Weyts, waar is ons geld?

Gisteren was er een actie van onderwijspersoneel en studenten aan een bijeenkomst met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in Gent. In het hoger onderwijs is er groot ongenoegen over het tekort aan middelen. Het aantal studenten nam sterk toen, de financiering volgde niet. Dit komt neer op een besparing.

Sinds 2008, sinds de invoering van het Financieringsdecreet, bespaarden àlle ministers van onderwijs op het hoger onderwijs. Uitgedrukt in financiering per student ging de financiering op 15 jaar tijd achteruit van 9.500€ naar 7.500€ per student aangepast aan inflatie. Zo loopt het hoger onderwijs jaarlijks 667 miljoen euro mis. Geld dat decretaal aan de universiteiten en hogescholen toekomt, maar dat ze niet krijgen.

Die besparingen hebben hun gevolgen: jobverlies, besparen op loon -en arbeidsvoorwaarden, besparen op gebouwen en infrastructuur, steeds meer doen voor hetzelfde geld, minder studentenbegeleiding, minder contacturen … De grens van het haalbare is intussen al serieus overschreden. Daarom protesteerden 500 personeelsleden en studenten van de Gentse hogeronderwijsinstellingen (UGent, KASK, HoGent en Arteveldehogeschool) tegen de besparingen en de gevolgen ervan.

Ben Weyts kreeg een sarcastische “besparingsmedaille”. Een zilveren: na Pascal Smet is hij sinds 2008 de op één na meest besparende minister. Als hij aan hetzelfde ritme voortdoet, wordt hij op het einde van deze legislatuur zelfs de “besparingskampioen”. De minister ontkende tegenover een kleine delegatie dat er bespaard wordt. Hij beweert zelfs te investeren. De berekeningen door de vakbonden en universiteitsbesturen weerleggen dat. De boodschap is dat er geen extra middelen komen.

Verder protest is dan ook nodig. Op 12 oktober volgt een nationale betoging van het hoger onderwijs in Brussel: personeel en studenten uit alle instellingen van het hoger onderwijs zullen er betogen voor meer middelen. Schrijf die datum alvast in je agenda!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist