Catastrofe in Azië. Tienduizenden slachtoffers na zeebeving

De hele wereld reageert geschokt op de catastrofe in Azië waar de zeebeving en de daaropvolgende vloedgolven een spoor van vernieling hebben aangericht. Tienduizenden mensen lieten daarbij het leven, de dodentol staat nu officieel op 84.000, maar het is duidelijk dat er wellicht meer dan 100.000 slachtoffers zijn gevallen. Vooral Indonesië, Sri Lanka en India werden hard getroffen.

Velen vragen zich af zo’n ramp te vermijden is. Natuurlijk is er weinig controle op de grillen van de natuur en valt een aardbeving of zeebeving niet te stoppen. Wat echter wel mogelijk is, is het opsporen van signalen waardoor het mogelijk is de bevolking te verwittigen van wat er aankomt. Hierdoor zou het aantal slachtoffers sterk kunnen beperkt geworden zijn.

De lokale regeringen in landen als Indonesië of Sri Lanka investeren blijkbaar liever in defensie en het leger om de burgeroorlogen die plaatsvinden in deze landen (in Atjeh in Indonesië en de burgeroorlog met de Tamils in Sri Lanka) te financieren. De veiligheid van de bevolking is daarbij ondergeschikt aan de militaire en economische belangen van de heersende elite. Het falen van de lokale regimes om te investeren in waarschuwingssystemen, wijst op het falen van deze regimes om de belangen van de meerderheid van de bevolking te verdedigen. Daar tegenover hebben de arbeiders, arme boeren en jongeren eigen politieke instrumenten nodig.

Enorme solidariteit

De enorme solidariteit die ook in België op gang komt en door een brede laag van de bevolking gedragen wordt, is een scherp antwoord op diegenen die vanuit hun cynisme de Vlaming steeds voorstellen als racistische egoïsten. De solidariteitsbeweging is belangrijk en moet ondersteund worden. De arbeiders en jongeren beseffen dat de omvang van de ramp een catastrofe betekent voor een grote laag van de Aziatische bevolking.

Wij pleiten ervoor dat de hulpverlening ter plaatste gebeurt onder de democratische controle van de lokale bevolking die het best een zicht heeft op de noden en de wijze waarop de hulpverlening het best kan verlopen. Door democratische structuren van de lokale bevolking op te zetten, kan ook vermeden worden dat een deel van de hulp verdwijnt in de zakken van diegenen die het niet nodig hebben. Tevens kan corruptie vermeden worden en kunnen de lokale wijk- en buurtcomités een rol spelen in de sociale controle om plunderingen tegen te gaan.

Onze kameraden in Sri Lanka

Als politieke organisatie en als internationalisten is de LSP in het bijzonder getroffen door de slachtoffers die gevallen zijn bij onze kameraden. In Sri Lanka zijn verschillende kameraden vermist en is ook een deel van de infrastructuur van de United Socialist Party (USP) vernietigd. We betuigen ons medeleven met de familie en de kameraden van de getroffen USP-leden en sympathisanten. We hopen uiteraard dat het aantal slachtoffers onder onze kameraden zal meevallen, maar we blijven vol spanning wachten op meer nieuws vanuit de regio.

We zullen tevens een financiële bijdrage leveren voor de heropbouw van de werking van de USP in Sri Lanka. Wie daar ook een bijdrage toe wil doen, kan dit door te storten op rekeningnummer 001-2260393-78 van LSP met vermelding: “Solidariteit met Sri Lanka”. Deze bijdragen zullen integraal overgemaakt worden aan de kameraden in Sri Lanka.

Delen: Printen: