Pride is a protest! Het rechtse tegenoffensief stoppen!

In een periode van crisis wordt de onderdrukking van LGBTQIA+ personen op scherp gezet. Vandaag hebben veel mensen het gevoel dat elk aspect van hun leven onzeker is geworden. Stijgende prijzen, klimaatcrisis, armoede, ongelijkheid, de achteruitgang van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, hoge werkdruk in steeds meer sectoren … Extreemrechts speelt op de onzekerheid in om alle aandacht te vestigen op ‘woke’ en de ‘genderideologie’. 

door Frede (Brugge) uit maandblad De Linkse Socialist

Ook in de VS en Italië doen rechtse partijen zich voor als voorvechters van de stabiliteit. Ze zeggen het ‘traditionele gezin’ en de genderrollen te verdedigen, zogezegd om kinderen te ‘beschermen’.  In werkelijkheid verdedigen ze een kapitalistische maatschappij gebaseerd op ongelijkheid. Het kerngezin is een intrinsiek onderdeel daarvan. De instabiliteit en onzekerheid worden niet veroorzaakt door LGBTQIA+ personen of feministen, maar door het winstbejag van het kapitalisme. 

Schild & Vrienden en Vlaams Belang Jongeren voerden in Brugge actie tijdens een voorleesmoment voor kinderen met een drag queen in het kader van de tentoonstelling ‘Queer was here’. Ze stonden voor de ingang van het voorleesmoment om aanwezigen te intimideren. Is dat ‘kinderen beschermen’? Ze stonden er met wansmakelijke slogans als “genderideologie = pedofilie.” Dit soort acties heeft als doel om verdeeldheid en haat te zaaien. 

Het museumpersoneel in Brugge reageerde met een actie onder de slogan ‘Never back down’. Er werd aan de gemeenteraad geprotesteerd en op 17 mei komt er een Pride is a Protest betoging in Brugge georganiseerd door verschillende organisaties. 

Zonder tegenacties kan extreemrechts aan vertrouwen winnen en dat zal leiden tot verdere intimidatie en geweld. Enkel als we georganiseerd zijn, kunnen we meteen reageren op transfobe acties en extreemrechts terug in het defensief duwen. 

Dat is waarom Campagne ROSA sinds drie jaar ‘Pride is a Protest’ organiseert. Vandaag wordt het belang daarvan enkel duidelijker! De LGBTQIA+ beweging moet op straat komen tegen extreemrechtse haat en voor échte verandering.

De centrale slogan van Pride is a Protest dit jaar is: “Diversiteit, geen heteronormativiteit. Stop de wachtlijsten! Onmiddellijke massale publieke investeringen in de zorg.” We willen daarmee een antwoord bieden op extreemrechts en de offensieve strijd aangaan voor meer investeringen in de zorgsector. 

De hele samenleving is op een binaire manier georganiseerd, denk maar aan toiletten. Er is een constante confrontatie daarmee en met heteronormativiteit. Dit heeft een impact op het mentaal welzijn van LGBTQIA+ personen. Er is geweld en discriminatie, het gebrek aan toegang tot betaalbare en inclusieve hulpverlening. Eén op de drie LGBTQIA+ personen wordt ooit slachtoffer van fysiek geweld, één op vijf van seksueel geweld en 93% ondergaat verbaal of psychisch geweld. 

Wanneer een trans persoon vandaag toegang tot mentale en/of medische zorg zoekt, moet die minimaal anderhalf jaar wachten! De wachtlijsten in de transzorg zijn de langste in de zorgsector in België. Wachtlijsten veroorzaken stress en onzekerheid voor de meerderheid van de werkende mensen. Wie heeft vandaag niet met één of andere wachtlijst te maken? De strijd tegen wachtlijsten en voor investeringen in gezondheidszorg belangt iedereen aan!

Investeringen in sensibilisering, vorming en zorg op basis van de behoeften, zijn nodig voor onder meer degelijke lessen seksuele opvoeding op school en opleiding van zorgverleners, gender-inclusieve infrastructuur op elke school, zorginstelling en werkplek, het wegwerken van wachtlijsten in de psychosociale hulpverlening en de transgenderzorg. Een transitie mag niet leiden tot armoede, alle transgenderzorg moet worden terugbetaald. Daarnaast is er nood aan investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs!  

Waar er tekorten zijn en er onzekerheid is, is er discriminatie op basis van geaardheid, genderidentiteit, huidskleur en uiterlijk. Wij strijden voor een samenleving vrij van omstandigheden die LGBTQIA+ fobie mogelijk maken. We organiseren ons om op te komen voor een samenleving die bevrijd is van elke vorm van uitbuiting, onderdrukking en discriminatie, voor een samenleving ten dienste van de meerderheid, niet van de winsten van een kleine minderheid!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist