haar. In de afgelopen jaren werd ze gediagnosticeerd met Complexe posttraumatische stressstoornis. Toch bleef ze onverstoorbaar. Ze maakte haar gevoelens over de mainstream media duidelijk. In een brief uit 1994 aan Piers Morgan schreef ze: “Het enige waar jouw krant goed voor is, is het afvegen van mijn kont.”

Veel prominenten hebben 140 tekens gevuld met hun mening over Sinéad, hoewel velen van hen het niet eens waren met haar boodschap en de manier waarop ze die bracht. Sinéad was niet gebonden aan ‘respectabele’ politiek of tactieken die de machtigen een comfortabel gevoel gaven. Velen zullen het veilig vinden om haar na haar dood te omarmen, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet langer een bedreiging vormt voor hun macht. Velen zullen zelfs financieel profiteren van haar dood.

Maar wie denkt dat haar macht in haar dood is afgenomen, heeft het mis. Sinéad O’Connor heeft verschillende generaties mensen geïnspireerd, en zal dat blijven doen. Ze zet hen aan om activist te worden en onverbloemd te vechten tegen onderdrukking en uitbuiting. Haar activisme vindt nog steeds weerklank nu we geconfronteerd worden met voortdurende strijd in het kielzog van toenemende extreemrechtse bedreigingen en kapitalistische onrust. Sinéad’s muziek zal de soundtrack van onze bewegingen vormen en haar strijdkreet zal blijven weerklinken – “vecht tegen de echte vijand”.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist