Voeg toe aan mijn agenda

Afspraak: 22/05/23
Delhaize: Verzet in alle steden en op de werkvloer opbouwen

Mobiliseer massaal naar de nationale betoging van 22 mei. 10u Brussel Noord

De historische staking bij Delhaize, die al meer dan twee maanden aanhoudt, kan op 22 mei actief versterkt worden door een grote deelname aan de nationale betoging. De ABVV-slogan “Vandaag Delhaize, wie is morgen aan de beurt?” legt terecht de nadruk op het belang van deze strijd voor alle werkenden. Naast een resem aanvallen op de werkvoorwaarden, zullen andere werkgevers maar al te graag gebruik maken van het verbod op piketten om stakingen te breken. Elke zwakte in het verzet wordt aangegrepen om harder toe te slaan.

Solidariteit in actie omzetten!

Wat kunnen wij tegenover deze aanvallen zetten? We hebben de steun en solidariteit onder het personeel, binnen de sector en de bredere arbeidersbeweging, alsook bij de klanten. Door van de winkels actiecentra te maken met pamfletten en affiches kunnen we opbouwen naar grotere acties aan deze winkels, lokale betogingen en de betoging van 22 mei. We moeten de brede steun voor het personeel van Delhaize en de distributiesector verder activeren.

De solidariteitsbetoging met 1500 betogers in Luik op 7 april, op initiatief van het ACV, toonde aan hoe werkenden uit de distributiesector en andere sectoren samen met omwonende klanten één front kunnen vormen tegenover de aanvallen. Wanneer in Luik piketten met meer dan honderd aanwezigen worden gehouden, is er geen tussenkomst van de politie of een deurwaarder. Zo kunnen we een kracht opbouwen die de repressie moeilijker maakt.

Wekelijks versterken delegees uit verschillende sectoren piketten en blokkades. Maar het vraagt meer organisatie van dit verzet en een duidelijk opbouwend plan om te winnen. Door het uitblijven daarvan zien we bijvoorbeeld in Brussel het ontstaan van een solidariteitscomité. Zij zullen onder andere op 13 mei één van de grootste winkels in Brussel blokkeren door het piket massaal te versterken. We moeten overal het verzet organiseren en versterken in de opbouw naar de nationale betoging van 22 mei.

Het is mogelijk om op de werkvloer, in de volledige distributiesector én andere sectoren, de steun voor het personeel van Delhaize verder te activeren. Syndicale delegaties uit andere sectoren kunnen personeelsvergaderingen beleggen waar een delegee van Delhaize komt spreken en mobiliseren. Sterke delegaties per bedrijf of organisatie met eigen spandoeken of pankartes op 22 mei kunnen aantonen hoe breed en divers het verzet is. Ook op interprofessionele bijeenkomsten van de vakbonden kunnen delegees uitgenodigd worden. Zo kunnen we de solidariteit mobiliseren, zowel in actie als in de ondersteuning van stakerskassen zodat het personeel de financiële slagkracht heeft om verder te staken.

Stop de franchise!

De directie van Delhaize is bereid om een akkoord te maken waardoor ze de franchise kunnen doorvoeren. De garanties dat winkels nog enkele jaren open blijven, het behoud van enkele loon- en werkvoorwaarden voor het huidige personeel … vormen de afkoopsom waartoe ze bereid is. Dit alles is tijdelijk binnen een marktsysteem.

De groei van de ene keten gaat ten koste van de andere, met negatieve gevolgen voor het personeel en de klanten. We moeten weg van deze nefaste concurrentielogica. Bij Lidl en Aldi is de werkdruk onhoudbaar, bij Dreamland en Dreambaby dreigen er ontslagen, Albert Hein en Action drijven het aandeel goedkope arbeid via studentenjobs verder op … Bij Carrefour en Intermarché zagen we dezelfde evolutie als bij Delhaize. Het moet stoppen!

Wat staat de hele sector te wachten wanneer deze franchise er komt? Lagere lonen, minder personeel en een stijgende werkdruk, minder premies voor weekendwerk, geen vaste en/of voltijdse contracten, wisselende uren, vaker opengaan op zondag, het inzetten van flexijobs … Deze afbraak is onaanvaardbaar! Vakbondsvertegenwoordiging wordt bovendien zo goed als onmogelijk gemaakt via deze franchise. Alle werkenden zijn de dupe, want ook in andere sectoren zullen we meegesleurd worden in deze neerwaartse spiraal.

Laten we duidelijk zijn: een sociaal plan biedt geen fundamentele oplossing! We begrijpen de nood aan zelfbehoud bij de getroffen werkenden. Maar om hen en andere werkenden vooruit te helpen, moeten we eerst de franchise stoppen om dan betere lonen, meer personeel en arbeidsduurvermindering zonder loonverlies af te dwingen. Massale solidariteit is de sleutel tot behoud en vooruitgang!

Om te winnen een opbouwend actieplan dat voortbouwt op 22 mei !

Wat na 22 mei? Hoe kunnen we winnen? Die vragen moeten voor de betoging beantwoord worden: een duidelijk perspectief is nodig. Een opbouwend actieplan om de intrekking van het volledige plan af te dwingen is een voorwaarde om deze strijd te winnen. Via lokale initiatieven en de betoging van 22 mei kan er naar een grote staking in de volledige distributiesector toegewerkt worden, met de mogelijkheid voor alle werkenden over sectoren heen om mee in actie te komen!

Staken loont! In Nederland ging het personeel van de distributiecentra van Albert Heijn in staking, waardoor de directie er nu belooft te onderhandelen over 10% loonsverhoging en het wegwerken van andere tekorten. De slagkracht van een grote staking met solidariteit uit andere sectoren kan enorm zijn. Werkenden uit andere sectoren moeten dus via een stakingsaanzegging kunnen deelnemen aan alle stappen in dit plan. Het is een voorwaarde om alle werkenden te kunnen inschakelen voor massaal verzet. Zo kunnen we de shift naar een samenleving waarin één job niet meer volstaat breken. Hiervoor moeten we ook het personeel uit de reeds gefranchiseerde winkels betrekken!

Als de directie toch doorgaat met de franchise, leggen we de nationalisatie van Delhaize op tafel om jobs en arbeidsomstandigheden te redden. Dit betekent dat we collectief de controle en de leiding terugnemen en de aandeelhouders die genoeg geprofiteerd hebben eruit gooien.

Voeg toe aan mijn agenda
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist